Evolutionisten geloven dat alle leven uit elkaar voortkomt. Alle dino’s zitten volgens hen op dezelfde stamboom. Na ruim een eeuw blijkt dat die stamboom moet worden herzien.1 1280px-Dinosaurs_Park.wikipedia

Sinds jaar en dag worden dino’s ingedeeld in zeven groepen (subordes). Die zeven worden weer onderscheiden in twee ordes: de Saurischia en de Ornithischia. Die indeling werd gemaakt op basis van de heup. Tot de Saurischia (hagedis-heup) behoren de grote sauropoden, met hun lange nekken, en alle tweepotige vleeseters. De andere dinosoorten vallen onder de Ornithischia (vogel-heup).

Nieuwe indeling

Paleontologen van Cambridge keken naar de ‘vroegste’ dinosoorten. Die laten zich niet zo gemakkelijk indelen bij de zeven subordes, en dat heeft al menig dinodeskundige slapeloze nachten bezorgd. Er is nu een ‘oplossing’ gevonden: een kleine verandering in de dinostamboom. Maar omdat deze kleine verandering aan de basis van de stamboom plaatsvindt, heeft die grote gevolgen. De theropoden (tweepotige vleeseter, zoals T. rex) zijn volgens de onderzoekers nauwer verwant aan de Ornithisichia dan aan de sauropoden.

Lood om oud ijzer

De voornaamste reden voor het omgooien van de dinostamboom is dat hierdoor alle ‘gevederde dino’s’ op dezelfde tak van de evolutiestamboom komen te zitten. De winst die men daarmee behaalt is dat veren dan niet meerdere keren vanzelf hoeven te zijn ontstaan (dat wordt ‘convergente evolutie’ genoemd). Maar het probleem is daarmee niet opgelost. Er zijn nu weer andere eigenschappen die meerdere keren moeten zijn ontstaan. Men ruilt lood in voor oud ijzer.

ketting_oud_ijzer.pixabay

Tekstboeken herschrijven?

Het voorstel om de dinostamboom te herorganiseren heeft onder paleontologen veel stof doen opwaaien. Nog niet iedereen is bereid om direct de tekstboeken te herschrijven. Veel dinowetenschappers willen eerst afwachten. Sommige geloven dat nieuwe vondsten zullen uitwijzen dat het oude systeem toch beter werkte. De onderzoekers van Cambridge zelf geven in elk geval toe dat er nog veel vraagtekens zijn. Ze zeggen dat ze nog geen stap dichter zijn bij de hypothetische voorouder van alle dino’s.

Ontwerp

De ‘dinostamboom’ kun je ook met een andere bril bekijken. Een bril waarbij je aanneemt dat God alle dieren naar hun aard heeft geschapen, en dus ook de dino’s. Het is niet verkeerd om soorten in groepen in te delen, maar dat wijst nog niet op een evolutionaire afstamming. Gemeenschappelijke eigenschappen, zoals de vogel- of reptielenheup, kun je namelijk ook zien als een gemeenschappelijk ontwerp. Dan heb je geen convergente evolutie nodig om allerlei gelijke eigenschappen in ‘ongerelateerde’ dino’s te verklaren. Wel zo makkelijk, toch?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://theconversation.com/we-might-have-to-completely-redraw-the-dinosaur-family-tree-75018

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

5 Comments

Peter

De nieuwe opzet van de fylogenie volgt uit het bekend worden van vele heel oude vormen van dino de laatste jaren. Dergelijke nieuwe vormen bleken slecht in het oude schema te passen, en beter in dit nieuwe voorgestelde schema.
In het Engelse stuk dat als bron dient, zegt Michael J Benton, één van de bekendste en gezaghebbendste paleontologen: “None of this changes what we know for sure about what dinosaurs evolved which traits and when.”
We weten ook waar de voorouders van de dino’s gezocht moeten worden, in tegenstelling tot de bewering van WEET: “The process leading up to the Dinosauromorpha and the first true dinosaurs can be followed through fossils of the early Archosaurs such as the Proterosuchidae, Erythrosuchidae and Euparkeria which have fossils dating back to 250 Ma, through mid-Triassic archosaurs such as Ticinosuchus 232-236 Ma.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_dinosaurs )

“Gemeenschappelijke eigenschappen, zoals de vogel- of reptielenheup, kun je namelijk ook zien als een gemeenschappelijk ontwerp. Dan heb je geen convergente evolutie nodig om allerlei gelijke eigenschappen in ‘ongerelateerde’ dino’s te verklaren.” Dan doe je niet anders dan eigenschappen tot convergent verklaren.

Heimdall

Het hier beschreven verhaal en het bronartikel komen niet overeen. Nergens staat dat de stamboom moet worden herzien. Er is een nieuwe hypothese waarvan op basis van bot-karakteristieken en een algoritme een nieuwe indeling op zijn plaats lijkt. Dat betekent dat toekomstig onderzoek moet gaan uitwijzen of deze hypothese rechtop blijft staan. Het is in de wetenschap niet zo dat je met een enkel artikel een theorie onderuit haalt,als het niet kan worden herhaalt verdwijnt de hypothese. Dat is misschien ook de belangrijkste reden waarom creationisme geen enkel draagvlak heeft binnen de wetenschap.

De andere bril die hier wordt aangedragen heeft weinig meerwaarde als je niet kan aangeven wat het concept God nu eigenlijk is, laat staan dat hij een boek heeft geschreven (geïnspireerd). In tegenstelling tot het naturalisme hebben deze namelijk geen enkele onderbouwing.

M.Nieuweboer

“Evolutionisten geloven dat alle leven uit elkaar voortkomt.”

Nee, dat geloven ze niet. (…) Evolutionisten (deze term [is onjuist], want de Evolutietheorie is geen politieke ideologie) menen dat alle leven teruggaat op één tot een handjevol voorouder(s). Dat is niet hetzelfde. Waar leven uit voortkomt is geen zaak van de Evolutietheorie maar van een onderdeel van de biochemie.

“Alle dino’s zitten volgens hen op dezelfde stamboom.”

Correct. Sterker nog, alle Aards leven zit op dezelfde stamboom. Dat heet gemeenschappelijke afstamming.

“Na ruim een eeuw blijkt dat die stamboom moet worden herzien.”

Dat is niet bepaald de eerste keer. Daarmee zitten alle dino’s – alle Aards leven nog steeds op dezelfde stamboom. Zelfs volgens de creationistische visie is dit irrelevant. Stel u ontdekt morgen dat u andere biologische ouders heeft dan u altijd heeft aangenomen. Dan moet uw stamboom worden herzien. Concludeert u daaruit dat uw gehele afstamming (van de eerste mensen) incorrect is? Natuurlijk niet. Toch suggereert u precies dat t.a.v. dino’s.

“kun je namelijk ook zien als een gemeenschappelijk ontwerp”

De gehele evolutie kunnen we zien als een gemeenschappelijk ontwerp. De twee sluiten elkaar niet bij voorbaat uit. Dat is dan ook precies wat christelijke evolutiebiologen als Francis Collins en Kenneth Miller doen. Er is niets aan de hand.

Nathan van Ree

Uit het oorspronkelijke artikel in Nature:

“This new tree topology requires redefinition and rediagnosis of Dinosauria and the subsidiary dinosaurian clades. In addition, it forces re-evaluations of early dinosaur cladogenesis and character evolution, suggests that hypercarnivory was acquired independently in herrerasaurids and theropods, and offers an explanation for many of the anatomical features previously regarded as notable convergences between theropods and early ornithischians.”

Met andere woorden, een benodigde herziening van de stamboom.

Uit Science 331, 14 januari 2011, p. 134:
“Tracing the origins of the earliest dinosaurs has been a major challenge for paleontologists because there are no uncontested fossils from their earliest days on Earth. By the time Eoraptor and other undisputed early dinosaurs came on the scene about 230 million years ago, most researchers have concluded, dinosaurs had already evolved into three major lineages: ornithischians, which later gave rise to armored beasts like Stegosaurus and Ankylosaurus; sauropodomorphs, the lineage that led to giant plant eaters like Apatosaurus and Brachiosaurus; and the meat-eating theropods, such as T. rex and Allosaurus.”

Heimdall

Er staat in de abstract: “Here we present a hypothesis (…)”. De tijd zal leren of deze hypothese theorie wordt, of dat de oude blijft staan, of dat er een 3e, 4e en 5e hypothese wordt ontwikkeld. Zo werkt wetenschap.

Geef een antwoord