Tomas Lindahl, Paul Modrich en Aziz Sancar kregen in 2015 de Nobelprijs voor Scheikunde voor het ontdekken van DNA-reparatiemechanismen.1 Een BBC-artikel schrijft daarover: “In de jaren 1970 dachten wetenschappers dat DNA een stabiel molecuul was, maar prof. Lindahl toonde aan dat het buitengewoon snel vergaat.” Dit bracht hem en vervolgens ook de anderen ertoe om te zoeken naar reparatiemechanismen. De onderzoekers vonden er verschillende (vandaar de drie prijswinnaars).

Het artikel noemt de reparatiemechanismen “essentiële processen”. Sterker nog, zonder deze mechanismen valt DNA “in een verbazingwekkend tempo” uit elkaar. Als een organisme sterft, werken de reparatiemechanismen niet meer en vergaat het DNA. Dit betekent dat fossielen die zogenaamd miljoenen jaren oud zijn, geen DNA zouden moeten bevatten dat nog intact is; maar vaak is dit wel het geval, ook bij fossielen van dinosaurussen.2

DNA kan nooit via natuurlijke processen ontstaan zijn

Het zou intussen voor iedereen duidelijk moeten zijn dat DNA nooit op natuurlijke wijze kan zijn ontstaan (dat is door slechts schei- en natuurkundige processen). Want zelfs indien dat mogelijk zou zijn, dan zou het DNA toch onbruikbaar zijn zonder de reparatiemechanismen om het te behouden. Zonder de reparatiemechanismen zou DNA sneller uit elkaar vallen dan het mogelijkerwijs samengesteld zou kunnen worden (zelfs als dat zou kunnen zonder de cellulaire machinerie om het samen te stellen, waarvoor de code in het DNA aanwezig is!). Verder kan geen enkele natuurlijke oorsprong het opslagsysteem van gecodeerde informatie van het DNA verklaren, of de in hoge mate geordende reeksen informatie op het DNA die het maken van de eiwitcomponenten van het leven specificeren.

De reparatiemechanismen houden enorm complexe nanomachines3 in, die op zichzelf al elk idee van een natuurlijke oorsprong tarten. Hoe meer we weten over de wetenschap van het leven, des te meer wordt het duidelijk dat het leven ontstaan is door het handelen van een ongelooflijk intelligente schepper.4

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen uit Creation Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Batten, D., 2016, DNA repair mechanisms ‘shout’ creation, Creation 38 (2): 56. (Artikel).

Voetnoten

  1. Rincon, P., Chemistry Nobel: Lindahl, Modrich and Sancar win for DNA repair, bbc.com, 7 oktober 2015.
  2. Sarfati, J., DNA and bone cells found in dinosaur bone, J. Creation 27(1):10–12, 2013.
  3. Deze moleculaire machines zijn ongelooflijk klein, vandaar de term nanomachine.
  4. Batten, D., Origin of life; creation.com/origin-of-life, 26 november 2013.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. Don Batten werkt sinds 1994 voor Creation Ministries International te Australië

7 Comments

peter b

“Dus het DNA van Adam en Eva was al zo slecht dat er een reparatiesysteem nodig was?”

(…) Een van de fundamenteelste hoofdwetten der fysica (Entropie) veroorzaakt, dat de informatie in het DNA voortdurend aan het vervallen is. Die wet moet worden tegengewerkt en daarvoor is een uitgebreid reparatiesysteem nodig. In de simpelste organismen zijn tientallen enzymen bezig het DNA voortduren weer te herstellen, in mensen zijn het er nog veel meer. Zonder reparatiesysteem vervalt de informatie binnen 10-20 generaties. Het reparatiesysteem moet vanaf het begin hebben bestaan, want een copieerbetrouwbaarheid van 90% (10% willekeurige mutaties) leidt binnen 10 generaties tot een genomische katastrofe (=dood). Een Kopieerbetrouwbaarheid van 99% (1% willekeurige mutaties) binnen 20 generaties. Ook daarom heeft schepping de beste kaarten.

Geodetective

Hetty,

De binding van het DNA-molecuul is zonder onderhoudssysteem op zichzelf niet in staat stand te houden. Dat heeft niks met “slecht DNA” te maken.

Leo Duym

Beste Hetty,

In eenvoudige bewoording: vóór de zondeval was alles volmaakt, ook het DNA van Adam. God had Adam geschapen als een vrij, onsterfelijke mens, zonder ziekten. DNA dat stuk ging of cellen die kwaadaardig ontaarden was onbestaande. Toch gaf God Adams lichaam, bij wijze van spreken, een gereedschapskoffer mee om reparaties uit te voeren als het mis met hem zou gaan. En mis kon het gaan; Adam was immers een vrij mens die kon kiezen om al dan niet te gehoorzamen aan dat ene verbod dat God hem gegeven had. Pas na de zondeval moest er beroep gedaan worden op de gereedschapskoffer die Adam in zijn lichaam droeg. Zonder reparaties zou hij niet eens lang genoeg geleefd hebben om zich voort te planten. Maar zoals alles na de zondeval, was en is elke reparatie niet volmaakt of toereikend genoeg om iets in de oorspronkelijke, volmaakte toestand te brengen. Ook slapende, kwaadaardige genen en virussen werden geactiveerd; er werd echter niets nieuw geschapen.

BK

Beste Hetty,

Ik ga er vanuit dat bovenstaand met een licht sarcastische ondertoon is geschreven. Onze almachtige schepper wist dat ons DNA tot verval over zou gaan. Daar zijn tal van sites met huidige waarnemingen over geschreven. En zodoende werd het DNA van Adam en Eva zo ingericht, dat ze honderden jaren konden overleven.
Daarnaast heb je zelf ook al is aangegeven dat mutaties voortkomen uit straling enz. Zulke tegenstrijdigheden, de ene keer a zeggen, en de andere keer b, komt bij mij niet overtuigend over.

Hetty Dolman

Beste BK,

Wat ik bedoel is dat elk detail in de schepping schreeuwt: Aangepast aan deze wereld, namelijk de schepping! Of het nu gaat om het zenuwstelsel en pijnprikkels, erg nuttig, het immuunsysteem, de kaken van een krokodil, parasieten, en schutkleuren. Alles zegt dat we niet geschapen zijn voor een leven in een paradijs waar geen pijnlijk of dodelijk moment kan plaatsvinden.

“Onze almachtige schepper wist dat ons DNA tot verval over zou gaan. Daar zijn tal van sites met huidige waarnemingen over geschreven.”

Welke huidige waarnemingen? Hoe kom je erbij dat God dat van te voren wist?

“En zodoende werd het DNA van Adam en Eva zo ingericht, dat ze honderden jaren konden overleven.”

Dat komt bij niet overtuigend over, integendeel.

BK

Beste Hetty,

Ik heb nog nooit een creationistische verhaal over de voedselketen gehoord. Hier ben ik zelf ook erg benieuwd naar. Als iemand hier iets over weet, dan houd ik me aanbevolen.

Over DNA verval kan je op de volgende site wat vinden. https://www.kanker.nl/bibliotheek/kanker/wat-is/792-wat-is-kanker. Deze genen moeten gerepareerd worden. Vandaar reparatie mechanismen.

Als je uitgaat van perfecte genen in het begin, lees van de bijgeleverde link, “erfgenen” dan zullen Adam en Eva hier geen last van hebben gehad. Dus minder kans op kanker. Daarnaast zullen er zich geen defecten aan hun reparatiegenen hebben gehad. Al met al dus sterke zichzelf reparerende genen. En dit zou één van de verklaringen kunnen zijn voor oudere mensen.

Geef een antwoord