MACHTIGINGSFORMULIER


  Ja, IK STEUN LOGOS INSTITUUT MET EEN BIJDRAGE VAN:

  Euro  Graag ontvang ik maximaal vier keer per jaar Bijbelvast per post

  Eenmalige giften


  Eenvoudig, snel doneren met ideal? Gebruik dan onderstaande knoppen.

  Ondersteun een project van Logos

  Wilt u aan een specifiek project van Logos bijdragen? Bekijk dan onze huidige crowdfunding projecten en ondersteun het project dat u een warm hart toedraagt.

  Belastingaftrekbaar

  U kunt ons ook ondersteunen door een gift over te maken naar bankrekeningnummer NL53 INGB000 7655373 tnv Logos Instituut.

  logos instituut ANBI giften belasting aftrekbaar

  Logos Instituut is een ANBI stichting – Giften zijn dus Aftrekbaar voor de belasting!