Vraag

Tijdens mijn bezoek aan de replica van de ark van Noach in Dordrecht werd mijn aandacht getrokken door een vermelding op een van de informatieborden. Het ging over de start van de seizoenen. Die vond pas plaats na de zondvloed en men baseerde dit op Genesis 8 vers 22 (waar staat dat voortaan zomer en winter niet op zullen houden). Mijn vraag is: heeft de aarde tot aan de zondvloed dan anders om zijn as, om de zon geroteerd? Dat lijkt mij het logische gevolg wanneer er geen seizoenen waren voor de vloed. Is hier een wetenschappelijke verklaring voor?

Antwoord

Het is mogelijk dat er voor de zondvloed geen sterke seizoenswisselingen waren. Er is echter erg weinig bekend over het klimaat voor de vloed. Toen Morris en Whitcomb hun boek ‘The Genesis Flood’ (1961) publiceerden, dachten ze dat er een mantel van waterijs om de aarde heen had gezeten. Die theorie werd jarenlang aangehouden, maar is de laatste tijd uit de gratie gevallen. Mede op basis van Genesis 8 vers 22 concludeerden Morris en Whitcomb dat het klimaat constant zou zijn geweest, en er dus geen seizoenen waren zoals nu. Maar wanneer je Genesis 8 vers 22 in de context leest, dan zie je dat het deel uitmaakt van Gods belofte om de aarde nooit meer te zullen laten overstromen. Dag en nacht worden in dit vers ook genoemd, en het is zeker dat er voor de zondvloed een dag-nachtcyclus was, getuige het scheppingsverslag in Genesis 1.

De Bijbel geeft overigens wel ‘hints’ dat het klimaat voor de vloed anders kan zijn geweest dan nu. Let bijvoorbeeld eens op de plotselinge val in leeftijd van de mens. Na de zondvloed werd men veel minder oud. Zou dat met klimaatverandering te maken kunnen hebben? Opmerkelijk is ook een tekst over een ‘waggelende aarde’ in Jesaja 24:20.

Maar, terugkomend op je vraag: hoewel het klimaat voor de zondvloed waarschijnlijk heel anders was dan nu, kun je niet met zekerheid zeggen dat er voor de zondvloed geen seizoenen waren.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2014, Draaide de aarde ooit anders om zijn as?, Weet 28: 48.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."