Verklaringen voor het ontstaan van het leven houden Darwinisten graag buiten hun evolutiemodellen. Het evolutieproces begint pas zodra het leven is ontstaan, zeggen ze. Toch moet abiogenese, waarbij leven spontaan is ontstaan uit levenloos materiaal, ook wel chemische evolutie genoemd, volgens hun methodologisch naturalistische opvattingen hebben plaatsgevonden. Ook al gaat dat in tegen alles wat we in de wetenschap waarnemen, en waar Louis Pasteur ons al met de neus op heeft gedrukt. Immers als abiogenese niet zou hebben plaatsgevonden, dan waren wij er niet geweest, zo stellen ze.

Charles Darwin dacht het leven wel ontstaan zou kunnen zijn in een klein warm poeltje. Ideeën die later door anderen werden geopperd zijn bijvoorbeeld ergens in een grot of bij warmwaterbronnen in de oceaan. Steeds kwam men met nieuwe locaties, omdat bleek dat eerder voorgestelde plekken toch op een of andere manier ongunstig waren voor beginnend leven, waardoor het al bij het ontstaan gelijk om zeep geholpen zou worden.

Dus juichstemmen bij de evolutionisten als er weer een nieuw model is dat het leven kan verklaren. Zo ziet Jeremy England op kleine schaal zelforganisatie bij atomen onder invloed van energie waardoor ze beter die energie gaan opvangen: een versterkend proces.1 Hij koppelt daar gelijk de gedachte aan vast: “Je start met een willekeurige klompje atomen, je schijnt daar lang genoeg licht op, en dan is het niet verwonderlijk dat je een plant krijgt.”2 Een “eitje” dus, dat ontstaan van leven. Het gaat vanzelf. Experimenten zullen het uitwijzen. God en creationisten zijn uitgeschakeld volgens een evolutionistische auteur.3

Dan is het goed als iemand even nuchter iedereen terugfluit. De Amerikaan James Tour deed dat in een open brief aan zijn collega’s.4 Tour is een synthetisch chemicus, in veel opzichten de evenknie van “onze” Ben Feringa, die onder andere ook nano-machientjes maakt. Als geen ander weet hij wat erbij komt kijken om macromoleculen te maken die nodig zijn in een levende cel: aminozuren, nucleotiden, koolhydraten, vetten, in vele vormen en samenstellingen. In eerdere publicaties en lezingen wees hij er al op hoe ontzagwekkend moeilijk het is om in het laboratorium een gewenste stof te maken.56 Daarbij kan hij nog uitgaan van zuivere basisbestanddelen in de gewenste chiraliteit (links- of rechtsdraaiend) en hoeveelheden. Voor de ene stap is een warme omgeving nodig, voor een andere een koude, soms duurt het aangaan van een verbinding lange tijd, of is voor de volgende stap direct ingrijpen nodig omdat het proces anders geheel de verkeerde kant op gaat. Lange tijd is dan een vijand. Voor het samenstellen van een molecuul dat in één atoom verschilt van een ander kan een heel andere syntheseroute nodig zijn. Met verbazing ziet hij hoe een collega van hem met veel moeite een mengsel heeft gemaakt waarin een bepaalde stof in minieme hoeveelheid aanwezig is en dat een andere collega voor een volgende stap op weg naar het maken van leven uit gaat van een grote hoeveelheid van die stof. Bedenk dat dit allemaal toevallig plaatsgevonden zou moeten hebben in dat poeltje, die grot of bij die warme oceaanbron.

Aan het einde van zijn open brief schrijft James Tour het volgende. “Wij als synthetisch chemici zouden het duidelijk moeten stellen. Het verschijnen van het leven op aarde is een mysterie. We zijn nog nergens in het oplossen van dit probleem. Wat tot nu toe is voorgesteld om de oorsprong van het leven te verklaren heeft geen wetenschappelijke betekenis. (…) De wetten van het periodiek systeem van de natuur- en scheikunde zijn universeel, wat erop wijst dat leven gebaseerd op aminozuren, nucleotiden, koolhydraten, vetten een anomalie is. Leven zou nergens in het universum moeten voorkomen. Leven zou zelfs niet moeten bestaan op het oppervlak van de aarde.” Dus toch een “ lege dop” voor de evolutionisten?

PS. Wat James Tour in deze algemene brief naar zijn collega’s niet schrijft, maar wat zij beslist weten, is dat hij zelf wel weet hoe het leven is ontstaan. Hij is immers een christen die dagelijks de Bijbel leest en God om wijsheid bij zijn onderzoek bidt.7 En dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

Voetnoten

  1. http://dx.doi.org/10.1063/1.4818538.
  2. https://www.quantamagazine.org/a-new-thermodynamics-theory-of-the-origin-of-life-20140122.
  3. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
  4. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
  5. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
  6. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
  7. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Verklaringen voor het ontstaan van het leven houden Darwinisten graag buiten hun evolutiemodellen. Het evolutieproces begint pas zodra het leven is ontstaan, zeggen ze. Toch moet abiogenese, waarbij leven spontaan is ontstaan uit levenloos materiaal, ook wel chemische evolutie genoemd, volgens hun methodologisch naturalistische opvattingen hebben plaatsgevonden. Ook al gaat dat in tegen alles wat we in de wetenschap waarnemen,

...
Read more

8 Comments

Leo Duym

Klopt! Darwinisten steigeren en worden [soms] zelfs grof als je de evolutietheorie en abiogenese in één zin uitspreekt. Dat ondervond ik enkele dagen geleden in een discussie met een zelfverklaarde atheïst die op het internet heel bedrijvig is in het verspreiden van zijn theorieën. Hij zei: ‘Echter zulke zwakke allegorische argumenten gaan niet op in een echte wetenschappelijke discussie omdat u om te beginnen nimmer of nooit het verschil zult snappen tussen wat de evolutietheorie is en wat de hypothesen over abiogenese zijn.’

Duym: en waarom zou ik dat niet snappen? Ik verdiep me reeds meerdere jaren in de evolutieleer en enkele jaren in abiogenese. Verschil? Uiteraard. Het ene gaat over het ontstaan van leven uit dode materie en het andere over een levende cel die aan de hand van toeval, mutatie en natuurlijke selectie (de drie-enige god van de evolutionisten), uitgroeit tot een wonderbare wereld van planten en dieren. Toch hebben abiogenese en de evolutietheorie een zelfde krankzinnig raakpunt. De hypothese over abiogenese stoelt op zelfreplicerende moleculen die de mogelijkheid bieden van natuurlijke selectie, zoals we dat kennen in de evolutietheorie; bij de abiogenese heet dat dan chemische evolutie. Alleen wie krampachtig God wil bannen, kan zulke onzin geloven; maar dan zijn we er nog niet. Het bekende Miller-Urey-experiment roept meer vragen op dan het antwoorden geeft (ik had eraan moeten toevoegen: het is eigenlijk een tegenbewijs, zelfs in labo-omstandigheden en de meest optimale condities, slaagt menselijke tussenkomst er niet in om het verder te brengen dan enkele dode bouwstenen te fabriceren).

M.Nieuweboer

“waar Louis Pasteur ons al met de neus op heeft gedrukt”

(…) Pasteur deed iets anders. Ik citeer Talkorigins: “The spontaneous generation that Pasteur and others disproved was the idea that life forms such as mice, maggots, and bacteria can appear fully formed. They disproved a form of creationism. There is no law of biogenesis saying that very primitive life cannot form from increasingly complex molecules.”

(…) Wetenschappers hebben de laatste jaren behoorlijke vooruitgang geboekt t.a.v. de vraag naar het ontstaan van het leven. Hopelijk mag ik nog meemaken dat ze er in slagen in labs leven uit levenloze materie te doen ontstaan. En creationisten beseffen het ook (…): dit labwerk bevestigt a la Paley de Intelligente Ontwerper. (…) Blijft staan dat abiogenesis heeft het fout dus Evolutietheorie is fout, een non-sequitur [is]. (…)

[Noot van de redactie: Beste M. Nieuweboer, is niet op-de-man/groep spelen ook mogelijk?]

peter b

Dat abiogenese wel degelijk tot het evolutiegebied behoort, en zelfs tot Darwinisme, blijkt uit het feit dat de Darwinmedaille (een tweejaarlijkse evolutieprijs) meermaals naar abiogenetisch onderzoekers ging (https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_Medal). Zulke onderzoekers geloven in generatio spontanea, een door Pasteur weerlegde [gedachte] van naturalisten. (…) [Zij] ontkennen dat biologie [ge]baseerd [is] op Informatie.

Leo Duym

Eigenlijk is het wel [bijzonder]: een intelligente ontwerper verwerpen als noodzakelijk in het ontstaan van leven uit levenloze materie, maar zijn hoop stellen op een uitermate intelligente tussenkomst van wetenschappers om leven uit levenloze materie te maken.

Richard

De bekende evolutiebioloog Richard Dawkins heeft een andere mogelijke verklaring voor het ontstaan van leven op aarde. In een interview met Ben Stein zegt hij het volgende over het ontstaan van de eerste zelf-replicerende molecuul:

“Well, it could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved, probably by some kind of Darwinian means, probably to a very high level of technology, and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Um, now that is a possibility, and an intriguing possibility. And I suppose it’s possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. And that Designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. But that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable, or ultimately explicable process. It couldn’t have just jumped into existence spontaneously.”

https://www.youtube.com/watch?v=GlZtEjtlirc

Als iemand het gaat hebben over een hogere intelligentie elders in het universum dan verlaat diegene het pad van de [observatie] en hebben we het over een geloof.

Douwe Tiemersma

Daarnaast lijkt het er in dit citaat op, dat ook Dawkins vermoedt dat het leven op aarde “designed” is. Dat geeft i.i.g. aan dat hij kennelijk niet weet hoe het leven hier spontaan (op naturalistische wijze) zou kunnen zijn ontstaan.

Peter

[Interessant voor de auteur:] het Fundamentals of life the Universe symposium, August 31 & September 1, 2017 – Groningen – The Netherlands. Daar is meer informatie over dit onderwerp te verkrijgen.

Geef een antwoord