Het is uit zijn bijdrage aan de bundel ‘En God zag dat het goed was’ wel duidelijk, dat V.U.-prof. dr. René van Woudenberg Nederlands gestudeerd heeft, want zijn bijdrage is sterk taal-analytisch van aard. Een groot deel zijner publicatiën wordt gekenmerkt door deze talige inslag, die ook kenmerkend is voor filosofen van de logisch-positivistische school van de Wiener Kreis, met hun streven naar een soort van Esperanto binnen de filosofie. Deze fysicalistische oftewel naturalistische, anti-metafysische stijl van filosoferen is zelfs kenmerkend voor de nominalistische, anti-typologische Angelsaksische wereld (denk aan logisch atomisten zoals Moore, Russell, Ayer, en Searle), maar tegenwoordig eigenlijk ook voor Nederland, dat in philosophicis sterk aanleunt tegen die wereld. Op grond van deze bijdrage zou men wellicht tevens de conclusie mogen trekken dat Van Woudenberg een heuse libertariër, dat wil zeggen een laissez faire kapitalist à la de sociaal-darwinist Herbert Spencer, is. Dit lijkt mij dan geen non sequitur.

De rest van dit artikel is in de onderstaande pdf verder te lezen:

Download the PDF file .

DOWNLOAD

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. R. Benjamin studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

1 Comment

Comments are closed.