Het Grieks kent lidwoorden. Dit is gemakkelijk. Op veel plaatsen behoef je je niet af te vragen, zoals bij vertaling uit het Latijn of uit de meeste Slavische talen, of je ‘een’ of ‘de/het’ moet vertalen. De equivalenten van de en het heeft het Grieks, een kent het niet. Maar als een bedoeld is, ontbreekt het lidwoord gewoon en dat is ook duidelijk. Natuurlijk zijn er uitzonderingen – taal is geen wiskunde, gelukkig. Na voorzetsels zet het Grieks vaak geen lidwoord, waar wij het zouden plaatsen. Maar… in “Hij is de bakker” is hij het onderwerp en is de bakker gezegde. Is heet het werkwoordelijk deel en de bakker het naamwoordelijk deel van het gezegde. Het naamwoordelijk deel heet ook wel predikaatsnomen. In het naamwoordelijk deel van het gezegde heeft het Grieks normaal geen lidwoord. Wanneer we in het Grieks lezen ‘hij is bakker’, kunnen wij dus drie mogelijkheden kiezen bij het vertalen: ‘hij is bakker’, ‘hij is een bakker’ en ‘hij is de bakker’.

Lees de rest van het artikel in de onderstaande pdf hier verder:

Download the PDF file .

DOWNLOADEN

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. A. Dirkzwager studeerde klassieke filologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het hoofdvak was Grieks, de bijvakken Oude Geschiedenis en Latijn. Van de Griekse en Latijnse teksten die hij te bestuderen had, stamde 40% van christelijke auteurs. Zijn doctoraatsthesis was een inhoudelijke commentaar op de beschrijving van de Romeinse provincie Gallia Narbonensis door de Griekse aardrijkskundige Strabo. De titel was 'Strabo über Gallia Narbonensis', uitgegeven door Brill, Leiden 1975. Hij was werkzaam als leraar in Nederland en Vlaanderen, later als onderwijsinspecteur. Ook gaf hij colleges exegese Nieuwe Testament en hermeneutiek aan de Evangelische Theologische Faculteit van Heverlee. De exegetische kolom van 1 Timotheus, 2 Timotheus, Filemon en Judas in de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek is van zijn hand, na retouches door de redactie.