Er is enige commotie ontstaan over het kinderboek van Corien Oranje en Cees Dekker. Ze hebben goede bedoelingen met hun boek. Door geloof en evolutie te verbinden geloven zij dat kinderen hun geloof niet zullen verliezen. Het tegendeel is echter waar. Door dit boek kunnen kinderen juist hun geloof kwijtraken. Vroeger begon ik een keer een neef te vertellen over evolutie. Toen zei hij: “Nu raak ik in verwarring”. Ik ben onmiddellijk opgehouden. Dat ben ik niet meer vergeten. De auteurs beseffen niet wat zij aanrichten met dit boek.

het-geheime-logboek-van-topnerd-tycho

“Er is enige commotie ontstaan over het kinderboek van Corien Oranje en Cees Dekker. Ze hebben goede bedoelingen met hun boek. Door geloof en evolutie te verbinden geloven zij dat kinderen hun geloof niet zullen verliezen. Het tegendeel is echter waar.”

Dubbel

Er zit iets dubbels in het boek. Enerzijds willen de auteurs aantonen dat bijbels geloof en evolutie samengaan. Maar anderzijds zijn ze erop uit om het scheppingsverhaal in diskrediet te brengen door op zogenaamde fouten te wijzen. Zo wordt er in het scheppingsverhaal op de eerste dag het licht geschapen en op de vierde dag pas het zonlicht. Mijn broer, die natuurkundige is, vertelde mij dat de achtergrondstraling die in het heelal wordt waargenomen uit lichtdeeltjes (fotonen) bestaat. Dit kan het oorspronkelijke licht zijn dat God heeft geschapen. Er is meer licht in het heelal dan alleen het zonlicht. We weten niet precies hoe die eerste drie dagen zijn geweest zonder het zonlicht. Dat is Gods geheim. Voor ons heil hoeven we niet alles te weten.

Verder wordt er enerzijds verteld dat God alles heeft geschapen, maar anderzijds wordt ervan uitgegaan dat er een natuurlijk evolutieproces heeft plaatsgevonden waar God niet aan te pas komt. Over het ontstaan van het heelal wordt het volgende fantasieverhaal opgedist. Toen het heelal begon, was het piepklein, nog kleiner dan een stofje dat je ziet zweven in het zonlicht. Je kon het niet vastpakken want het was veel en veel te heet. En het was zwaar. Dat ene kleine stofje was net zo zwaar als alle sterren en planeten bij elkaar. En toen explodeerde het in de grootste explosie die je je kunt voorstellen: de oerknal. Het piepkleine babyheelalletje barstte uit elkaar en veranderde binnen een fractie van een seconde in een ongelofelijk grote ruimte, nog groter dan ons melkwegstelsel. Het heelal was geboren.

Cees Dekker gelooft nog wel dat God de natuurwetten heeft geschapen. Maar verder kijkt God alleen maar toe hoe alles zich ontwikkelt. Dekker kan dan nog wel in God geloven, maar zijn God is wel anders dan de God van de Bijbel, die alles direct door Zijn Woord heeft geschapen. Die Bijbelse waarheid wordt volkomen genegeerd in het boek. Waar het in het scheppingsverhaal werkelijk om gaat, komt niet aan bod.

Bewijs

Volgens het boek is de evolutie een wetenschappelijk bewezen feit. We lezen: “Dat de soorten dieren en planten ontstaan zijn in een lang proces van evolutie is gewoon bewezen. Dat staat als een paal boven water. Er zijn talloze aanwijzingen uit verschillende vakgebieden dat dat zo is. Je ziet het in de fossielen, je ziet het in het DNA. En iedere keer weer blijkt: de evolutieleer klopt en staat zo vast als een huis”. In werkelijkheid is er helemaal niets bewezen. Dan is de bekende natuurkundige Stephen Hawking bescheidener. Hij schrijft in zijn boek Het heelal het volgende: “De theorie [over het heelal] bestaat uitsluitend in onze gedachten en ze heeft geen enkele andere werkelijkheid (…) Iedere natuurkundige theorie draagt een voorlopig karakter, in die zin dat ze slechts een hypothese is: bewijzen kun je haar nooit” (p.23, herziene druk 2015). De wetenschap is niet bevoegd om definitieve uitspraken te doen over het ontstaan van het heelal en het leven. Het Darwinisme is een levensbeschouwing en geen exacte wetenschap. Als we de bewijzen die in het boek worden aangevoerd, nader bekijken, blijken ze geen hout te snijden. Zo wordt er verwezen naar bacteriën, die kunnen veranderen en resistent worden tegen antibiotica. Ja, maar ze blijven wel bacterie en veranderen niet in een vis of vogel. Micro- en macro-evolutie worden door elkaar gehaald. Verder pleit het DNA juist tegen evolutie. Want in het DNA ligt een indrukwekkende hoeveelheid informatie opgeslagen. Informatie is een geestelijke grootheid en kan niet door een louter natuurlijk proces worden verklaard. God moet deze informatie direct hebben ingeschapen. Dat er verwantschap is tussen de verschillende levensvormen is logisch. Er is één God die alles heeft geschapen.

Heilloze dwaalleer

paramecium.wikipedia

“Maar misschien was Hij ook wel heel erg blij met het eerste pantoffeldiertje.”

Tijdens de presentatie van het boek in de Evangelische Hogeschool beweerde de theoloog Reinier Sonneveld dat alle evangelicale theologen die hij kent, de theïstisch evolutionistische visie aanhangen. Maar dan ken ik nog wel een ander verhaal. Zo heeft de Indiase evangelicale protestant Mangalwadi in zijn boek The Book That Made Your World kritiek op het neodarwinisme waarin de evolutietheorie als een feit wordt voorgesteld, terwijl er genoeg feiten tegen die theorie spreken. Zelf ben ik vroeger door de evolutietheorie in de New-Age-wereld terechtgekomen. Toen ik Jezus ontmoette en het christelijk geloof terugkreeg, ben ik van evolutionist juist creationist geworden. Het Darwinisme verkondigt een gevaarlijke dwaalleer die het christelijk geloof van velen heeft vernietigd. Bekende voorbeelden zijn Lenin en Stalin, die door het Darwinisme hun christelijk geloof hebben verruild voor het atheïstisch communisme. Dat moet toch te denken geven.

Ten slotte

Aan het eind van het boek lezen we het volgende: “God was er al 14 miljard jaar geleden. Had God echt zolang moeten wachten tot wij er waren? Had Hij zich dan niet verveeld? Maar misschien was Hij ook wel heel erg blij met het eerste pantoffeldiertje. Met de dino’s en de kwallen. Met de trilobieten en de longvis. Met de eerste dino die kon vliegen. Misschien maakte het voor God wel niks uit hoelang het allemaal geduurd had”. Zo is de God van de Bijbel niet. Het Godsbeeld in het boek wijkt sterk af van het Bijbelse Godsbeeld. Kinderen kunnen door dit boek in grote verwarring geraken. Ze kunnen het beter niet te lezen krijgen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Promise. De volledige bronvermelding luidt: Dieperink, M., 2016, Een verwarrend kinderboek over evolutie, Promise 32 (1): 22-23.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. M. Dieperink is theologe en publiceert regelmatig over diverse theologische onderwerpen. Vooral bekend zijn haar boeken en artikelen over New Age en christelijk geloof.

4 Comments

Peter

“Verder pleit het DNA juist tegen evolutie. Want in het DNA ligt een indrukwekkende hoeveelheid informatie opgeslagen. Informatie is een geestelijke grootheid en kan niet door een louter natuurlijk proces worden verklaard”

(…) Hoe kan een geestelijke grootheid in het niet-geestelijke DNA opgeslagen liggen? De vermeerdering van de hoeveelheid DNA en daarmee van genen, eigenschappen en regelsystemen kan overduidelijk door een louter natuurlijk proces verklaard worden. Zodat evolutie duidelijk verantwoordelijk is voor genfamilies, met hun specialisatie per gen. Waarom is dat geen toename van ‘informatie’ (…)?

Joris van de Riet

“Dan is de bekende natuurkundige Stephen Hawking bescheidener.” Dezelfde Stephen Hawking die ook van mening is dat de oerknaltheorie de beste verklaring biedt voor het ontstaan en de evolutie van het heelal.

“De wetenschap is niet bevoegd om definitieve uitspraken te doen over het ontstaan van het heelal en het leven.”
Inderdaad. De evolutietheorie is de beste verklaring die we op dit moment hebben voor de diversiteit aan soorten die er bestaat, maar geen serieuze wetenschapper zal beweren dat het een ‘definitieve’ theorie is. Het is altijd mogelijk dat er een nieuwe, beter passende, verklaring wordt gevonden, maar die nieuwe theorie zal de huidige waarnemingen moeten kunnen verklaren. Hetzelfde geldt voor de oerknal: elke andere verklaring voor het ontstaan van het heelal zal de verschijnselen die als sterk bewijs voor de oerknal gelden (redshift, CMB, etc.) moeten kunnen verklaren. Wat hier ook interessant aan is, is dat er een groep mensen bestaat (aangeduid als ‘creationisten’) die van mening zijn dat zij wél definitieve uitspraken kunnen doen over het ontstaan van het heelal en het leven, en dat wat zij zeggen ook nog wetenschappelijk is.

“maar ze blijven wel bacterie en veranderen niet in een vis of vogel.” Dat is ook absoluut niet wat de evolutietheorie voorspelt – het zou juist een sterke weerlegging van de evolutietheorie zijn als een verandering van bacterie naar vis of vogel werd waargenomen.

“Micro- en macro-evolutie worden door elkaar gehaald.” Is er dan een verschil, op de tijdschaal na? Een fatsoenlijke definitie van micro- en macro-evolutie zou welkom zijn.

“Verder pleit het DNA juist tegen evolutie. Want in het DNA ligt een indrukwekkende hoeveelheid informatie opgeslagen. Informatie is een geestelijke grootheid en kan niet door een louter natuurlijk proces worden verklaard.” DNA is een verzameling nucleïnebasen, met wat suikers en fosfaatgroepen ertussen. Het idee dat DNA een soort ‘alfabet’ is of een ‘code’ is een menselijke uitleg ervan. En sinds

Douwe Tiemersma

Dag Joris,

Even punt voor punt:

 • Stephen Hawking: wat is je punt?
 • “De evolutietheorie is de beste verklaring”: is dat zo? De auteurs op onze site (waaronder vele wetenschappers) beargumenteren waarom zij een andere mening zijn toegedaan. Voel je vrij om inhoudelijk op één van hun artikelen in te gaan.
 • “die nieuwe theorie zal de huidige waarnemingen moeten kunnen verklaren”: mee eens, dat geldt natuurlijk ook voor de “gevestigde” theorie, die daar maar al te vaak moeite mee heeft.
 • “wél definitieve uitspraken”: dat is niet wat (jonge aarde) creationisten beweren. Ook creationisten staan open voor wijzigingen binnen hun theorie. Er is ook één ding dat volgens evolutionisten definitief is: ontstaan door binnen de natuurwetten passend toeval. Dit dogma is zo heilig dat elke hint naar iets anders, ook al lijkt dat logischer, direct wordt afgedaan als onmogelijkheid.
 • “Dat is ook absoluut niet wat de evolutietheorie voorspelt”: op de lange termijn is het wel nodig dat er nieuwe eigenschappen bij komen, dat de hoeveelheid informatie wordt vermeerderd. Of het resultaat een vogel, een vis of iets totaal anders is, doet er niet toe.
 • “Een fatsoenlijke definitie van micro- en macro-evolutie”: ik doe een poging:
  • micro-evolutie gaat over de wijzigingen die binnen een bepaalde genenpoel plaatsvinden. Hierbij ontstaat geen nieuwe informatie, geen nieuwe functies, maar wordt er uit het bestaande geselecteerd: er wordt gemodificeerd. Alle herhaalbare of historische voorbeelden die wij kennen, vallen hieronder.
  • met macro-evolutie bedoelen we al de wijzigingen die er toe leiden dat er nieuwe informatie, nieuwe functies aan een bepaalde genenpoel worden toegevoegd, die daarvoor niet bestonden: ze zijn uit het “niets” ontstaan. Dit is iets anders dan modificeren, dit is creëren. Hiervan kennen we geen historische of herhaalbare voorbeelden.
 • “DNA is een verzameling nucleïnebasen[…]”: ook een brief kan worden verklaard door te stellen dat deze uit gegroepeerde letters bestaat met witruimtes en leestekens ertussen, maar dit verklaart nog niet de boodschap van de brief, de informatie. Die informatie kan niet door toeval zijn ontstaan, dat geldt ook voor DNA. Door processen en bouwstenen te definiëren, uit te pluizen, heb je nog niet verklaard hoe de informatie zelf tot stand is gekomen.
Ed Vaessen

“ook een brief kan worden verklaard door te stellen dat deze uit gegroepeerde letters bestaat met witruimtes en leestekens ertussen, maar dit verklaart nog niet de boodschap van de brief, de informatie. Die informatie kan niet door toeval zijn ontstaan, dat geldt ook voor DNA. Door processen en bouwstenen te definiëren, uit te pluizen, heb je nog niet verklaard hoe de informatie zelf tot stand is gekomen.”

Hier zouden we wel eens te maken kunnen hebben met een zogenaamde valse analogie. Verklaard moet worden wat de overeenkomst is tussen de chemische bouwstenen in het DNA en een ‘boodschap’ zoals we die kennen door een tekst te lezen. Ter illustratie:

Volgens een ozdoenerk aan de Esglene untiisirevet, mkaat het niet uit in wkele vdlogore de ltetres in een worod staan, het enige wat bnlaejigrk is is dat de erstee en lttasae leettr op zijn palats saatn. De rest kan een tltoae ponhiuop zjin en nog kan je het leezn zoendr polreebm. Dit komt omdat we neit elke ltteer zelf leezn maar het woord als geeehl.

De boodschap is duidelijk ondanks het door elkaar husselen van de letters in het midden van het woord. Mogen we aannamen dat wanneer we dit doen met het DNA, de werking onaangetast blijft?

Daarnaast zou ik graag een heldere definitie willen vernemen van de begrippen ‘informatie’ en ‘toeval’. Zo lang dat niet gebeurt, is er geen sprake van een zinvolle discussie en al helemaal niet van wetenschappelijke bewijsvoering.

Geef een antwoord