Vraag

Is er ook een christelijke visie op het ontstaan en de functie van planeten? In Genesis 1 staat wel de schepping van de atmosfeer en de inrichting van het heelal (zon, maan en sterren) beschreven, maar er staat niets over planeten…

Antwoord

Vroeger werden planeten bij de sterren ingedeeld. Het Griekse woord planètès, betekent ‘dwaler’; planeten werden vroeger ook wel ‘dwaalsterren’ genoemd. Die naamgeving was er omdat planeten niet netjes een cirkelvormige baan aan de horizon beschrijven (zoals de zon, maan en gewone sterren die om de aarde heen lijken te draaien wel doen). Planeten gaan soms stukjes terug in hun baan.

Van de planeten staat in de Bijbel geen aparte functie genoemd. Sterker nog, de planeten staan niet eens apart vermeld, afgezien van een poëtische verwijzing naar de ‘morgenster’ (Venus), die in de ene tekst op Jezus en in een andere op Lucifer slaat. Toch is er sowieso één functie waarvan we zeker weten dat planeten die hebben. Dat is om van Gods grootheid te vertellen, zoals Psalm 19 zegt. Elke planeet in ons zonnestelsel is uniek en elke planeet geeft aanwijzingen voor een lage ouderdom van het zonnestelsel, zoals ook de Bijbel leert.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, En God schiep…de planeten?, Weet 38: 47.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."