Uit de Bijbel komt het principe van toiletten, melaatsenkolonies, stadsreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën. Het volgen van Bijbelse hygiëneregels heeft miljoenen mensen het leven verlengd en veraangenaamd. Het lijkt wel of Mozes parasitologie heeft gestudeerd… Drs. Ben Hobrink spreekt hierover in deze video:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. B. Hobrink studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is auteur van de bestseller 'Moderne Wetenschap in de Bijbel'.

1 Comment

Peter

Een dergelijk verhaal heeft context nodig. Wat waren gewoonten in Babylon, Egypte, Harappa, op Kreta? Was het algemeen of bijzonder? Totdat dat behandeld wordt heb [ik] hier weinig tot niets aan.

“2000 BC: Ancient Indo-Aryan water purification. Sanskrit writings describe the purification of foul water by boiling and filtering”. [Zie:] http://www.hygieneforhealth.org.au/public_sanitation.php
“The earliest written account of Elaborate codes of hygiene can be found in several Hindu texts, such as the Manusmriti and the Vishnu Purana.[61] Bathing is one of the five Nitya karmas (daily duties) in Hinduism, and not performing it leads to sin, according to some scriptures” [Zie:] https://en.wikipedia.org/wiki/Hygiene#History

Geef een antwoord