De meeste fossielen zijn afkomstig van dieren en planten die ooit op de zeebodem leefden en daarna op de continenten zijn gegooid. Die afzettingen zijn in overweldigende hoeveelheden op het land te vinden. Dat schreeuwt om een verklaring. Een wereldwijde zondvloed bijvoorbeeld. Er valt heel wat voor zo’n megacatastrofe te zeggen…

Seven_sisters.pixabay

Overal op aarde vind je verschillende lagen terug in de aardkorst. Ze zijn als pannenkoeken op elkaar gestapeld. In elke laag tref je andere soorten fossielen aan. De totale stapel aardlagen met hun kenmerkende fossielen heet ‘de geologische kolom’. De onderste laag van die kolom is het Precambrium, en daaronder begint de hete aardmantel.

Het Precambrium wordt ook wel een sokkel genoemd. Je kunt die laag vergelijken met een voet van een standbeeld. Daarop liggen de andere aardlagen. De sokkel zelf bestaat uit in elkaar geperst gesteente en is ontstaan onder invloed van hoge druk of temperatuur. Hierdoor is de sokkel compact geworden, sterk vervormd of veranderd van chemische samenstelling. De kern van de huidige continenten bestaat uit deze Precambrische laag. Heel bijzonder is dat de bovenkant van de sokkel lijkt te zijn afgeschaafd alsof er een enorme bulldozer overheen is gegaan. De bulldozer van stromend water. Dat kun je zien als een duidelijke aanwijzing die pleit voor een wereldwijde vloed. Wetenschappers zijn het er namelijk over eens dat de aardlagen die op de Precambrische sokkel zijn geworpen voor 90 tot 95% van mariene oorsprong zijn. Ze zijn door zeewater afgezet.

Afzettingsvolgorde

In de aardlagen op de sokkel vind je – van onder naar boven gezien – materiaal dat van grof naar fijn is gerangschikt. In de onderste lagen tref je grote blokken aan, soms ter grootte van een huis, en in de aardlagen erboven gaat het van kleinere blokken steen naar grof grind, fijn zand, klei en kalk. De wetenschap is hierin eensluidend: al dat materiaal is door water afgezet. De wereldwijde aanwezigheid van deze afzettingsvolgorde is opvallend, omdat er tegenwoordig eigenlijk geen aardlagen worden gevormd, zelfs niet op plaatsen waar je dat zou verwachten. Sedimenten die tegenwoordig op de bodem van een rivier, meer of zeebodem terechtkomen, verplaatsen zich steeds en vormen geen vaste afzettingslagen.

Fossielen_ammonieten.pixabay

Fossielen

In de laag boven het Precambrium, het Cambrium, zijn wel 3.000 verschillende soorten fossielen gevonden. Deze explosie aan leven staat in schril contrast met de weinige fossielen die in het onderliggende Precambrium zijn gevonden. In de sokkel vind je hoofdzakelijk fossielen van bacteriën en algen — eencelligen. Ze zitten met name in stromatolieten, die nog het meeste op onderaardse molshopen lijken. Deze stromatolieten zijn laagje voor laagje door door algen en bacteriën opgebouwd. Net als bij de stenen kun je ook in de verdeling van fossielen een ‘van onder naar boven’-rangschikking zien in de aardlagen. De onderste lagen bevatten bodembewoners van kuststreken. In de lagen erboven komen voornamelijk bodembewoners van de diepzee voor. Ook is opmerkelijk dat de eerder genoemde stromatolieten niet in de lagen boven de sokkel worden gevonden.

Bewegende platen

Dat er een wereldwijde zondvloed is geweest, kun je ook afleiden uit een ander algemeen geaccepteerd wetenschappelijk feit: de beweging van aardplaten (tektoniek) en afzettingen. Ooit was er één groot continent: Rodinia (Russisch voor ‘moederland’). De Precambrische sokkel vormde in die tijd een aangesloten geheel. Dat supercontinent is op een zeker moment uiteengevallen. Toen dat gebeurde, steeg de zeespiegel sterk, tot wel zeshonderd meter boven de huidige stand van de zeespiegel. Door het stijgen van de zeespiegel werd de uit elkaar getrokken Precambrische sokkel onder dikke lagen modder bedolven. Dat deze afzetting van modderlagen met enorme kracht heeft plaatsgevonden, blijkt uit enkele opmerkelijke feiten. Zo vertonen deze modderlagen allemaal paleocurrents. Dat zijn duidelijke stromingspatronen. Verder zit er veel megabreccie in; geweldige brokstukken die in de modderstromen zijn meegesleurd. Tenslotte vind je in deze modderlagen ook een interne sortering. Onderop kom je grof materiaal tegen, naar boven toe steeds fijnere deeltjes. Geologen spreken bij zo’n typisch gelaagde structuur van turbidieten. Dat soort afzettingen is altijd het product van geweldige  modderlawines.

Wil je meer weten over zondvloedaanwijzingen? Lees dan hier over de Cambrische explosie.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

4 Comments

Peter

Niets van wat hier staat komt overeen met een wereldwijde vloed na 40 regen.

“In de aardlagen op de sokkel vind je – van onder naar boven gezien – materiaal dat van grof naar fijn is gerangschikt. In de onderste lagen tref je grote blokken aan, soms ter grootte van een huis, en in de aardlagen erboven gaat het van kleinere blokken steen naar grof grind, fijn zand, klei en kalk”

Rangschikking van grof naar fijn over alle aardlagen vanaf het Cambrium komt niet voor. Schalie bijvoorbeeld is een sedimentair gesteente dat bestaat uit geharde, geconsolideerde klei van heel fijne structuur, en is een belangrijk gesteente voor Cambrische fossielen. Andere Cambrische fossielen als de ‘small shelly fauna’ worden gevonden in kalksteen. Dat laat zien dat fijnkorrelige sedimenten vanaf (en ook van voor) het Cambrium bekend zijn.

“Ook is opmerkelijk dat de eerder genoemde stromatolieten niet in de lagen boven de sokkel worden gevonden”

Integendeel, stromatolieten bestaan nog steeds. Er zijn in ieder geval fossiele stromatolieten uit het Cambrium, Ordovicium en Trias bekend.

Hetty Dolman

“Het Precambrium wordt ook wel een sokkel genoemd.(..) . Daarop liggen de andere aardlagen”

Ter informatie: het precambrium bestaat ook weer uit allerlei aardlagen. Een stuk of 7, waarin op volgorde kolonievormende bacteriën worden gevonden zonder kern en later met kern, zoals sponzen. [Zie:] https://nl.wikipedia.org/wiki/Precambrium

“In de aardlagen op de sokkel vind je – van onder naar boven gezien – materiaal dat van grof naar fijn is gerangschikt”

Enige toelichting lijkt me nodig. Per aardlaag ligt het grof gesteente onderop? Of zijn de onderste aardlagen het grofst? En zijn de bovenste aardlagen het fijnst? Waarom zie ik dan, als ik een bergwandeling maak huizenhoge blokken liggen? Wat wordt met bovenstaande bedoeld? Bestaat het Cambrium uitsluitend uit huizengrote brokken, waarna het gesteente steeds fijner wordt?

“er een wereldwijde zondvloed is geweest, kun je ook afleiden (….). Ooit was er één groot continent: Rodinia (Russisch voor ‘moederland’).”

Er hebben meerdere super continenten bestaan. Dit pleit ook weer tegen een wereldwijde zondvloed. De beweging van aardplaten is gemiddeld centimeter per jaar. Pangaea was de laatste waar alle landmassa bij elkaar verzameld was.

“De wereldwijde aanwezigheid van deze afzettingsvolgorde is opvallend, omdat er tegenwoordig eigenlijk geen aardlagen worden gevormd, zelfs niet op plaatsen waar je dat zou verwachten”

Ons eigen waddengebied spreekt dit al tegen. Overal ter wereld zijn geologische processen aan de gang. Per jaar kent de wereld iets van 3 miljoen aardbevingen. Zolang de continenten bewegen wordt er nieuwe aarde aangemaakt. Ook bijzonder dat creationisten vaak hedendaagse rampen aanhalen om te illustreren hoe snel aardlagen gevormd kunnen worden. [Men] spreekt [hier] zichzelf tegen. [Zie voor het waddengebied:] http://www.waddensea-worldheritage.org/nl/waddenzee-werelderfgoed/waddenlandschap/natuurkrachten

Geef een antwoord