‘We kunnen als Bijbelvast christen heel goed wetenschap bedrijven, maar God staat daar boven’, stelt Peter de Jong, hoofdwetenschapper (chemisch technoloog) bij NIZO Food Processing in Ede en lector aan de University of Applied Sciences in Leeuwarden. ‘Geen enkel wetenschappelijk feit weerspreekt de Bijbel. Feiten spreken namelijk niet. Fossielen ook niet. Gevallen mensen wel. Die bouwen theorieën en testen hypothesen. Maar God is Waarheid’, schrijft hij in het Reformatorisch Dagblad.1

De Jong is niet de enige wetenschapper die de Bijbel boven de wetenschap stelt, weet hij. ‘Wereldwijd zijn er duizenden wetenschappers (fysici, chemici, biologen, geologen) die uitgaan van een jonge aarde, zoals in Genesis 1-3 wordt beschreven. Met deze stellingname ervaren zij geen enkele belemmering in hun onderzoekswerk, zij het misschien wel van hun miljoenen collega’s die niet van God willen weten.’

Volgens De Jong hebben creationisten wel degelijk goede papieren. ‘Bekijk of lees de debatten maar die in Amerika plaatsvinden tussen wetenschappelijke creationisten en evolutionisten, inclusief de bekende theïstische evolutionist Hugh Ross. Je kunt daar je mening over hebben, maar niet zeggen dat daar de argumenten van de creationist een voor een uit handen worden geslagen. Wel wordt geprobeerd creationisten op alle mogelijke manieren belachelijk te maken. Daar moet je tegen kunnen. Het is het lot van een Bijbelgetrouwe christen.’

De Jong spreekt uit ervaring. ‘Vorig jaar heb ik een lezing over geloof en wetenschap gehouden voor nagenoeg allemaal evolutionistische academici. Na afloop was er een discussie. Daar is mij, met Gods hulp, niets uit handen geslagen. Wel werd de vraag gesteld: „Maar als morgen nu voor 100 procent komt vast te staan dat de mens en de aap een gezamenlijke voorouder hebben, wat doet dat dan met je geloof?” Mijn antwoord was: „Niets, want dat komt niet vast te staan; de Bijbel leert mij anders”.’

Wereldwijd zijn er wetenschappers die protest aantekenen bij de bewering dat de evolutietheorie dichtgetimmerd en feitelijk bewezen is. Bezoek de website Dissentfromdarwin.org maar eens en check de lijst van wetenschappers die hier hun naam aan hebben verbonden.2

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://www.rd.nl/opinie/wetenschap-is-ondergeschikt-aan-het-woord-1.1426773. Zie ook: https://old.logos.nl/wetenschap-is-ondergeschikt-aan-woord/.
  2. http://www.dissentfromdarwin.org/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

2 Comments

Peter

“Wereldwijd zijn er duizenden wetenschappers (fysici, chemici, biologen, geologen) die uitgaan van een jonge aarde, zoals in Genesis 1-3 wordt beschreven.”

Werkelijk? Waarom komen de creationistische ‘wetenschappelijke tijdschriften’ dan niet van de grond?

“…hun miljoenen collega’s die niet van God willen weten.”

OK, [de] meerderheid van de wetenschappers is duidelijk geen creationist. [De auteur] en Peter de Jong noemen [niet] hoeveel christelijke niet-creationistische wetenschappers er zijn.

Hetty Dolman

De stelling van Dissent from Darwin wordt zelfs door elke Darwinist ondertekent:
“We are skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.”

Het is geen stelling tegen een jonge aarde en ook niet tegen de evolutietheorie. Het is alleen een bevestiging van het wetenschappelijke motto om kritisch te blijven.

Zie: https://dissentfromdarwin.org/

Lees ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2009/11/25/feiten-wat-voor-een-soort-feiten-bedoelt-u-precies-11816263-a713241

Geef een antwoord