Zijn er historische argumenten te geven voor de opstanding van Jezus? Volgen christenen mythen na of is Jezus werkelijk uit de dood opgestaan? Ruben Jorritsma geeft over dit boeiende onderwerp een lezing. Met dank aan geloofstoerusting voor de opname:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Geef een antwoord