Hoog boven de kliffen aan de Schotse kust—zestig kilometer ten oosten van Edinburgh—bevindt zich een informatiebord dat uitkijkt over een rotsig punt.1 Het maakt deel uit van een erfgoedpad dat in 2006 is geopend ter herinnering aan het leven van James Hutton, een plaatselijke boer en arts die nu bekend staat als de ‘vader van de moderne geologie’.2 Hij opperde de geologische filosofie van het uniformitarianisme of actualiteitsprincipe—het principe dat de huidige geologische processen de sleutel zijn tot inzicht in rotsformaties.

Hutton ging ervan uit dat de zondvloed nooit heeft plaatsgevonden. Hij erkende de enorme omvang van deze wereldwijde catastrofe niet, wat aardverschuivingen, plooiing en immense afzetting en erosie met zich meebracht. De plaatselijke bevolking slaat graag een slaatje uit Siccar Point en beweert dat het de belangrijkste geologische locatie ter wereld is.3 Naar verluidt waren het deze rotsen die Hutton tot zijn conclusie brachten dat de aarde niet in zes dagen gemaakt was. In plaats daarvan waren het verschuiven van aardlagen en het plooien van de aarde belangrijke processen voor de evolutie van het landschap.4 Het bord bij de locatie zegt dat de rotsen bewezen dat de geologische tijd nagenoeg geen grenzen kende, in tegenstelling tot de paar duizend jaar waar de meeste mensen in die tijd van uit gingen.5

James Hutton (1726-1797)

Maar Hutton ontdekte de miljoenen jaren niet, hij nam deze aan. Dat kwam gedeeltelijk doordat Huttons geologische kennis van eind achttiende eeuw zeer beperkt was. Hij wist niet dat de Vroeg-Silurische rotsen bestonden uit een turbidietbedding, snel afgezet door onderwater modderstromen, die zich met snelheden tot maar liefst honderd kilometer per uur over de oceaanbodem bewogen.6 Ook wist hij niet dat de bovenste sedimentlagen hun oorsprong op het land hadden en zijn afgezet door een enorme, snelstromende watermassa die een groot deel van het continent bedekte, waarbij het dikke, door elkaar gehusselde lagen deponeerde.7Voor een gedetailleerde geologische anaylse van Siccar Point, zie: Walker, T., Unmasking a long-age icon, Creation 27(1):50–55, 2004; creation.com/siccarpoint.[/note]

Maar het meest significant was dat Hutton ervan uitging dat de zondvloed nooit heeft plaatsgevonden. Hij erkende de enorme omvang van deze wereldwijde catastrofe niet, wat aardverschuivingen, plooiing en immense afzetting en erosie met zich meebracht. De rotsen bij Siccar Point zijn in dagen of weken geërodeerd tijdens de zondvloed, niet gedurende miljoenen jaren.8

Hutton wordt onthaald als de vader van de moderne geologie vanwege zijn uniformitarianistische lfilosofie, maar ironisch genoeg erkennen geologen nu dat het actualiteitsprincipe niet werkt. Tegen het einde van zijn carrière zei Derek Ager, Professor in de Geologie in Swansea, Wales, over uniformitarianisme: “We hebben onszelf zó laten hersenspoelen dat we elke interpretatie van het verleden die extreme processen behelzen en ‘catastrofaal’ genoemd kunnen worden, hebben gemeden.”9

Huttons vriend (en populariseerder) John Playfair, die hem vergezelde tijdens de boottocht naar Siccar Point in 1788, staat bekend om zijn indrukken van die reis. Hij wordt op het bord geciteerd. “De geest leek duizelig te worden door zover in de diepe afgrond van de tijd te kijken.” Het is echter betreurenswaardig dat Playfair, als zoon van een presbyteriaanse predikant, zijn Bijbel niet in verband bracht met de wereld om hem heen. Een betere reactie zou zijn geweest: “De geest raakte ingetogen bij het aanzien van de enorme omvang van Gods oordeel ten tijde van Noach.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Creation Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Walker, T., 2013, The heritage trail at Siccar Point, Scotland, Creation 35 (2): 18-19 (Artikel).

Voetnoten

  1. Interpretation board, Siccar Point; geograph.org.uk/photo/2143249.
  2. International interest in new James Hutton trail, Berwickshire News, 21 juni 2006; berwickshirenews.co.uk/news/local-headlines/international-interest-in-new-james-hutton-trail-1-237894.
  3. International interest in new James Hutton trail, Berwickshire News, 21 juni 2006; berwickshirenews.co.uk/news/local-headlines/international-interest-in-new-james-hutton-trail-1-237894.
  4. Siccar Point, Gazetteer for Scotland, 2011; scottish-places.info/features/featurefirst5590.html.
  5. Interpretation board, Siccar Point; geograph.org.uk/photo/2143249.
  6. Fine, I.V. et al., The Grand Banks landslide-generated tsunami of November 18, 1929: preliminary analysis and numerical modelling, Marine Geology 215:45–57, 2005.
  7. Browne, M., et al., Stratigraphical Framework for the Devonian (Old Red Sandstone) Rocks of Scotland south of a line from Fort William to Aberdeen, British Geological Survey, Research Report RR 01 04, p. 50, 2002; nora.nerc.ac.uk/3231/1/Devonian[1].pdf .
  8. Hierna werd het landschap geërodeerd door ijskappen van de IJstijd van na de zondvloed.
  9. Ager, D., The Nature of the Stratigraphical Record, Macmillan, Londen, p. 70, 1993.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Hoog boven de kliffen aan de Schotse kust—zestig kilometer ten oosten van Edinburgh—bevindt zich een informatiebord dat uitkijkt over een rotsig punt. Het maakt deel uit van een erfgoedpad dat in 2006 is geopend ter herinnering aan het leven van James Hutton, een plaatselijke boer en arts die nu bekend staat als de ‘vader van de moderne geologie’.

...
Read more

5 Comments

M.Nieuweboer

“Maar Hutton ontdekte de miljoenen jaren niet, hij nam deze aan.”
Dan is het maar fijn dat deze aanname op allerlei onafhankelijke manieren is bevestigd. Uiteraard moet u dat ook allemaal ontkennen, inclusief de operationele wetenschap radiometrie. Definitie van Creation.com: ” the distinction between origins and operational science is that the latter deals with things that are repeatable and observable.” Radiometrie voldoet hieraan.

“uniformitarianisme”
Het grappige is dat datzelfde uniformitarianisme door gelovigen – inclusief creationisten – wordt aanvaard als het gaat om argumenten als “God fundeert de natuurwetten en de wiskunde.” Voor wie de eindconclusie al vaststaat doet de onderlinge tegenstrijdigheid van argumenten er niet toe. De Wet van Non-Contradictie geldt alleen wanneer het uitkomt.

Peter

Voor voorlichting, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Hutton%27s_Unconformity
Voor een goed boek over de geschiedenis van de geologie, zie : Gerard Aalders, 2013. ‘Gevecht met de tijd. Hoe de aard in 4 eeuwen 4 miljard jaar ouder werd’.

Walker schrijft: “Hutton ging ervan uit dat de zondvloed nooit heeft plaatsgevonden.” Dat is onjuist. Hutton ging uit van de aardlagen en wat die laten zien. De aardlagen laten geen zondvloed zien. Walker daarentegen gaat uit van een zondvloed, en perst de aardlagen in zijn vooronderstellingen.

Hetty

“Hutton wordt onthaald als de vader van de moderne geologie vanwege zijn uniformitarianistische lfilosofie, maar ironisch genoeg erkennen geologen nu dat het actualiteitsprincipe niet werkt.

Dat is zeer onjuiste creationistische conclusie. Vrijwel elke geoloog te wereld onderkent het uniformitarianisme en werkt er dagelijks mee. Zelfs Hutton wist dat incidentele gebeurtenissen zoals vulkaanuitbarstingen inherent zijn aan de in principe langzame geologische processen. Dat hier in het beginstadium van de geologie te weinig rekening mee werd gehouden is heel iets anders.

” Derek Ager, Professor in de Geologie in Swansea, Wales, over uniformitarianisme: “We hebben onszelf zó laten hersenspoelen dat we elke interpretatie van het verleden die extreme processen behelzen en ‘catastrofaal’ genoemd kunnen worden, hebben gemeden.”

Dat Derek Ager het belang heeft ingezien van natuurlijke catastrofen in het verleden heeft totaal niets te maken met een erkenning van een totaal onnatuurlijk, onbewezen en onmogelijk fenomeen als een wereldwijde zondvloed.

Lees het volgende misschien maar niet:
http://www.noanswersingenesis.org.au/ager's_opinion_of%20yec_henke.htm

Het uniformitarianisme:
– Fysisch-chemische natuurwetten zijn tijdloos.

– Geologische processen verliepen daarom vroeger kwalitatief niet anders dan nu.

– Binnen eenzelfde gegeven kader waren, zijn en worden deze geologische krachten dus ook kwantitief eender

Als ik zo het bovenstaande bericht en link van Walker lees, zie ik dat de logica allang is doorgedrongen en uniformitarianisme geaccepteerd wordt, maar vervolgens in een piepkleine tijdspanne wordt toegepast en op 2 A viertjes niet overtuigend wordt gepresenteerd.

Nogmaals : Het creationisme kan testen of verschillende modderlagen in een paar weken kunnen plooien en in takt blijven waarna ze binnen maanden geërodeerd worden door een stroom water en bedekt met nieuw potentieel gesteente. Ik wacht maar op de resultaten.

Peter

Voor voorlichting, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Hutton%27s_Unconformity
Voor een goed boek over de geschiedenis van de geologie, zie : Gerard Aalders, 2013. ‘Gevecht met de tijd. Hoe de aard in 4 eeuwen 4 miljard jaar ouder werd’.

Walker schrijft: “Hutton ging ervan uit dat de zondvloed nooit heeft plaatsgevonden.” Dat is onjuist. Hutton ging uit van de aardlagen en wat die laten zien. De aardlagen laten geen zondvloed zien. Walker daarentegen gaat uit van een zondvloed, en perst de aardlagen in zijn vooronderstellingen.

Heeft de moderator deze overgeslagen? .

Peter

Voor voorlichting, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Hutton%27s_Unconformity
Voor een goed boek over de geschiedenis van de geologie, zie : Gerard Aalders, 2013. ‘Gevecht met de tijd. Hoe de aard in 4 eeuwen 4 miljard jaar ouder werd’.

Walker schrijft: “Hutton ging ervan uit dat de zondvloed nooit heeft plaatsgevonden.” Dat is onjuist. Hutton ging uit van de aardlagen en wat die laten zien. De aardlagen laten geen zondvloed zien. Walker daarentegen gaat uit van een zondvloed, en perst de aardlagen in zijn vooronderstellingen.

Heeft de moderator herfstvakantie? .

Geef een antwoord