In de maatschappij zijn veel ontwikkelingen gaande die vanuit de Schrift doordacht moeten worden, te denken valt aan thema’s rond levensvraagstukken. In deze groep wordt ook gekeken hoe de Schriftuurlijke principes overgebracht worden.

Algemene tags

zie old.logos.nl/inleiding

Groepspecifieke tags

Voorlopig zijn in gebruik:
{2020}
{abortus}
{algemeen}
{chimera}
{crispr/cas}
{dna-dialoog}
{duomoeder}
{euthanasie}
{gender}
{lhbt}
{stamcellen}
{transgender}
{voltooid leven}