In 2012 bracht een professor van Harvard een stuk papyrus aan het licht waarop stond dat Jezus getrouwd zou zijn geweest. In de media werd daar veelvuldig over gesproken. Maar nu, een jaar later, blijkt dat het om een moderne vervalsing gaat!

evangelie-vrouw-jezus.weet

Onlangs is bekend geworden dat het stukje papyrus dat professor Karen King in het Vaticaan presenteerde helemaal geen authentiek document is. Het papyrusfragment is geschreven in het Koptisch en bevat de tekst ‘Jezus zei tegen hen: “Mijn vrouw…”‘. Dit “evangelie van Jezus’ vrouw”, zoals het papyrusfragment is genoemd, werd veelvuldig aangehaald als bewijs dat Jezus getrouwd was. Deze theorie is al erg oud en wordt ook in het populaire werk De Da Vinci Code door Dan Brown uitgewerkt.

Er heeft altijd al een luchtje aan deze zaak gezeten. De man van wie King het stuk papyrus kreeg was een verzamelaar met een schimmig verleden. Zijn verhaal zou volgens King veel fouten bevatten. En nu blijkt dus dat dit stuk papyrus door hemzelf is gemaakt. King heeft altijd opengestaan voor de mogelijkheid dat het om een moderne vervalsing gaat. Ze mag haar baan bij Harvard gewoon blijven houden. In 2015 stond in Weet Magazine een artikel over de vraag of Jezus een vrouw kon hebben gehad. Weet-redacteur Ruben Jorritsma geeft hierin een opsomming van de argumenten voor en tegen. Het “evangelie van Jezus’ vrouw” kan dus in elk geval van dat lijstje worden geschrapt.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

3 Comments

E. van der Klift

Natuurlijk is dat [nep]! JHWH verbied nu eenmaal dat hemelgeesten (Engelen) zich vermengen met de mens. Hij vernietigde deze ‘geweldigen van naam’ dan ook, Gen. 6:2-4 en verder! Dat Jezus de Christus zich zou verbinden met een mens is dan ook een infame, de Geest lasterende, blasfemie en een tegen JHWH én Jezus de Christus gerichte onwaarheid van satan, dé vader van de leugen!

Geef een antwoord