Evolutie van de mens: de ontbrekende schakel ontbreekt nog steeds

De evolutie van de mens is in veel opzichten gelijk aan de evolutietheorie in het algemeen. Zoals Colin Barras in zijn recente artikel voor de BBC onthult1:

Er zijn tegenstrijdige bewijzen, een gebrek aan details, tegengestelde hypothesen die geloofd worden en een breed scala aan verklarende mechanismen die routinematig worden gebruikt als dat nodig is. Zoveel is duidelijk. Een beetje subtieler, en misschien zelfs nog belangrijker, is de afwezigheid van een serieuze evaluatie van de theorieën.

Barras’ artikel is een goede samenvatting van hoe evolutionisten, vanaf T.H. Huxley en Darwin tot vandaag de dag, de menselijke evolutie zien. Wat is de fylogenetische buur van de mensheid, onze zogenaamde zustersoort en wat is onze meest recente gemeenschappelijke voorouder?

In navolging van Huxley werden gorilla’s of chimpansees (zogenaamde mensapen) door de eerste evolutionisten beschouwd als onze zustersoorten en representatief voor de gemeenschappelijke voorouder, die van tak naar tak zwaaide en zich op handen en voeten voortbewoog. Maar sommige evolutionisten waren van mening dat (gewone) apen onze dichtstbijzijnde evolutionaire buur waren.

Met de opkomst van de moleculaire biologie kwamen genetische vergelijkingen en de stellige conclusie dat chimpansees en bonobo’s onze zustersoorten zijn. Het leek dat Huxley gelijk had. Studenten kregen te horen dat ongetwijfeld de chimpansee onze zustersoort was – we hebben immers voor 99% hetzelfde DNA.

Maar toen kwamen er nieuwe bewijzen, die deze schijnbaar onbetwistbare waarheid ter discussie stelden. Subtiele verschillen tussen gorilla’s en chimpansees suggereerden onafhankelijke evolutie, in plaats van overerving van bepaalde eigenschappen via een gemeenschappelijke voorouder. Bovendien riep een nieuwe fossiele soort, Ardipithecus ramidus, evenals vergelijking van anatomie en gedrag, twijfel op over de geaccepteerde mens-chimpansee relatie.

Dit brengt hedendaagse evolutionisten tot nadenken over een reeks verklaringen voor de menselijke evolutie. Alle verschillende verklaringen hebben één punt gemeen: het gebrek aan detail. De verklaringen ontberen een gedetailleerde beschrijving van de herkomst van de vele unieke eigenschappen en vermogens bij mensen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Darwin’s God. Het originele artikel is hier te vinden

Voetnoten

  1. http://www.bbc.com/earth/story/20170517-we-have-still-not-found-the-missing-link-between-us-and-apes.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. C.G. Hunter heeft een Ph.D. in Biophysics and Computational Biology van de University of Illinois. Hij is momenteel adjunct professor science and religion aan Biola University.