In het ND 08 mei 2017 staat dat de evolutietheorie een verfrissing is van het boek Genesis, en ons helpt hoe we dat zouden moeten lezen. Mij is het persoonlijk nog niet gelukt om het boek Genesis te verenigen met de evolutietheorie. Mijn voornaamste interesse ligt bij de zondvloed. Waar mensen zich niet van bewust zijn, is dat het zondvloedverhaal niet verenigbaar is met de evolutietheorie. Zodra ik begin over de zondvloed, word ik echter vaak gedwongen ook iets te vinden van radiodatering, astronomie en jawel, de evolutietheorie. Daar heb ik mij dan ook maar in verdiept.

Evolutiepap

Evolutiepap - EvolutieschijnDe evolutietheorie wordt ons met de paplepel ingegoten. Op school, in musea en op tv. Ook in goede tv programma’s, waar ik met veel plezier met mijn kinderen naar kijk, zoals Het Klokhuis. Overal wordt zonder blikken of blozen gezegd: “deze dinosaurus liep 66 miljoen jaar geleden rond op aarde!” Wie van diegene die dat zeggen heeft geverifieerd of dat daadwerkelijk zo is? De meeste van die mensen niet, want die hebben de informatie van school, musea en Het Klokhuis. Neem ik die mensen dat kwalijk? Nee. Zij praten anderen na, en weten ook niet beter. Hoe moeten zij nou weten dat er iets verkeerd aan zou zijn? Iedereen gelooft dat toch?

Door het massale napraten en de langzaam groeiende taboe op zondvloed- en scheppingswetenschap wordt de illusie gewekt dat de evolutietheorie heel erg goed onderbouwd en waar is. Laten we radiodatering, zondvloed, geologie en astronomie voor een andere keer bewaren en ons voor nu uitsluitend richten op de evolutietheorie.

Bijbel of de wetenschap? – Vals dilemma

Er wordt vaak gesteld: moeten we kiezen tussen de Bijbel of de wetenschap? Dit is een vals dilemma. Je hoeft niet te kiezen tussen de Bijbel en het periodiek systeem. Evenmin hoef je te kiezen tussen de Bijbel en een ronde aarde. Deze twee spreken elkaar niet tegen. Deze zaken zijn bovendien verifieerbaar. Je kunt het altijd nameten, en er komt steeds weer hetzelfde antwoord uit. Dit is wetenschap over processen die nu plaatsvinden. Het interessante aan dit type wetenschap is dat we het kunnen toepassen. We hebben heel veel te danken aan het periodieksysteem, zoals plastic, lippenstift, kerncentrales, edelgassen etc. Aan de kennis over de ronde aarde hebben we o.a. coördinatensystemen en GPS te danken.

Ook in de biologie hebben we heel veel wetenschap waarbinnen wij dingen kunnen verifiëren. Kennis over hoe genen werken, hoe die genen worden gelezen door kleine moleculaire machines, hoe die gelezen waarden vervolgens worden omgezet in eiwitten en hoe die eiwitten vervolgens een organisme bouwen. Ook back-ups en automatische reparatie maakt deel uit van dat systeem. In deze wetenschap kunnen we ook dingen toepassen, zoals genetische modificatie en medicatie. In dit soort toetsbare wetenschap geldt “de theorie is waar, totdat het tegendeel bewezen is”.

Evolutie: waar tot het tegendeel is bewezen?

Evolutie: waar tot het tegendeel is bewezen? - EvolutieschijnEvolutie wordt vaak gelijk gesteld aan “de wetenschap”. Dat is niet terecht. De evolutietheorie valt in een ander soort wetenschap. Het is een interpretatie van wat wij aan bewijsmateriaal vinden. Deze wetenschap lijkt meer op forensische wetenschap. Er heeft iets in het verleden plaatsgevonden, en wij proberen met puzzelstukjes te achterhalen wat er gebeurd is. In de forensische wetenschap is na de middeleeuwen de wet gemaakt “de verdachte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is”. In de middeleeuwen was dat nog niet zo, en belandden veel onschuldigen achter de tralies, of nog erger. Voor de evolutietheorie wordt echter nog steeds gehanteerd “de theorie is waar, totdat het tegendeel bewezen is”.

Hoe werden dino’s vogels?

Vogels zouden afstammen van dinosauriërs. Eerst was het overtuigende verhaal dat ze langzaam de mogelijkheid hadden om flinke sprongen te maken, zodat ze later konden vliegen. Daarna was het overtuigende verhaal dat ze vroeger in bomen klommen, en van daaruit glijvluchten konden maken. Doordat er in de theorie bijna altijd wel weer een ander verhaal te bedenken is om een gesneuveld idee te vervangen, is het vrijwel onmogelijk de theorie te falsificeren. Daardoor lijkt de theorie allesverklarend.

Na nog meer bewijsmateriaal te verzamelen is de huidige stand van zaken wat betreft hoe de dino ging vliegen: “alle ideeën die we erover hadden, lijken niet te kloppen, en we hebben eigenlijk geen goed alternatief.” Maar men accepteert dit soort doodlopende wegen. Er wordt niet getwijfeld of we überhaupt wel op het goede spoor zitten met de evolutietheorie. De gedachte lijkt: “dit probleem lossen we later wel op”. En tot die tijd blijven de tekstboeken en musea ongewijzigd.

Vogels hebben een totaal ander longsysteem, holle botten, aerodynamische veren en een gigantische spierkracht in de borst, welke alle vier noodzakelijk zijn om te kunnen vliegen. Er is geen progressielijn gevonden welke van die vier nou eerst zou zijn geëvolueerd en welke daarna. Er wordt vaak gesproken van “protoveren”, de voorloper van veren. Dit is eigenlijk gewoon een vacht. Deze is gevonden op dino’s die iets weg hadden van vogels, maar die 70 miljoen jaar geleden op aarde zouden hebben rondgelopen. De oudste duidelijk echte vogel, archeopteryx, is echter bijna honderd miljoen jaar ouder, volgens de reguliere wetenschap. Dus zou de protoveer veel minder oud zijn dan de echte veer. Dit soort fouten in de theorie komen niet aan bod in musea.

Evolutie: wat heb je eraan?

Ook is het interessant dat de evolutietheorie niet kan worden toegepast. Welke uitvinding en welk medicijn hebben we nou concreet te danken aan de evolutietheorie? Ik heb nog nooit antwoord gehad op die vraag.

Evolutie: een rekbaar begrip

Evolutie: een rekbaar begrip - EvolutieschijnDaarnaast is het heel lastig om “evolutie” te vangen als begrip. Het woord betekent te veel. Het is een containerbegrip, dat simpelweg “verandering” betekent. Als we een langzame verandering van kleur in een groep vlinders waarnemen, dan heet dat evolutie. Dan heb je “evolutie bewezen”. Maar betekent dit dat we van dezelfde voorouder afstammen als de chimpansee of zelfs vissen en insecten? Dat is een hele andere “evolutie”. Dat is een enorme extrapolatie. Maar omdat het woord zoveel betekent, kan tijdens het gesprek ongemerkt worden gewisseld tussen de ene en de andere betekenis van het woord.

Ter vergelijking: de aarde verandert (evolueert) van vorm door erosie door water en wind. We kunnen dit meten, en dan hebben we de evolutie van de aarde gemeten. Hebben we dan bewezen dat de aarde door wind en water is ontstaan? Natuurlijk niet. Dan trek je de extrapolatie veel te ver door.

Wat met “evolutie” meestal wordt bedoeld is “de evolutie van het leven door middel van natuurlijke selectie”. Ook hierin vinden we bewijzen. Vogels die hun nesten bouwen op plateaus op steile rotsen hebben veel puntigere eieren dan kippen. De puntige eieren rollen minder ver weg, waardoor ze minder snel van de rots afvallen. Dus bij die vogels zijn de rondere eieren wellicht weggeselecteerd. Dat is de “erosiewind” die “waait door de biologische wereld”. Maar betekent dat dat we van de apen afstammen?

Wat vertelt DNA over onze stamboom?

Boomstam ...eh... stamboom - EvolutieschijnOok het veelgehoorde argument “we hebben 99% van de genen overeen met chimpansees” is een schijnargument. Wat er niet bij wordt vermeld, is dat we dan alleen naar genen kijken waarvan we op voorhand al weten dat ze op elkaar lijken.1 Dat betekent wel dat er maar naar een heel klein deel van de genen wordt gekeken. Als je àlle genen gaat bekijken, dan kom je eerder uit op ca. 81% overeenkomst. Om maar wat te noemen, de genetische code van de mens verschilt ca. 10% alleen al in lengte met die van de chimpansee.

Dan wordt vaak geantwoord “ja, maar het gaat er ook alleen om dat we er een stamboom van kunnen maken. De mens staat het dichtst bij de chimpansee”. Dat klopt. Maar er is altijd maar 1 die het dichtst bij de mens staat.

Als we naar auto’s gaan kijken, en daar vergelijkingen gaan maken, dan kun je ook een stamboom maken. Dan kun je erop uitkomen dat een Aston Martin en een Ferrari het dichtst bij elkaar staan. Hebben ze dan dezelfde voorouder? Natuurlijk niet.

Een andere interpretatie is dat ze dezelfde ontwerper hebben. Dan hebben we twee theorieën die je met elkaar kunt vergelijken. Interessant wordt het dan om te gaan kijken naar bijvoorbeeld het vogelbekdier. Die geeft melk als een zoogdier, legt eieren, heeft een gif zoals sommige reptielen die ook hebben, heeft 5 x-y chromosoomparen en heeft een soort van snavel. Zet hem maar ergens in de stamboom. Het is heel makkelijk, want je kunt hem bijna overal wel kwijt. Maar hoe je hem ook plaatst, er zijn dingen die meerdere malen identiek, onafhankelijk van elkaar zijn geëvolueerd. Zelfs het oog zou volgens de evolutiestamboom ca. 50 tot 100 keer opnieuw van bijna nul af aan zijn geëvolueerd.

Wat zich dus vooral heeft opgestapeld, zijn problemen voor de evolutietheorie. De evolutietheorie is geen wetenschap. Het is een interpretatie, een paradigma.

Goed ontworpen

Ikzelf heb een andere interpretatie. Als ik kijk naar DNA, dan zie ik een hele kleine harde schijf van 4 gigabyte. Als ik kijk naar een cel, dan zie ik een hele kleine 3D printer. Hersenen zijn een computer, zenuwen een elektronisch stelsel, ogen een camera, evenwichtsorganen een gyroscoop, de neus een sensor, de nieren een filter, het hart een pomp, enzovoort. Er zit geen toeval in. Het zijn machines, zorgvuldig gebouwd door machines. Hoe meer ik in detail kijk, zie ik wat de Bijbel zegt: het is gemaakt, en het is zeer goed.

Voetnoten

  1. In de vergelijking worden uitsluitend de eiwitcoderende genen meegenomen, en daaruit worden de indel mutaties weggehaald. Als je dan alleen de puntmutaties gaat tellen (excuses voor de vaktermen), dan kom je uit op 99% overeenkomst.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Geo Detective is een expert in 3D design/visualizing, programmeren en data analyse en een amateur wetenschapper die een methode heeft ontwikkeld voor waarheidsvinding. Hij maakt leuke korte filmpjes waarin hij kritisch naar evolutie kijkt. Geo Detective heeft al vele filmpjes op zijn eigen site gepubliceerd.

19 Comments

Jan Knegt

Evolutie is natuurlijke selectie. Maar er zijn een aantal dingen wat ik niet begrijp. Als er selectie is dan zou het oermodel alle eigenschappen in zich moeten dragen. Welke selectie ging er aan vooraf dat het zich ging splitsen in mannelijk en vrouwelijk, wanneer en waarom besloot het warmbloedig te worden en daar een temperatuur aan te hangen. Wat is het doel van al die diversiteit, de wereld had afgekund met veel minder dieren en planten. Wat heeft het voor zin om verder te evolueren als er genoeg soorten zijn die een bestaan hebben? Waarom evolueren sommige diersoorten totaal niet meer (haai en krokodil b.v.) zijn die uitgeselecteerd?

Als je alleen al de waanzinnig knappe constructies ziet in de insectenwereld, neem het facetoog of hoe een eenvoudige muggenlarf zich in het water ontwikkelt van nimf tot mug, dan kun je toch niet spreken van louter toevalstreffers? En dan heb ik het alleen nog maar over de wereld die voor ons zichtbaar en tastbaar is. Overal ter wereld, zelfs de meest primitieve stam, gelooft men onafhankelijk van elkaar in een geestenwereld? Er moet toch iets zijn wat een drijfveer is achter dit alles. Er was niets..BOEM!..het heelal…euh…een pantoffeldiertje ging evolueren en zo ontstond de hele schepping met mens en dier. [Ik vind] dat een [onwaarschijnlijke] theorie.

peter b

In de biologie wordt niks aan toeval overgelaten. Alle informatie, waardoor leven mogelijk is, wordt gereguleerd en gecontroleerd. Toevalsmutatie (kopieerfouten) leiden slechts tot een afname van de oorspronkelijke informatie. Adaptatie en soortenvorming kunnen gewoon plaatsvinden. Daarvoor is namelijk geen nieuwe informatie nodig. De 19e eeuwse naturalisten, waaronder Darwin en consorten, hebben het informatiebegrip nooit gekend, herkend, erkend. Darwinisme is een materialistisch verhaal en daarom alleen al fout. Het dient te worden vervangen door een moderne theorie, zoals bijvoorbeeld de FET (frontloaded evolutionary theory) of de PEH (prescribed evolutionary hypothesis).

Peter

“Waar mensen zich niet van bewust zijn, is dat het zondvloedverhaal niet verenigbaar is met de evolutietheorie”

Iedereen is er zich van bewus dat zowel de wetenschappelijke geologie als de evolutietheorie niet verenigbaar is met een letterlijke lezing van het zondvloed verhaal. Uiteraard is, “Dit prachtige Bijbelboek (Genesis) gaat niet over aardlagen, fossielen of dateringen, maar over de relatie tussen God en mens” verenigbaar met het zondvloed verhaal.

“Mij is het persoonlijk nog niet gelukt om het boek Genesis te verenigen met de evolutietheorie.”

De schrijver in het ND kan kennelijk Genesis wel verenigen met evolutie. De schrijver in het ND heeft er bovendien voor gestudeerd.

@JK “Evolutie is natuurlijke selectie”

[Onjuiste] omschrijving. Natuurlijke selectie is een van de processen bij evolutie.

@PB “Darwinisme is een materialistisch verhaal en daarom alleen al fout”

Zijn periodieksysteem, zoals plastic, lippenstift, kerncentrales, edelgassen soms geen materialistisch verhaal?

Geodetective

@Peter
“Iedereen is er zich van bewust dat zowel de wetenschappelijke geologie als de evolutietheorie niet verenigbaar is met een letterlijke lezing van het zondvloed verhaal.”

Nee, een gemiddelde leek die ik hierover spreekt weet dit niet. Een Christelijke collega zei bijvoorbeeld eens tegen mij “Ik ben geen creationst. Ik heb niet zo’n moeite met evolutie”. Ik vroeg hem: “Geloof je in de wereldwijde vloed?” Hij zei: “Ja.” Ik zei: “Dan kun je niet ook geloven in evolutie.” Zijn antwoord: “Oh? Is dat zo? Oh, nou dan ben ik blijkbaar ook een creationist.”

Ik heb van theïstische evolutionisten nog nooit gehoord hoe ze precies de bijbel interpreteren. Vaak is het antwoord “We moeten het anders lezen, niet letterlijk.” Maar hoe dan wel laten ze in het midden. Uiteraard gaat de bijbel in de eerste plaats over de relatie met de mens. Maar niet uitsluitend.

Genesis 7:19 “Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt werden.”

Hoe gaat dit niet over aardlagen?

Genesis 7:21 “En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren, die over de aarde kropen, en alle mensen.”

Hoe gaat dit niet over fossielen?

Genesis 11:10 “Dit zijn de afstammelingen van Sem: Sem was honderd jaar oud, toen hij Arfachsad verwekte, twee jaar na de vloed.[…] 26 Terah had zeventig jaar geleefd, toen hij Abram, Nahor en Haran verwekte.”

Hoe gaat dit niet over dateringen?

Lukas 3:23 “En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli, 24 de zoon van Matthat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, […] 36 de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37 de zoon van Methusalach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God.”

Hoe moet ik dit niet letterlijk lezen?

Peter

Genesis 7:19 “Hoe gaat dit niet over aardlagen” Nee.
Genesis 7:21 “Hoe gaat dit niet over fossielen?” Nee
“Uiteraard gaat de bijbel in de eerste plaats over de relatie met de mens.” Precies, [ik] lees in het ND: “De inzichten uit de wetenschap kunnen zelfs een onverwachte zegen zijn, door ons te helpen Genesis met een frisse blik te lezen en recht te doen aan de historische en literaire context ervan. Dit prachtige Bijbelboek gaat niet over aardlagen, fossielen of dateringen, maar over de relatie tussen God en mens. Het wijst uiteindelijk op Jezus.”

peter b

Peter schrijft: “[Onjuiste] omschrijving. Natuurlijke selectie is een van de processen bij evolutie.”

Het is het enige voorstelbare mechanisme dat een informatietoename zou kunnen verklaren, maar [dat] werd in de 19e eeuw als dusdanig reeds weerlegd. Bij gebrek aan beter bleef het bestaan en werd de alles-kunnende-god van de Darwinisten.

Peter schrijft: “Zijn periodieksysteem, zoals plastic, lippenstift, kerncentrales, edelgassen soms geen materialistisch verhaal?”

Zijn dat oorsprongsverhalen, dan? Of historische wetenschap? Het periodiek systeem getuigt zowaar van een uitgesproken intelligent design. ID is een conclusie, Peter. Uitgaande van die conclusie kun je prima vervolgonderzoek doen. Darwinisme is historische wetenschap en baseert op atheistische filosofie (nl naturalisme). Plastics, lipenstiften en kerncentrales zijn het product van technische wetenschappen en [zijn ge]baseerd op informatie die intelligente mensen erin hebben gestopt. Heb je de bouwplannen van een kerncentrales bekeken? Ze bewijzen ID. Heb je het bouwplan van een mens bekeken? ID ten voeten uit. Darwinisme is fout omdat het het informatie concept negeert. Historisch naturalisme is fout omdat het a priori mogelijkheden m.b.t. het bestaan uitsluit. Dat is wat velen niet zien. En dat moeten we publiek maken.

[Hetty schrijft:] “Geneeskunde en evolutie gaan wel degelijk samen. Dit wordt evolutionaire geneeskunde genoemd.”

Hetty komt met een wiki[pedia]link. Evolutionaire geneeskunde (er staat ook: “in het Engels ook wel Darwinian medicine genoemd”) is slechts een theoretisch concept. (…)

Hetty Dolman

Hoi Geo Detective,

“Ook is het interessant dat de evolutietheorie niet kan worden toegepast. Welke uitvinding en welk medicijn hebben we nou concreet te danken aan de evolutietheorie? Ik heb nog nooit antwoord gehad op die vraag.”

Geneeskunde en evolutie gaan wel degelijk samen. Dit wordt evolutionaire geneeskunde genoemd. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutionaire_geneeskunde

Verder helpt het fossielenbestand (volgorde) bij het zoeken naar fossiele brandstof, maar dat was al zo voordat Darwin zijn boek uitbracht. De geologische kolom kan helpen bij het zoeken naar olie en gas én fossielen helpen klimaatdeskundigen bij het uitvogelen van het historisch klimaat. De daadkracht van de ‘gewone’ wetenschap is enorm, de daadkracht van creationisten beperkt zich tot hypothesen [en] theorie. (…) Alle uitvindingen van de afgelopen honderden jaren komen uit ‘naturalistische’ hoek. Er is geen enkele bijdrage van creationistische zijde.

Geodetective

@Hetty,

Wat betreft evolutionaire geneeskunde, fair enough, dat is een acceptabel antwoord op mijn vraag. Hierbij merk ik wel op dat dit over “populatiedynamica” gaat. Dat is een van de vele onderdelen die in het containerbegrip “evolutie” wordt gestopt. Dit is een fenomeen die ik niet tegenspreek.

Je tweede alinea bestaat uit diverse opmerkingen. Ik splits mijn reacties daarop even op:
– Het fossielenbestand is niet evolutie. Creationisten accepteren het fossielenbestand grotendeels (valt buiten de scope van het onderwerp evolutie, ga ik niet verder op in). En het klopt dat de volgorde van fossielen een indicatie van olie en gas kunnen geven. Je geeft aan dat het al voor Darwin werkte, en dat komt omdat dit los staat van de evolutietheorie.
– Er wordt inderdaad geïnterpreteerd wat het historisch klimaat zou zijn geweest. Of dit de juiste interpretatie is, is vervolgens niet te verifiëren.
– De naturalistische wetenschap boekt inderdaad veel vooruitgang die ik met veel interesse volg. Alle uitvindingen komen echter voort uit de operationele wetenschap. Dat is ook logisch omdat daar namelijk de herhaalbaarheid en dus ook de toepasbaarheid is.

Dat betekent ook dat creationisten die uitvindingen hebben gedaan (die zijn er, de MRI scan is bijvoorbeeld door een creationist uitgevonden) dit in het operationele (en daarmee naturalistische) wetenschappelijke vakgebied hebben gedaan.

Ook zijn er creationisten die gewaardeerde bijdragen hebben geleverd in de reguliere geologische vakbladen, zoals Leonard Brand. Er zijn ook creationisten die verklaringen hebben die werken, terwijl de naturalistische modellen geen antwoord hebben. Een goed voorbeeld daarvan is Michael Oard over water gaps. En er zijn creationisten die voorspellingen gedaan hebben die precies klopten, terwijl alle naturlistische modellen er enkele ordes van grootte naast zaten. Een goed voorbeeld daarvan is de voorspelling die Russ Humphreys heeft gedaan over het magnetisch veld van andere planeten.

peter b

Kijk ook eens hier:
https://cip.nl/62408-marnix-medema-is-christen-wetenschapper-en-denkt-dat-we-van-de-chimpansee-afstammen

Mensen die beweren dat we van chimps afstammen [geven] de evolutietheorie [totaal verkeerd weer]. Wat de CIP hier beweert [lijkt op] fake news. Voor real news zie https://old.logos.nl/dna-smelten/ Tussen mens en chimp gaapt een informatiekloof en toont dat we geen gemeenschappelijke voorouder met chimps kunnen hebben. Laat staan dat we ervan zouden afstammen. Hoe we de overeenkomsten en verschillen wetenschappelijk kunnen begrijpen kan men al sinds 2009 in mijn boek lezen, we moeten dan wel Darwins evolutie verlaten en een nieuwe evolutietheorie aannemen (FET of PEH).

peter b

Ondertussen hebben ze bij de CIP de titel veranderd in “Marnix Medema gelooft in God en denkt dat de mens dezelfde voorvader heeft als de chimpansee”

Let wel, mens en chimp verschillen op het niveau van genetische informatie-inhoud. Informatie is immaterieel. Het verschil tussen mens en chimp kan alleen worden verklaart door toevoeging van nieuwe informatie. Ter vergelijking: Elke nieuwe computer die u koopt verschilt door informatie aan de voorgaande. Elke nieuwe versie van een computerprogramma verschilt van het ouwe door informatie. Die informatie bestaat uit eindeloze rijen elektronische “nullen” en “eentjes”. Digitale informatie, die alleen voortkomt uit menselijke intelligentie. Zo ook verschillen mens en chimp in eindeloze rijen A-C-G-T-tjes. Het is de digitale code van het leven: A=00, C=01, G=10, T=11. Het komt voort uit goddelijke intelligentie. De unieke en nieuwe digitale informatie is enorm en toont dat de mens een geschapen product is. De moleculaire Biologie en de genetika bewijzen schepping. De data, die Marnix gebruikt om een mens-chimp afstamming aannemelijk te maken, is dezelfde selectie van data die ook de Darwinisten gebruiken om chimp-mens afstamming aannemelijk te maken. Toch toont de unieke informatie, duizenden genen, dat mens en chimp geen gemeenschappelijke voorouder kunnen hebben. De dataselectie waar Marnix en de Darwinisten zich op baseren heb ik in 2009 reeds in mijn boek verklaard als non-random mutaties (hotspots) en die visie wordt steeds meer ondersteund.

Marnix Medema weet ook dat het genoom over informatie gaat, want in het filmpje noemt hij het zelf (-5.06). Dan denkt hij dat het genoom van mensen door virussen werd gecreëerd. Ongeveer 7 jaar geleden heb ik hem al op deze foute interpretatie gewezen: het genoom van de hogere Organismen bestaat uit sequenties die op virussen lijken, maar dat niet zijn. Het is juist omgekeerd: virussen ontstaan in het genoom vanuit deze op virus lijkende sequenties. Dat kun je bewijzen. Hoe zulke virussen ontstaan beschreef ik in mijn boek. Marnix propageert hier een foute interpretatie. Ik stel voor dat het Logos Instituut een openbaar debat organiseert tussen Medema en mij. Ik zal dan aantonen dat hij data [fout interpreteert] en dat een holistische benadering van de biologische informatie in mens en aap gemeenschappelijke afstamming weerlegd.

Hetty Dolman

Hoi Geo Detective,
“– Het fossielenbestand is niet evolutie. Creationisten accepteren het fossielenbestand grotendeels (valt buiten de scope van het onderwerp evolutie, ga ik niet verder op in). En het klopt dat de volgorde van fossielen een indicatie van olie en gas kunnen geven. Je geeft aan dat het al voor Darwin werkte, en dat komt omdat dit los staat van de evolutietheorie.”

Het fossielen bestand vertegenwoordigd zo’n beetje de evolutietheorie omdat de volgorde van de fossielen liggen in een volgorde die door de evolutietheorie wordt voorspelt. Dat dit al werkte vóór Darwin het geformuleerd had, betekent alleen dat Darwin inspeelde op kennis. Je kunt geen theorie introduceren als er geen aanleiding voor is.

“Dat betekent ook dat creationisten die uitvindingen hebben gedaan (die zijn er, de MRI scan is bijvoorbeeld door een creationist uitgevonden) dit in het operationele (en daarmee naturalistische) wetenschappelijke vakgebied hebben gedaan.”

We moeten onderscheid maken tussen uitvindingen die gedaan zijn door mensen die in hun privéleven creationistisch zijn en uitvindingen die het gevolg zijn van ‘creation-science’. Die zijn er niet.

“Ook zijn er creationisten die gewaardeerde bijdragen hebben geleverd in de reguliere geologische vakbladen, zoals Leonard Brand.”

Ik heb daar filmpjes van gezien. Brand is zo ‘naturalistisch’ mogelijk in publicaties. Natuurlijk is het mooi dat hij die gestrandde walvissen heeft beschreven.

“Er zijn ook creationisten die verklaringen hebben die werken, terwijl de naturalistische modellen geen antwoord hebben. (..) Michael Oard over water gaps.(…) die Russ Humphreys heeft gedaan over het magnetisch veld van andere planeten.”

Dat vind ik wel interessant maar ik kan er weinig over vinden. In welk opzich heeft Humphreys zich onderscheiden? Wat hij zegt gaat in tegen de reguliere wetenschap en heeft m.i. geen belang in welke tak dan ook. Magnetische velden keren voortdurend om in de lange geschiedenis.

geodetective

Beste Hetty,

Het omkeren van magnetische velden is een heel andere discussie. Dat is niet relevant voor Humphreys’ vondst over magnetische velden.

Magnetische velden van planeten hebben geen krachtbron, en nemen dus langzaam af. Er is geen antwoord vanuit de reguliere wetenschap beschikbaar over waarom de aarde al “zo lang” een magnetisch veld heeft. (Zie o.a.https://www.sciencenews.org/article/magnetic-mystery-center-earth )
Er zijn wel ideeën, zoals de dynamo theorie, maar geen enkel experiment is er in geslaagd die ideeën te bevestigen. (zie o.a. http://ireap.umd.edu/sites/default/files/documents/Ellingston-Masters.pdf) Ook zijn er wel simulaties die enigszins werken, maar die simulaties hebben als uitgangspunt (aanname) dat de dynamotheorie werkt.

De voorspelling was o.a. dat Mercurius geen magnetisch veld meer kan hebben. Gezien zijn “leeftijd”, kan hij die namelijk niet meer hebben. Mercurius heeft wel degelijk een magnetisch veld, en volgens relatief eenvoudige berekeningen is die slechts een paar duizend jaar oud.

Voor Humphreys’ verklaring, zie https://www.icr.org/i/pdf/research/ICC08_Cosmic_Magn_%20Fields.pdf

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, ik volg de discussie tussen u en de gewaardeerde Geodetective met interesse. Maar dit doet creationisten absoluut geen recht: “We moeten onderscheid maken tussen uitvindingen die gedaan zijn door mensen die in hun privéleven creationistisch zijn.” Als zouden creationisten hun leven indelen in twee werelden en een boedelscheiding aanbrengen in hun geloofsovertuiging. Ik ken geen creationistische wetenschapper die zo denkt. Creationisten zijn ‘holistisch’ creationist en zien geen conflict tussen hun geloof en wetenschapsbeoefening. Creationisten bedrijven wetenschap zoals ook Johannes Kepler dat deed: tot Gods eer. Voor operationele wetenschap is dat overigens geen probleem. Zie hier het prachtige artikel van de zeer gewaardeerde Eppie. Deze kanttekening bij uw reactie achtte ik nodig omdat de meelezer anders onterecht een verkeerd beeld krijgt van creationisten.

Peter

“Creationisten zijn ‘holistisch creationist’ en zien geen conflict tussen hun geloof en wetenschapsbeoefening”

[Bij het] creationisme wordt wetenschap ondergeschikt [ge]maakt aan een heel specifieke bijbelopatting. (…)

geodetective

Peter,

Er zijn mensen die de bijbel ondergeschikt maken aan hun wetenschappelijke opvatting, en mensen die de wetenschap ondergeschikt maken aan een specifieke bijbelopvatting. Ik maak geen van beide ondergeschikt aan elkaar.

Ik lees de bijbel in zijn context. Een lied (psalm) is een lied, en daarmee meestal niet geheel letterlijk. Een schrift dat is geschreven als een geschiedschrift, van mensen die voorkomen in geslachtsregisters, is echter bedoeld als geschiedschrift. Welk een arrogantie is het dan om te zeggen “de schrijver zal wel iets anders bedoelen, want dit past niet in mijn/Darwins/Dawkins/Leylls opvatting van het verleden”?

Als ik dan vraag hoe we het wel zouden moeten opvatten krijg ik structureel geen antwoord. “Anders” is het enige wat ik hoor. Hoe dan anders?

Ik stel de wetenschap en de bijbel parallel aan elkaar. Geen van beide staat op de ander. Ik hou er rekening mee dat men verkeerde opvattingen kan hebben. Als een wetenschappelijke verklaring niet overeenstemt met een bijbelopvatting, dan is er ergens iets mis. Tenminste een van beide, maar misschien zelfs allebei.

Mensen die zeggen dat de aarde een schijf is volgens het boek Jesaja, hangen de opvatting aan dat “schijf” de correcte vertaling is. Mensen die zeggen dat geologische lagen oud zijn, hanteren o.a. de opvatting “the present is the key to the past”. Beide opvattingen vereisen een kritische blik. Ik ken van beide partijen mensen die niet bereid zijn kritisch naar een van die opvattingen te kijken. Dat is dogmatisch.

Hetty Dolman

Geachte heer van Meerten, u schreef:

“Als zouden creationisten hun leven indelen in twee werelden en een boedelscheiding aanbrengen in hun geloofsovertuiging. Ik ken geen creationistische wetenschapper die zo denkt. Creationisten zijn ‘holistisch’ creationist en zien geen conflict tussen hun geloof en wetenschapsbeoefening.”

Ik begrijp uw bezwaar, maar ik heb het begrip ‘creation science’ niet uitgevonden. Er is m.i. wel degelijk een verschil tussen uitvindingen die voortkomen uit de reguliere wetenschap, al of niet door een creationist uitgevonden, of uitvindingen of inzichten die voortkomen uit puur wetenschap die uitsluitend behoren bij het jonge aarde creationisme. Creationisten kunnen vanuit hun visie geen medicijnen ontwikkelen, of iets nieuws ontwikkelen. Dit gaat óf via reguliere wetenschap of gewoon niet. Hierbij laat ik bijzondere, niet bewezen hypothesen rond de zondvloed even buiten beschouwing. Een mens kan best als creationist gebruik maken van de ‘naturalistische’ wetenschap, maar dan laat hij toch echt zijn Bijbel thuis.

Wie een MRI scan kan uitvinden laat het jonge-aarde creationisme even thuis en is bezig met reguliere wetenschap want een MRI en jonge-aarde creationisme staan los van elkaar. Nogmaals, het uitvinden van een MRI scanner is geen ‘creation science’, zoals beschreven door creationisten.

Geodetective

Beste Hetty,

“Een mens kan best als creationist gebruik maken van de ‘naturalistische’ wetenschap, maar dan laat hij toch echt zijn Bijbel thuis.
Wie een MRI scan kan uitvinden laat het jonge-aarde creationisme even thuis en is bezig met reguliere wetenschap want een MRI en jonge-aarde creationisme staan los van elkaar.”

Afhankelijk van op welke manier je dit bedoelt kan ik het hiermee eens zijn. Als je bedoelt met “thuislaten” “niet toepassen”, dan klopt dit. Als je echter bedoelt dat er sprake is van een tegenstrijdigheid, dan niet. Uitvinders laten in die zin zowel de Bijbel als het boek van Darwin thuis.

Operationele wetenschap (deze is toepasbaar) is compatibel met zowel naturalistische historische wetenschap als met creatiewetenschap. Creatiewetenschap is alleen niet compatibel met naturalistische historische wetenschap.

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, dat creationisten en naturalisten op dezelfde wijze observationele en experimentele wetenschap bedrijven wil nog niet zeggen dat deze creationistische wetenschappers hun geloof en gedachten thuis laten. Ze dienen echter, anders dan naturalisten, door het gebruik van deze werkvormen een ander (lees: Hoger) doel. Creationistische wetenschappers zijn zowel bij observationele en experimentele als bij historische wetenschapsvormen voluit gelovig. Ze bedrijven wetenschap op een manier zoals ooit Isaac Newton en Johannes Kepler deden: tot Gods eer. U geeft hierboven de intenties van creationisten verkeerd weer. Vanuit het motto ‘God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf’ kunnen wel degelijk medicijnen ontwikkeld worden, kan wel degelijk een MRI-scan bedacht worden en kan ook wel degelijk archeologisch materiaal opgegraven worden wat twijfelaars kan helpen. Overigens is het bijzonder lastig om andermans intenties recht te beoordelen. Over intenties heb ik hier en hier al een keer geschreven. Creationistische wetenschappers laten daarom hun creationistische geloof niet thuis als ze wetenschap beoefenen, dat zou een gespletenheid veroorzaken die ver van de realiteit af staat. Voor intenties van een creationistische wetenschapper kunt u hier ook de mooie bijdrage van de zeer gewaardeerde Eppie lezen.

Geef een antwoord