Met verbazing las ik het bericht van afgelopen maandag in het Nederlands Dagblad. Wie de auteur is staat er niet bij. Dat betekent dat de hele redactie er achter staat? Als de schrijver(s) helemaal overtuigd zijn over de oorsprong van het leven op Aarde vanuit het neodarwinistische gezichtspunt, dan kan ik me de worsteling voorstellen met de boodschap vanuit het boek Genesis.

Als er dan pogingen gedaan worden om de ‘evolutiewetenschap te verzoenen met een andere uitleg dan de letterlijke exegese van de Bijbel’, dan kan dat verfrissend schijnen. Ik schrijf expres ‘schijnen, want als je er maar even meer van afweet, dan blijkt dat de moleculaire biologie juist aan het licht gebracht heeft, dat er in levende cellen alles aan gedaan wordt om toevallige processen tegen te gaan. Dat de schrijver daar blijkbar niets van weet getuigt het citaat:

“En nee, de mens is geen ongeluk. Een baby wordt in de buik van de moeder geweven via allerlei toevalsprocessen, die we op moleculair niveau kunnen beschrijven; tóch geloven we dat God hier dwars doorheen werkt.”

Want juist via allerlei uiterst gecoördineerde en gereguleerde processen komt de ontwikkeling van de bevruchte eicel tot kind in negen maande tot stand. Het is toch niet zo dat de schrijver, of zelfs de mensen die Lazarus.nl vertegenwoordigen denkt of denken dat het “Gij hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven” (Psalm 139:13) letterlijk duidt op de dagelijkse arbeid van de Schepper bij ieder nieuw leven, waarbij Hij het toeval dan moet sturen? Het is toch niet toevallig dat wij op onze ouders lijken? Er zijn toch zeer veel erfelijke eigenschappen bij betrokken? Al die erfelijke eigenschappen zitten tjokvol informatie en om die af te lezen en tot uiting te laten komen is een zeer complexe ‘machinerie van de cellen’ noodzakelijk. Zulke informatie ontstaat niet ‘toevallig van zelf’. Alles daarvan laat een uitermate intelligent ontwerp zien. Als de in God gelovige aanhangers van deze evolutiewetenschap denken dat de Schepper, door middel processen van toeval en natuurlijke selectie over een onnoemelijk groot aantal jaren, zijn Schepping tot stand bracht en onderhoudt, dan lijkt mij dat denken het tegenovergestelde van verfrissend. Bij het lezen van de eerste regels van het artikeltje kwam de indruk boven: “zoals een stofstorm je tuin opfrist: wonderbaarlijk”. Dan is het bij het doorbijten van de zure appel van evolutie aan het eind van het stukje zaak goed op te letten, of deze appel niet gewoon rot is.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. H.R. Murris studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was jarenlang docent o.a. op de Evangelische Hogeschool.

6 Comments

M.Nieuweboer

“de moleculaire biologie juist aan het licht gebracht heeft, dat er in levende cellen alles aan gedaan wordt”

De Evolutietheorie is dan ook geen toevalstheorie. Dat is een creationistische misvatting (…). Uiteraard is theologie gesuperponeerd op [de]Evolutietheorie volkomen mogelijk. Zie Francis Collins en Kenneth Miller, praktiserende christenen die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van de Evolutietheorie. (…)

“Drs. H.R. Murris studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam”

[Studeerde hij] Ook bij Jan Lever? [Zie:] https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Lever_(bioloog)

Eddy

Allereerst: uw opmerking ‘studeerde hij ook bij Jan Lever?’, is een argumentum ad verecundiam. De drogreden van het beroep doen op een autoriteit. Zo’n argument werkt alleen bij oppervlakkige lezers. En nee, het is geen creationistische misvatting. Pasteur bewees al dat spontane generatie niet plaatsvindt. Het tegenovergestelde van ‘kans’ en ‘toeval’ is ‘intelligentie’. En ‘intelligentie’ laat helemaal niets over aan het toeval. Anders is het niet intelligent. Het is ook volkomen in strijd met de 2e wet van de thermodinamica. Waar het om gaat is ‘informatie’, en informatie is onstoffelijk (probeert u maar eens aan te tonen hoe de betekenis – de semiotiek – van het woord ‘kip’ op een papiertje middels alle denkbare materialistische wetenschappelijke onderzoeksmethoden overgedragen en begrepen kan worden. Een Oxford hoogleraar chemie probeert dat al meer dan 40 jaar in zijn lab te bewijzen, maar het lukt hem niet. De zender is intelligent, maar de ontvanger moet dat ook zijn. En theïstische evolutie is ook in strijd met de juiste hermeneutiek van Genesis 1-11. Zie hier een lezing hierover van prof. dr. P. A. Siebesma. Bekijk dit interessante interview [ook] eens: https://youtu.be/S89IskZI740

peter b

M. Nieuweboer geeft elders aan dat hij de grondbeginselen van Darwin niet heeft gelezen, toch weet hij hierboven dat het niet gaat om een toevalstheorie. Per definitie is de huidige Darwinistische Theorie een toevalstheorie. Mutaties zijn onvoorspelbaar en op geen enkele wijze met de omgeving waarin het organisme voorkomt geassocieerd. Nieuweboer bedoelt [waa]r[schijn]lijk dat selectie de omnipotente factor is die alle nuttige toevalstreffer eruit haalt. Alleen het genoom zit vol met unieke informatie, die niet door toeval plus selectie kan worden voortgebracht. Colline en Miller hebben [niets] bijgedragen aan evolutietheorie.

H.R. Murris

Geachte M. Nieweboer, inderdaad studeerde ik af bij prof Jan Lever en door ondermeer zijn college over de evolutie van de slakken – het proefdiertje van de VU-biologie in die tijd -, werd ik aan het denken gezet: hij sprak zo gloedvol over de hypothetische gemeenschappelijke voorouder van de slakken, dat bijna al mijn jaargenoten geloofden dat dit beestje echt bestaan had. Maar het was bedacht! Door dit bij-effect van de evolutieleer werd ik pas echt goed aan het denken gezet en ontdekte ik door eigen literatuur- en praktijk onderzoek, dat de neo-darwinistische theorie een misvatting is. Het zit misschien in ‘onze of andermans- of vrouws hoofden, maar heeft weinig van doen met de werkelijkheid. Okay wat de natuurlijke selectie betreft, maar die werkt conservatief, dat is behoudend, dus niet scheppend. Ook niet kunstmatig of door hoger hand geleid, want vooraf moet de erfelijke informatie eerst aanwezig zijn vóór er selectie kan optreden. Door de vooral beschadigende toevalsprocessen, de mutaties, uit bestaande informatie een hogere graad van inhoud te verwachten, is hopeloos. Iedere programmamaker, die bijvoorbeeld een applicatie maakt voor een smartphone, en klachten krijgt over een bug (mutatie), zal een verbeterde versie schrijven, die de gebruiker kan uploaden. Dus een complete vervanging, want alleen goedwerkende apps zijn nuttig. Zo is het ook met de genen, de apps van de cellen, want een niet goed werkend gen, zal het voortplantingsproces belemmeren. Ziedaar de werking van de (natuurlijke)selectie met als gevolg een nieuwe generatie zonder de foute mutatie (bug). De ‘motor van de evolutie’ werkt niet, ook al zou hij duizenden jaren sputterend en kuchend draaien. Zou een (Alwetende) intelligente schepper zo werken of gewerkt hebben?

Kees Langeveld

Een theistisch-evolutionistische uitleg van de Schrift vind ook ik niet verfrissend, maar verduisterend en verwarrend. Onnodig ook is zo’n exegetische poging, want geen enkel feit (fossielen, overeenkomsten, adaptatie) noopt mij om aan macro-evolutie te geloven.

Nathan van Ree

Niet voor niets spreekt de Bijbel meermaals van ‘naar zijn aard’ als het over de schepping gaat. Alleen dat al sluit een vereniging van de Bijbel met macro-evolutie vanuit een gemeenschappelijke voorouder uit.

Geef een antwoord