Mooie dingen schrijft Rolinka Klein Kranendonk over wat de Bijbelse verhalen met je doen (Nederlands Dagblad, 6 juni). Maar als zij de tegenstelling maakt ‘wel waar, maar geen feitelijke geschiedenis’, dan ontspoort háár verhaal. Want de Bijbel wil ons wel degelijk vertellen hoe God heeft ingegrepen in onze geschiedenis.

Eerst in Israël en uiteindelijk in Jezus Christus: zijn komst op aarde, zijn dood en opstanding. Over de manier waarop dat vorm heeft gekregen in de verhalen van de Bijbel, is het nodige te zeggen. Maar als je de feitelijkheid wegstreept, houd je geen grond onder de geloofsvoeten over. Om met
dominee-dichter Geert Boogaard te spreken: “Wanneer het niet waar is dat er iemand in de wereld is gekomen die de naam Immanuel draagt, kan niemand leven. Ik kan niet leven met schuld als er geen komst is. En niet met een lichaam dat vergaat, als ik in zijn handen geen sleutel weet die past op de deur van mijn graf.” Of met de apostel Paulus: “als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw
geloof nutteloos.”

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De originele bronvermelding luidt: Steenbergen, W., 2017, Feitelijke Bijbelse geschiedenis, Nederlands Dagblad 73 (19.554): 13.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. W. Steenbergen is emerituspredikant in de Christelijk Gereformeerde Kerk.

4 Comments

Japie

Beste Stijn,

ik vind dat je een goede vraag hebt gesteld, waarop echter nog geen goed antwoord is gegeven. Dus wil ik een poging wagen jouw vraag te beantwoorden:

Het scheppingsverhaal in de bijbel mag je letterlijk nemen omdat de bijbel betrouwbaar is, het is immers het woord van God. Andere scheppingsverhalen bevestigen eigenlijk het bijbelse verhaal alleen maar, want al die verschillende verhalen hebben een gezamenlijke overeenkomst, namelijk dat er een schepping heeft plaatsgevonden!De reden waarom alleen het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk genomen mag worden, is omdat wij veronderstellen dat God’s hand ervoor gezorgd heeft dat dit verhaal door de eeuwen heen authentiek gebleven is, terwijl de andere verhalen door de tijd heen niet hetzelfde zijn gebleven doordat het waarschijnlijk mondelinge overleveringen waren die nu eenmaal aan veranderingen onderhevig zijn.

M.Nieuweboer

Er zijn toch talloze christenen die kunnen (…) leven met de conclusie dat delen van de Bijbel geen feitelijke geschiedenis zijn. Toch behouden zij hun geloof. Augustinus van Hippo bijv., een niet geheel onbelangrijk theoloog, had geen problemen met een metaforische uitleg (De Genesis ad literam). U wel? Of bent u van mening dat de man één rib minder heeft dan de vrouw? Ware dit zo geweest dan had u het [mogelijk] aangevoerd als bewijs voor uw literalisme.

Geef een antwoord