Vandaag zag ik het programma van de festivalkerk voor aanstaande zondag. In dat programma zag ik ook Cees Dekker staan, met als onderwerp schepping én evolutie?! Hoe geloof en wetenschap prima samengaan. Volgens de folder is het een bemoedigend, maar ook uitdagend verhaal.
Hieronder de volledige aankondiging:

Enkele zaken vallen op. Ten eerste is er de schijnbare tegenstelling dat geloof en wetenschap niet samen zouden gaan, en dat Cees Dekker het onmogelijke toch mogelijk heeft gemaakt: geloof en wetenschap combineren.

Vervolgens wordt gesteld dat wetenschap een evolutie van miljarden jaren laat zien. Ik ben niet overtuigd. Wie is wetenschap? Wetenschap laat niets zien, wetenschap heeft geen mening. Wetenschap is toepasbaar. Er zijn feiten, en er zijn wetenschappers die deze verzamelen en interpreteren. Een correctere manier van voorstelling zou zijn: De bijbel vertelt over een schepping in zes dagen. Veel wetenschappers geloven dat de aarde miljarden jaren oud is.

Kennelijk denkt ook de schrijver van de uitnodiging dat evolutie1 een bewezen feit is, vergelijkbaar met het feit dat de aarde rond is. Niets is minder waar. Steeds duidelijker wordt dat de evolutieleer zoals door Darwin opgesteld, grote problemen met zich mee brengt. Ook als je het aan de vele wetenschappers van Creation Ministries International2 zou vragen, zou je een heel ander verhaal horen.

Toch is het niet vreemd dat de schrijver geloof en wetenschap als tegenstelling ziet. Dit komt vooral omdat de kerk dit terrein heeft opgegeven, en hier liever niet over praat. En hiermee heeft de kerk één van de belangrijkste godsbewijzen uit handen gegeven.

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. (Hosea 4:6)

Steeds meer zie ik de waarheid van deze tekst in. Daarom wil ik de bezoekers van deze festivalkerk university uitdagen op zoek te gaan naar de waarheid. Zelf ben ik ook (mede door een uitspraak van Cees Dekker) op zoek gegaan naar die waarheid. Een goed startpunt is wat mij betreft de 15 vragen voor evolutionisten3, of de DVD Evolution’s Achilles’ Heels.

Goed onderzoek brengt je dichter bij de Waarheid!

 

Voetnoten

  1. Steeds als ik het over evolutie heb, bedoel ik de filosofische overtuiging dat leven uit dode materie kan zijn ontstaan, dat de mens is ontstaan uit eencelligen – sterker uit rotsen.
  2. CMI heeft veel gepromoveerde wetenschappers in dienst, elk met hun eigen vakgebied, die overtuigd zijn van het feit dat de aarde jong is, en dat we de schepping zoals in Genesis verhaald als historie kunnen beschouwen. Vele van hen zijn tot die overtuiging gekomen door het bewijs dat zij in hun vakgebied tegenkwamen (wat dat betreft is de nieuwe DVD van CMI Evolution’s Achilles’ Heels een aanrader: http://creation.com/evolutions-achilles-heels)
  3. bekijk ook de antwoorden (engels): http://creation.com/15-questions-responses-1

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Douwe is bestuurslid van Logos Instituut en theologisch geschoold. Zijn artikelen beschouwen de wetenschap, de theologie en de filosofie achter evolutie.

5 Comments

Ruben

De Festivalkerk gaat de discussie over geloof en evolutie niet uit de weg. Als er een spreker wordt uitgenodigd, wil dat nog niet zeggen dat de organisatie van de Festivalkerk achter de statements van de spreker staat. Het zegt meer over dat we de dingen die in de kerk en de wereld leven, bespreekbaar willen maken en houden.

En verder kun je niet uit de aankondiging opmaken of de evolutie volgens Cees Dekker de schepping van mens en dieren uitsluit, of juist omarmt. Ik zou zeggen, kom naar de festivalkerk en toets alles 😉

douwe

Het is inderdaad prijzenswaardig dat de Festivalkerk de discussie niet uit de weg gaat, daar ben ik het helemaal mee eens.
Daarnaast heb ik naar mijn idee niet gezegd dat uit de aankondiging is op te maken of de evolutie volgens Cees Dekker de schepping van mens en dieren uitsluit, of juist omarmt.
Het gaat mij meer over de suggestieve schrijfstijl: er wordt gesuggereerd dat er een tegenstelling bestaat tussen schepping in zes dagen en dat wat de wetenschap laat zien.

Ruben

Het is meer prikkelend bedoeld denk ik. En het geeft denk ik wel weer wat de grootste mening is in de kerken van nu.

Douwe Tiemersma

Niet in tegenstelling met wat de wetenschap laat zien, maar met hetgeen veel wetenschappers geloven. Wetenschap laat niets zien: er zijn feiten en er zijn interpretaties die op aannames berusten. Creatie leidt tot andere interpretaties dan Neodarwinisme van dezelfde feiten.

Geef een antwoord