In het RD van zaterdag 4 februari j.l. stond een column van Henk de Waard. Hij vroeg zich af in de rubriek Weerwoord of het verhaal van de exodus is verzonnen, omdat er immers geen archeologische bewijzen zijn gevonden dat de Israëlieten ooit in Egypte zijn geweest. Gelukkig concludeert hij dat het onwaarschijnlijk is dat de geschiedenis van de uittocht is gefabriceerd. Wel noemt De Waard meerdere keren dat er geen buiten-Bijbelse bewijzen zijn voor de Israëlieten in Egypte. Maar is dat wel zo..?

The_Crossing_fo_The_Red_Sea.wikipedia

Technisch gezien is het niet correct om van ‘bewijs’ te spreken in deze context. Bewijzen doe je in de wiskunde. Het zou beter zijn om van ‘aanwijzingen’ te spreken, een conventie die hieronder dan ook zal volgen. Archeologische aanwijzingen die de Israëlieten wél in Egypte plaatsen zijn er genoeg. Je moet alleen weten waar je moet zoeken. Die aanwijzingen zijn er niet in de tijdsperiode waarin men ze verwacht op basis van de conventionele Egyptologische tijdsrekening. Die gaat uit van een chronologie die behoorlijk is opgerekt. Men is gewoon de uittocht te plaatsen in het Egyptische Nieuwe Rijk, rond de tijd van Ramses II. Die farao stond bekend om zijn grootse bouwwerken. Het is een kleine gedachtestap om hordes Hebreeuwse slaven voor de geest te zien die met enorme rotsblokken slepen. Dat is echter niet het plaatje dat de Bijbel schetst, de Israëlieten moesten namelijk bakstenen maken.

In het Nieuwe Rijk vind je inderdaad geen sporen van Hebreeuwse slaven. Maar die sporen zijn er wel ergens anders in de Egyptische geschiedenis, namelijk in het Middenrijk. Daar zijn sporen van een plotselinge centralisering van de macht: van vazallen naar de farao, zoals je mag verwachten op basis van het Bijbelse verslag van de hongersnood. Er zijn Semitische huizen en nederzettingen gevonden, lijsten met namen van Semitische slaven en zelfs een verslag van de schrijver Ipuwer dat overeenkomsten vertoont met de tien plagen.

Jozef was onderkoning. Vanwege die hoge positie kan zijn naam genoemd zijn in oude teksten. Het is echter niet zo aannemelijk dat wetenschappers dan de naam ‘Jozef’ aantreffen. In Genesis 41:45 staat immers dat de farao Jozef de naam ‘Zafnath-Paänea’ gaf. Dit is een Hebreeuwse vertaling of transcriptie van de Egyptische naam. Je mag eerder verwachten die naam te vinden, als er al iets gevonden gaat worden. Want ook van de Egyptische geschiedenis is lang niet alles bewaard gebleven.1.

pluimveebedrijf.pixabay

Petrovich

De Waard schildert de ontdekking van Petrovich, die claimt dat Hebreeuws het oudste alfabet is, af als ongeloofwaardig. De Waard meldt dat deze ontdekking ondertussen weersproken is, maar geeft daar geen bron bij. Een snelle internetzoektocht levert ook geen weerleggingen van Petrovich’ argumenten. Dat is opmerkelijk, omdat men er in de seculiere media normaal gesproken als de kippen bij is om claims die de Bijbel bevestigen te ontkrachten. Petrovich is een academisch opgeleide wetenschapper en zijn theorie dient wetenschappelijk weerlegd te worden en mag om die reden niet zomaar als onzin worden afgedaan, zonder duidelijke bronvermelding. De discussie hierover moet nog gevoerd worden en dat kan wel jaren duren.

Verdronken farao

Terecht merkt De Waard op dat er geen melding is van een farao die met zijn leger verdronken is. Daar zijn verschillende argumenten voor aan te voeren. Ten eerste wordt er waarschijnlijk gezocht in de verkeerde tijdsperiode, zoals eerder aangegeven. Ten tweede waren de Egyptenaren er niet erg happig op om hun nederlagen op schrift te stellen (hoe anders is de Bijbel!). En ten slotte is het mogelijk dat de farao helemaal niet met zijn leger verdronken is. Op basis van de Bijbeltekst zelf kun je namelijk niet concluderen dat de farao is omgekomen in het water. Dat hij niet expliciet genoemd wordt suggereert dat hij niet de Schelfzee ingetrokken is, maar ook dat is niet met 100% zekerheid vast te stellen.
Gelukkig concludeert De Waard in het RD dan weer wel dat het onwaarschijnlijk is dat de geschiedenis van de slavernij en de exodus is verzonnen. Maar, nogmaals, dat er geen aanwijzingen voor zijn buiten de Bijbelse tekst om is echt te kort door de bocht. Dat niet iedereen deze aanwijzingen zal accepteren en omarmen is een ander verhaal. Het reconstrueren van de geschiedenis, buiten de Bijbel om althans, blijft mensenwerk.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het artikel werd ook verkort geplaatst in het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Voor meer informatie hierover, zie hier: http://webshop.old.logos.nl/winkel/dvds/zoeken-naar-bewijs-exodus/

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

3 Comments

René de Brouwer

Er zijn wel degelijk niet alleen aanwijzingen, maar ook bewijzen gevonden van de Exodus. Ron Wyatt, een Amerikaanse amateur-archeoloog heeft in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw een aantal spectaculaire ontdekkingen gedaan, die de historische verslagen en gebeurtenissen, beschreven in de Bijbel, volledig bevestigen. Hierbij twee video’s van zijn onderzoekingen en opgravingen. De eerste video gaat over zijn onderzoekingen/vondsten m.b.t. de Exodus; de tweede video geeft een volledig verslag van al zijn expedities en spectaculaire ontdekkingen die de Bijbel volledig bevestigen:
https://www.youtube.com/watch?v=vaN2acVMGC8

Hetty Dolman

Verder wil ik nog zeggen dat het heel moeilijk wordt om serieuze aanwijzingen te vinden. In de bijbel vinden we geen namen van Farao’s en als er 2 miljoen mensen 40 jaar in de woestijn hadden rondgetrokken zouden de aanwijzingen allang gevonden zijn, gezien de grote zoektocht de afgelopen honderd jaar. Helaas is er ook wel negatief bewijs voor de inname van Jericho in de tijd van Jozua. Wat wel weer mooi is, is het volgende:

“In de tijd van de intocht waren volgens de archeologie Jericho en Ai niet bewoond. Hoe kunnen we dat verklaren? Koert van Bekkum heeft onlangs (18 Maart 2010) aannemelijk gemaakt dat Jozua 9-13 een dubbele bodem heeft. Het intochtverhaal in Jozua gaat volgens hem ook over het Davidische koningshuis. Het is namelijk opvallend dat de veroverde regio’s en de niet veroverde regio’s in Jozua precies samenvallen met de veroverde en niet veroverde regio’s in Davids tijd.Jozua beschrijft volgens hem de situatie van de diverse regio’s vanuit zijn eigen tijd, dat is 4 eeuwen eerder, eind 9e eeuw voor Christus. De Bijbelschrijver van het boek Jozua heeft volgens mij de geschiedenis gebruikt en aangepast aan zijn visie dat God de overwinning heeft gegeven en dat hij met de verovering van Jericho zijn heilsplan realiseert. De meer definitieve vervulling van de landbelofte vindt plaats tijdens het koningschap van David en Salomo.”

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/J/Jericho%20/%20prehistorie/582/

Geef een antwoord