Amerikaanse wetenschappers van het J. Craig Venter Institute beweren dat ze erin zijn geslaagd om zelf een levend organisme te maken. Deze opzienbarende claim werd onlangs door het tijdschrift Science als ‘een doorbraak in kunstmatige biologie’ in het nieuws gebracht. Een verontrustende bewering? Is er dan geen God nodig om leven te maken?

chicks-573377_1280

Wat is er precies gedaan door de wetenschappers van het J. Craig Venter Institute? Eerst haalden ze alle DNA uit de bacterie Mycoplasma capricolum. Vervolgens kochten ze alle genen van een andere bacterie, Mycoplasma mycoides, en zetten deze in de juiste volgorde aan elkaar. Dit genoom stopten ze in die Mycoplasma capricolum-cel, waarvan ze eerder het DNA hadden verwijderd. Het organisme dat daarbij ontstond kon zich gewoon weer vermenigvuldigen, waardoor er miljarden cellen ontstonden met de eigenschappen van Mycoplasma mycoides.

HECHTING IN DE BIJBEL
‘Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn; alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.’ Mattheüs 19 vers 5 en 6
John Craig Venter wil deze techniek nu gaan gebruiken om milieuproblemen op te lossen. Hij wil het liefst een organisme maken dat koolstofdioxide (CO2) opneemt en consumeert. Ook ziet hij mogelijkheden om kunstmatige organismen te maken die na een ramp olie of andere giftige stoffen afbreken. Verder denkt Venter dat zulke organismen ingezet kunnen worden voor het maken van vaccins en een nieuwe manier zijn om voedingsstoffen te produceren. De onderzoeker is in gesprek met farmaceutische en brandstofbedrijven om de techniek in de komende jaren verder uit te kunnen breiden.[/su_box]

Leven geschapen?

Kritische wetenschappers vinden de claim dat er synthetisch leven is geschapen wel wat te ver gaan. Één van hen is de Delftse nanotechnoloog Cees Dekker. ‘In de paper noemen de onderzoekers het resultaat van hun handelen een ‘synthetische cel’. Dat gaat mij te ver, omdat ze feitelijk maar een deel van de cel hebben veranderd, het DNA. Een essentieel component, dat wel, maar het is iets anders dan een hele cel opbouwen uit levenloze materialen,’ aldus Dekker op de website van het programma Noorderlicht.

Kip of ei

Ook moleculair bioloog Peter Borger zegt op zijn (onlangs opgeheven) weblog dat het wel wat meevalt met Venters claims.1 ‘Hij doet niet echt iets opzienbarends. In principe gaat Venter uit van twee functionerende auto’s. Hij haalt de motors uit beide, waarna hij er één weggooit en de andere precies nabouwt. Die zet hij dan terug in de ene overgebleven auto. Op de keper beschouwd maakte hij geen nieuwe auto, maar vernietigde hij er juist één om de andere weer te laten functioneren. Het is maar net hoe je dit soort dingen in het nieuws brengt… Maar er schuilt wel potentieel gevaar in een micro-organisme dat alleen maar CO2 vreet. We moeten dit soort ontwikkelingen niet al te veel bejubelen en veel kritischer zijn. Als Venter een eigen genetische code zou ontwerpen en die zou weten te koppelen aan een nieuw soort biochemie, en hij zou dat aan de praat krijgen zonder gebruikmaking van een reeds levend organisme, ja… dat zou pas opzienbarend zijn. Maar dat zal niet gebeuren, want voor DNA-synthese heb je eiwitten nodig en die eiwitten moeten eerst in DNA gecodeerd worden. Het bekende kip-eiprobleem’, aldus Borger.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Kiel, M.P., 2010, Geknutsel met DNA. Heeft de mens echt een levend wezen geschapen?, Weet 3: 47.

Voetnoten

  1. Dr. Borger schreef een boek met als titel Terug naar de oorsprong. Dit boek is hier in onze webshop te koop.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Rinus Kiel was voor zijn pensionering jarenlang werkzaam in verschillende bedrijfstakken, o.a. grafische vak-, meet-, en regeltechniek in de chemische industrie. Ook was hij meer dan 30 jaar werkzaam in de ICT als systeemanalist, systeemontwerper, database-ontwerper en ICT-manager. In de jaren ’80 is hij betrokken geraakt bij Bijbelgetrouwe wetenschap. Daarin heeft hij zich gespecialiseerd in de kosmologie. Ook schrijft hij regelmatig over wat hij noemt de ‘klimaathype’. Hij schrijft en presenteert regelmatig over diverse onderwerpen. Zie ook zijn website http://mpkiel.org.

13 Comments

Bart Klink

Wie had eeuwen geleden gedacht dat er mensen op de maan konden lopen en we direct konden communiceren met de andere kant van de wereld? Uitspraken over wat niet mogelijk zou zijn, zijn vaak genoeg onjuist gebleken.

Er is geen fundamentele reden waarom we niet zelf leven kunnen maken. Daar zijn we nog (lang?) niet, maar de flinke stappen worden gezet. Het project van Venter en concurrenten is ook pas net op gang gekomen. Er is [naar mijn mening] geen reden om te denken dat leven méér is dan zeer complexe biochemie, anders dan religieuze overtuigingen, en die zijn [m.i.] al vaker onjuist gebleken.

Arjan van Laar

Als de mens er uiteindelijk in zal slagen om leven te maken uit dode materie, is dat [m.i.] nog altijd geen bewijs dat leven vanzelf is ontstaan. Integendeel, het bewijst dat er ontzettend veel intelligentie voor nodig is. Dus het zal slechts het bestaan van God aannemelijker maken.

Bart Klink

Arjan, niemand beweert dat het kunstmatig maken van leven in het lab hetzelfde is als abiogenese (het natuurlijk ontstaan van leven). Het geef[t] hierin misschien wel meer inzicht. De natuur had vele miljoenen jaren, massaal parallel uitgevoerde ‘experimenten’ en hoefde ook niet in één keer een complete cel te maken. Dit maakt de situatie van moeder natuur compleet anders dan die van Craig Venter en anderen.

peter b

Een levende cel heeft 473 stukken unieke informatie (genen) en een handleiding om ze op het juiste moment tot expressie te brengen gelijktijdig nodig om te kunnen reproduceren. Reproductie is nodig om variatie te genereren. Variatie genereren is nodig om er de beste reproducenten uit te halen. De beste reproducenten hebben minimaal 473 genen. Leven baseert op georganiseerde informatie. Met materiaal alleen (nucleotiden, DNA strengen) bereik je helemaal niks. [Wat mij betreft is] de grootste fout van de 19e eeuwse naturalistische filosofen is dat ze informatie niet meenamen in hun denken. Miljoenen jaren helpen [hierbij] niet. Abiogenese werd [m.i.] weerlegd door de 21e eeuwse wetenschap [en de] Schepping bewezen.

Het vakgebied is [daarnaast] niet jong. Miller deed zijn experimenten reeds in de 50er jaren van de vorige eeuw. Abiogenese gaat uit van materie alleen. De abiogenetica gaat volkomen voorbij aan informatie (dat de mens erin steekt in lab experimenten) aan de mathematiek, de natuurwetten, en respecteert. De simpelste levende cel is [een] zelfreplicerende nanocomputer. Naast alle biomolecuelen heeft het 473 genen nodig om te kunnen reproduceren. Om zelfstandig te kunnen opereren, door bijvoorbeeld fotosynthese, heeft het nog eens 2000 genen nodig. Abiogenese is [m.i. hiermee]onmogelijk [geworden].

Arjan van Laar

Dan zal ik het anders verwoorden, Bart. Als het ooit zal lukken om abiogenese te benaderen, zal blijken dat voor het ontstaan van leven mechanismen nodig zijn waarover de natuur nooit kan hebben beschikt.

Bart Klink

Nathan, James Tour houdt zijn bezig met synthetische organische scheikunde en nanotechnologie, [dat is] to[ch] echt een ander vakgebied dan het ontstaan van leven. Heeft hij op dit gebied gepubliceerd? Is hij een autoriteit? Niemand zegt dat we al een goed idee hebben hoe het leven o[nt]staan is. Het is een zeer complexe puzzel waar wel steeds meer stukjes van ontdekt en onderzocht worden. En nogmaals: het is een vakgebied van slechts enkele decennia oud dat een van de grootste wetenschappelijke raadselen wil oplossen. We zijn dus nog maar net begonnen! [Je beroept je m.i.] op een ‘argumentum ad ignorantiam’: “ik kan (nu) niet begrijpen hoe X naturalistisch verklaard kan worden, dus moet God het wel gedaan hebben.” Deze lijn van ‘argumentatie’ heeft niet bepaald een goede track record.

Nathan van Ree

Beste Bart,

Wil je zeggen dat deze vakgebieden niets te maken hebben met het ontstaan van het leven? Zij hebben er m.i. juist mee te maken, de lezing spreekt wat dat betreft voor zich. Hier de site van James Tour, oordeel zelf: http://www.jmtour.com/.

Om er nu een god-of-the-gaps-argument van te maken, of een ‘argumentum ad ignoratium’, is m.i. niet terecht. Ik accepteer God los van wat men precies wel of niet op andere wijze verklaren kan, niet omdat er naturalistische verklaringen ontbreken. Anders gezegd, ik zoek geen God als verklaring voor fenomenen.

Nathan van Ree

Beste Peter,

Ik zie weinig heil in het bediscussiëren van het wel of niet expert-zijn van James Tour.

peter b

BK zegt: “De natuur had vele miljoenen jaren, massaal parallel uitgevoerde ‘experimenten’ en hoefde ook niet in één keer een complete cel te maken. Dit maakt de situatie van moeder natuur compleet anders dan die van Craig Venter en anderen.”

Er is [wat mij betreft] geen enkele wetenschappelijk aanwijzing (observatie) dat de abiotische, niet-replicerende natuur experimenten zou kunnen uitvoeren. De biologie baseert op informatie, niet op experimenteren met materie. Evolutie is experimenteren met informatie, niet met materie. Informatie baseert op een heel specfieke organisatie van materie en niet op het ordenen van materie. Het is wetenschappelijk en mathematisch uitgesloten dat zulke informatie spontaan vormt.

James Tour is overigens organisch chemicus en nanotechnoloog. Hij ontwierp een nano-machine met voor en achteruitversnelling. Hij is met uitstek de expert op het gebied van het spontaan onstaan van functionele organische macromoleculen, omdat hij ze zelf maakt. (…) De biologie is [m.i.] een lang pleidooi voor ID.

Geef een antwoord