Wij mensen zijn rationale wezens. We zijn altijd op zoek naar antwoorden en oplossingen. De wereld moet kloppen. Hoe kun je dan christen zijn en de Bijbel geloven in deze tijd van wetenschap?

Volgens de meeste wetenschappers is het heelal 13,8 miljard jaar geleden vanzelf ontstaan. 4,5 miljard jaar geleden ontstond de aarde. Het eerste leven is 3 miljard jaar oud, en toen begon de evolutie zijn werk te doen: leven werd steeds complexer en gevarieerder, tot het uitmondde in de eerste mensen, een paar miljoen jaar geleden. Die mensen gingen werktuigen gebruiken en in steden wonen.
In de Bijbel lees je een heel andere geschiedenis: God heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt. Op de zesde dag maakte Hij de mens. Alles was zeer goed. Tot de zondeval: de mens overtreedt Gods gebod en zo kwam de dood in de wereld. De mensheid werd steeds verdorvener, waardoor God Zich genoodzaakt voelde de wereld te oordelen met de zondvloed. Hierna werden de mensen verspreid over de aarde, dankzij de spraakverwarring bij de toren van Babel.

Wetenschap of geloof?

De eerste van de hierboven omschreven ontstaansmodellen wordt bestempeld als wetenschap, de tweede als geloof. Maar… wist je dat ze allebei even (on)wetenschappelijk zijn? Er waren geen wetenschappers aanwezig toen de aarde werd gevormd. En er waren geen wetenschappers om de zondeval te documenteren. Waarom heet de eerste dan toch wetenschap?

Grenzen van wetenschap

Het grondbeginsel van de wetenschap is dat alles een natuurlijke verklaring heeft (naturalisme). Anders valt het buiten het gebied van de wetenschap. Dat is logisch, want wetenschap gaat immers over de dingen die je kunt waarnemen en experimenten die je kunt herhalen. Iets bovennatuurlijks, zoals een engel of een van de wonderen van Jezus, kun je niet meten of herhalen. Dat betekent ook dat wetenschap beperkt is. Het naturalisme werkt prima bij de alledaagse wetenschap die smartphones bouwt, raketten de lucht in stuurt en bij de natuur- en scheikundeproeven die toch wel het hoogtepunt waren van de exacte vakken op school. Maar wanneer je over het verleden gaat praten, waar je geen proeven mee kunt doen en waar geen wetenschappers bij waren, moet je andere principes hanteren. Zoals getuigenverslagen.

Briefje uit de hemel

De wetenschap zit vast aan het naturalisme. Dat betekent dat, zelfs al komt er een briefje uit de hemel waarop God zegt dat Hij in zes dagen de wereld heeft geschapen, de wetenschap nog steeds moet zeggen dat het vanzelf is gebeurd. Dat briefje hebben we trouwens. Je kent het als de tien geboden. In Exodus 20:11 staat dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft. Een paar hoofdstukken verderop staat dat God dit met Zijn eigen vinger in de stenen tafelen heeft geschreven. Vlak vóór het gebod dat je geen vals getuigenis mag afleggen. De schepping komt niet alleen voor in Genesis, er zijn tal van Bijbelschrijvers die de schepping letterlijk nemen. En Jezus zelf doet dat ook! Bijvoorbeeld in het begin van Matteüs 19.

Schepping en/of evolutie

Je kunt de evolutietheorie niet met de Bijbel verenigen. Er zijn verschillende christenen die dat geprobeerd hebben, maar elke keer moet de Bijbel daarvoor zóver worden aangepast dat de kern van het christelijk geloof wordt aangetast: het lijden en sterven van Jezus. Dat zit zo: als de evolutietheorie klopt, dan waren er al miljoenen jaren van lijden en dood voor de mens er überhaupt was. Dat betekent dat de dood niet het gevolg is van de zondeval. En dan zou Jezus ook niet de gevolgen van de zondeval gedragen hebben aan het kruis; niet alleen de dood, maar ook naaktheid, bloedvergieten, en de doornenkroon verwijzen naar de zondeval. Met andere woorden, als evolutie klopt, is het Evangelie waardeloos.

Wat kies je?

Dit alles betekent, beste christen, dat je voor een keuze staat. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw, en misschien heb je die keuze al lang gemaakt. Voor de meeste christenen is dit geen keuze die over één nacht ijs gaat. Het is een zoektocht, een worsteling, en een avontuur. God zal je helpen in die zoektocht. Sterker nog, Hij moedigt je aan die zoektocht te ondernemen, door de woorden die Paulus bijna 2000 jaar geleden aan Timotheüs schreef: ‘Onderzoek alles, behoud het goede.’

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Digitale Zendeling. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

6 Comments

M.Nieuweboer

“Volgens de meeste wetenschappers is het heelal 13,8 miljard jaar geleden vanzelf ontstaan.”

Niet vanzelf. Er zijn allerlei theorieën hoe dat ging. Gebrek aan empirische data (de “facts” van onder het vergrootglas) maakt het moeilijk uit te maken welke de beste is.

“Er waren geen wetenschappers aanwezig toen de aarde werd gevormd.”

Die waren ook niet aanwezig toen uw voorouders 1000 jaar geleden werden geboren. Toch bent u er van overtuigd dat u niet in een bloemkool geboren werd. Dat heet extrapolatie, een erkend en beproefd wetenschappelijk principe.

“Maar wanneer je over het verleden gaat praten, waar je geen proeven mee kunt doen”

(…) Met radiometrie valt uitstekend proeven te doen en toch accepteert [creationisten] dat niet.

“Zoals getuigenverslagen.”

[Daar] kunnen we ook proeven mee doen. Ze blijken notoir onbetrouwbaar te zijn.

“Dat briefje hebben we trouwens.”

[Dit is een] cirkelredenering. U veronderstelt dat God het heeft gestuurd en concludeert daaruit dat God het heeft gestuurd.

“Onderzoek alles, behoud het goede.”

Toch zijn er maar weinig creationistische onderzoekspublicaties.

Joop van Mechelen

Empirische data zijn er niet en tóch zeg je: met radiometrie zijn uitstekend proeven te doen. Jazeker op de millimeter terwijl je het over lichtjarenafstand extrapoleert. Radiometrie gaat ervan uit dat wat je over die millimeter meet over de lichtjaren nog steeds rechtdoorgaat. En dat er maar weinig creationistische onderzoekspublicaties zijn, zou dat iets te maken kunnen hebben met de financiering van alleen maar evolutionistische publicaties?

BK

Beste Peter,

Een mooie aflevering, welke voor mij wederom bevestigd dat wetenschap toch niet in steen gebeiteld is. Er staan daar een aantal wetenschappers de wetenschap van een ander te bekritiseren, en men zegt herhaaldelijk, mijn inziens…, of ik geloof… Maar dit zou niet moeten kunnen in de wetenschap. Wetenschap zou een voldongen feit moeten zijn. Weerlegbaar. Dit houdt dus in dat wat we hier vaak kunnen lezen. Wetenschappers onderzoeken vanuit vooronderstellingen. Dit geldt zowel voor creationisten (die dit toegeven), alswel de “gangbare” wetenschappers (waar men van veronderstelt dat deze dit niet doen). Mijn inziens pleit deze documentatire dus voor het bestaan van een ontwerper.

Peter

“Wetenschap zou een voldongen feit moeten zijn.”

Evolutie is een voldongen feit, voor allen in de documentaire.

Hetty Dolman

@Gert-Jan,
“Dat zit zo: als de evolutietheorie klopt, dan waren er al miljoenen jaren van lijden en dood voor de mens er überhaupt was. Dat betekent dat de dood niet het gevolg is van de zondeval.”

Zonder fysieke dood is er geen biologisch leven mogelijk op de aarde. Als prooidieren niet worden bejaagd door roofdieren wordt het land kaalgevreten en kan het plantenleven niet oud meer worden, bomen niet volgroeien. Bevers kunnen geen dammen meer bouwen en zo kan het water zich minder goed over het land verspreiden en zelfs bijen en bloemen verdwijnen. Iets dergelijks is gebeurd in Yellowstone park toen men alle roofdieren verwijderde om het vee te beschermen. Herintroductie van de wolf was van groot ecologisch belang. niet alleen voor de planten maar ook voor de verspreiding van allerlei dierenpopulaties. De dood, veroorzaakt door de neiging van mensen om verkeerde beslissingen te maken, is een geestelijke dood (zonde = ‘je doel voorbij schieten’). Een wereld vol planteneters die ook nog vruchtbaar zijn heeft geen toekomst. De ecologie valt of staat met een degelijke voedselketen. Dat is een feit.

Geef een antwoord