Is Genesis 1-11 een mythe? Stammen wij af van aapachtigen? Is een miljoenen jaren durend proces van evolutie te rijmen met de God van de Bijbel? Drs. Rob Visser, predikant te Zwolle, beantwoordt deze vragen in zijn nieuwste boek ontkennend. Genesis 1-11 is geen mythe, Adam en Eva waren onze eerste voorouders en universele gemeenschappelijke afstamming over miljoenen jaren is niet in harmonie te brengen met de God van de Bijbel.

Op 3 oktober 2017 organiseert Logos Instituut i.s.m. dominee Visser een avond waarin een viertal sprekers reageren op de discussie die er gevoerd wordt rond het thema schepping of evolutie. Na de pauze zal dominee Visser hierop reageren en zijn motieven toelichten om dit boek te schrijven. Allen van harte welkom! De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. De boekpresentatie vindt plaats in verenigingsgebouw De Kandelaar, J.W. van Lenthestraat 2 te ’s Heerenbroek. Voor koffie/thee en limonade wordt gezorgd. De toegang is gratis, aanmelden is gewenst om te kijken hoeveel stoelen we klaar moeten zetten. Aanmelden kan hieronder door middel van een kort formulier

Programma

19:30 J.W. van Meerten Openingswoord
19:35 Ds. H.G. Gunnink Zijn Adam en Eva onze eerste voorouders?
19:55 J.W. van Meerten Theïstische evolutie, een houdbare positie?
20:15 F. Gunnink Waarom is geloof in een schepping belangrijk?
20:35 Pauze
21:00 Overhandiging van een bijzonder exemplaar door dominee Visser aan een persoon.
21:10 Ds. J.R. Visser reageert op de sprekers en vertelt over zijn motieven om dit boek te schrijven.
21:40 Afsluiting
21:45 Einde avond

Aanmelden

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

Geef een antwoord