Stel je voor, je bent geoloog. Je wilt onderzoek doen naar hoe een bepaalde aardlaag gevormd is. Je wilt monsters nemen om die in het laboratorium te onderzoeken. Maar op grond van je levensbeschouwing wordt je geweerd van het onderzoeksterrein. Dat zou toch discriminerend zijn? Het overkwam geoloog dr. Andrew Snelling. Hij liet er geen gras over groeien en stapte met behulp van Alliance Defending Freedom (ADF) naar de rechter. Gelukkig heeft de zaak een wending genomen: Snelling mag gewoon gesteentemonsters nemen.1

ADF bracht sterke argumenten aan het licht dat Snelling geweerd werd om zijn religieuze (lees: creationistische) overtuigingen. Toen ADF dit aan de kaak stelde en een verzoek tot een rechtszaak indiende hebben Grand Canyon National Park en het departement van binnenlandse zaken alsnog de vergunning afgegeven. Dr. Snelling zijn mag vuistgrote monsters verzamelen. In de brief van de Park Service aan ADF stond dat de verleners van de vergunning van GRCA het voorstel en de methoden van dr. Snelling goedgekeurd hebben als zijnde in overeenstemming met de gangbare wetenschappelijke praktijk. Als reactie daarop heeft ADF haar verzoek tot een rechtszaak bij de federale rechtbank ingetrokken. Snelling is blij: ‘Ik ben blij dat het onderzoeksteam van de Grand Canyon de kwaliteit en de integriteit van mijn voorgestelde onderzoeksproject hebben erkend en de gewenste vergunningen voor het doen van onderzoek hebben afgegeven. Nu kan ik beginnen met het verzamelen van diverse monsters van gesteenten in het park, onderzoek doen naar de monsters en in het openbaar verslag leggen van de resultaten ten gunste van ons allemaal.’ Het onderzoeksproject van dr. Snelling start deze zomer nog en spitst zich toe op de plooien van enkele aardlagen in de Grand Canyon. De geleerde vermoedt dat de lagen nog zacht waren toen ze plooiden. We wachten de onderzoeksresultaten af om te kijken of de voorspelling van Snelling juist is. De wetenschapper verwacht dat de onderzoeksresultaten in ieder geval tot een debat zullen leiden.2

Voetnoten

  1. Zie ook de meest recente berichtgeving op onze website hierover: https://old.logos.nl/discriminatie-academische-kring-christengeoloog-snelling-mag-geen-onderzoek-grand-canyon/ en https://old.logos.nl/creationist-weggediscrimineerd-grand-canyon/.
  2. Ik heb deze artikelen gebruikt: http://www.adfmedia.org/News/PRDetail/10307 en https://answersingenesis.org/about/press/2017/06/28/grand-canyon-scientist-creationist-receives-permits/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

3 Comments

M.Nieuweboer

Snelling werd niet geweerd op grond van zijn levensbeschouwing. Hij werd geweerd op grond van [onjuiste] methodologie. Karl Karlstrom van de Universiteit van New Mexico: “I do not see this proposal as a scientifically valid research proposal. It is not well formulated based on current knowledge of Grand Canyon geology, the nature of microstructures of soft sediment structures in general, nor of the microstructures and mode of formation of monoclines. The proposed work does not seem to me to be of the scientific standard required for a Park research permit, and in any case, would not need to be done in Grand Canyon.” Daar heeft men geen woord van teruggenomen. De Grand Canyon National Park verklaart: “Issuance of the administrative launch permit neither implies an admission of fault by the NPS nor does it set a precedent for future issuance of administrative launch permits.” (…)

Geef een antwoord