Wil je in kort bestek weten wat je aan moet met al die verwarrende meningen over de schepping die afwijken van de Schrift? Lees dan deze brochure. Je vindt eenvoudige, maar wel bijbels/ theologisch en filosofisch verantwoorde argumenten voor een Bijbelse mening over de schepping, waarbij Genesis 1 letterlijk wordt genomen.

Is_genesis_geschiedenis

“Wil je in kort bestek weten wat je aan moet met al die verwarrende meningen over de schepping die afwijken van de Schrift? Lees dan deze brochure. Je vindt eenvoudige, maar wel bijbels/ theologisch en filosofisch verantwoorde argumenten voor een Bijbelse mening over de schepping”

Wat komt er aan de orde?

Dat jezus zó over Genesis sprak, dat duidelijk blijkt dat hij de beschrijving van Genesis 1 tot en met 3 letterlijk nam. Dat andere bijbelschrijvers ook zo over schepping en zondeval en zondvloed hebben gedacht. Dat het loslaten van een letterlijke opvatting van de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel zeer ernstige gevolgen heeft voor de verkondiging van en het geloof in het evangelie van Jezus Christus.

Verder wordt duidelijk gemaakt dat het aanhangen van de evolutieleer na kortere of langere tijd moet leiden tot een hitler-moraal. U weet immers
wat een geliefkoosde term uit het nazisme was: ‘der Übermensch’. Dit ene woord is genoeg om te beseffen waar uiteindelijk de evolutietheorie toe leidt, die immers zegt: dát ras of díe soort overleeft (en verdient het ook te overleven) die het best geschikt is (survival of the fittest = overleving van de geschiktste). Dat niet iedere evolutionist consequent is, is Gods goedheid, maar logisch moet de evolutietheorie leiden tot het afmaken van kinderen met het syndroom van down et cetera, zoals de joden door het nationaal-socialisme werden uitgeroeid omdat zij een inferieur ras zouden zijn…

Kortom, een boekje dat voor ouderen en vooral jongeren erg lezenswaardig is; niet het minst om de vele verwijzingen naar websites met uitgebreide informatie.

Dit boekje is hier in onze webshop te koop.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Pieters, W., 2010, Gevolgen voor de moraal. Recensie Is Genesis geschiedenis, Weet 2: 7.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Wil je in kort bestek weten wat je aan moet met al die verwarrende meningen over de schepping die afwijken van de Schrift? Lees dan deze brochure. Je vindt eenvoudige, maar wel bijbels/ theologisch en filosofisch verantwoorde argumenten voor een Bijbelse mening over de schepping, waarbij Genesis 1 letterlijk wordt genomen.

...
Read more

10 Comments

E. van der Klift

Letterlijk? Jezus gaf als antwoord toen een ‘overspelige’ vrouw gestenigd dreigde te worden, “Wie zonder zonde is werpt de eerste steen”. De stenen werden dus niet geworpen! Over de sabbat, een direct verband met eerste drie hoofdstukken van de Bijbel, “Mijn vader werkt dus ik werk ook”. En, “de sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat”. In de strafwetten van Leviticus staat letterlijk dat homo’s gedood moeten worden, dat overspeligen gedood moeten worden. Juda wilde letterlijk zijn schoondochter verbranden wegens vermeende ‘hoererij’. Wat wilt u met letterlijk? Nog steeds een homo doden? Een overspelige (vrouw) doden? Een godslasteraar doden? Een op de sabbat werkende doden zoals de hout sprokkelaar? Wanneer wordt letterlijk de sabbat op de juiste dag in de christelijke wereld gevierd? Wanneer wordt letterlijk de juiste datum van Christus geboorte gehouden? Wanneer wordt letterlijk verklaard dat de martelpaal, een moordwerktuig, waaraan Jezus stierf, geen kruis was maar een paal? Waarom het één wel letterlijk nemen en het andere weer niet? Dát tekent [m.i.] de tweeslachtigheid in het algemeen christelijk geloven, denken en prediken. In de Bijbel staat letterlijk dat de hel niet bestaat (Johannes’ openbaringen), duivel, dood en ziekte worden vernietigd, maar u blijft [geloof ik] de hel wel prediken! Dus wat moeten wij aan met het letterlijk dat ons in de schoot wordt geschoven? Dat en nog veel meer heeft mij afgekeerd van de christelijkheid. Nu heb ik de Bijbel het woord van JHWH, JHWH en Jezus de Christus als levenskompas (…).

Radagast

Beste E. van der Klift,

Dr. Boyd heeft op grond van het statistisch voorkomen van werkwoordrn aangetoond dat Genesis 1 geschiedenis is. Als ik Genesis 1 letterlijk lees, betekent dat dat ik het lees als geschiedenis. Met de wetten ligt dat weer anders. Ik kan een wet in Leviticus letterlijk lezen, bijv. als ik lees dat homo’s gedood moeten worden, dan lees ik dat letterlijk wanneer ik het lees als een wet waarin staat dat homo’s gedood moeten worden. Ik lees het niet letterlijk wanneer ik de tekst beschouw als een tekst met een verborgen, achterliggende, of versterkte/verzwakte boodschap, bijv. dat ik de tekst alleen maar lees als zou daar staan dat homo’s schuldig zijn. Het letterlijk lezen van een wet zegt nog niets over het houden van deze wet. Ook al lees ik de tekst als een gebod om homo’s te doden, dan zegt dat nog niet dat ik me daaraan gaan houden.

Wat betreft het voorwerp waaraan Christus is gekruisigd en het niet bestaan van de hel zou ik wel een gedegener argumentatie van uw kant willen zien.

E. van der Klift

Het één wel en het ander niet letterlijk nemen in of uit de Bijbel is de hele Bijbel met een korrel zout nemen. Als je over één artikel uit de wet struikelt ben je schuldig aan de hele wet, schuldig aan alle geboden. Zo ís het met de Bijbel, je kunt niet het één wél en het ander niet letterlijk nemen hoe u dat ook naar eigen wens en wil wílt lezen. Als u een gedegen antwoord wilt over de vraag of de hel wel zou bestaan raad ik u aan het boek van JHWH te lezen of nogmaals te lezen en wel de openbaringen van Johannes over de vernietiging van de duivel, dood en ellende. En als u dan niet bent zoals er in Matt.13:14-15 beschreven staat dan wéét én geloofd u dat een eeuwige hel van marteling niet kan bestaan! [Dat] is [m.i.] onmogelijk door de vernietiging van de ‘chef’, de duivel. Ik geloof zo vast als een rots in JHWH, Jezus de Christus onze heer, in de schepping van JHWH en Zijn vele andere werken en wéét dus óók dat de hel niet bestaat door de openbaring van Johannes. Ik ga mij niet beroepen op die of die ‘geleerde’ die iets gezegd of beweerd zou hebben, ik beroep mij op de Bijbel en op die wáárheid. Over het zogenaamde kruis waar Jezus aan gestorven zou zijn, [kent u] de woorden stauros en xylon én de uitleg daarvan[?]

Radagast

Beste E. van der Klift,
Nogmaals, ik lees de geboden letterlijk, namelijk als geboden. Aan het volk Israël welteverstaan. Waarom ik die niet hoef te houden, kunt u in het Nieuwe Testament lezen, maar ik lees ze nog steeds letterlijk: als geboden.

Wat betreft de hel zult u [m.i.] toch met een betere argumentatie moeten komen. Hoe kunt u aantonen op grond van Openbaring dat de hel niet bestaat?

Wat betreft stauros en xulon: stauros betekent paal of kruis, xulon heeft meerdere betekenissen waaronder dwarsbalk. Bent u bekend met de kruisigingspraktijken van de Romeinen, zoals bekend uit de geschiedschrijving en archeologie?

E. van der Klift

Allereerst [m.i. zijn] noch het ‘oude’ noch het ‘nieuwe’ testament een testament, JHWH en Jezus de Christus leven en laten geen ‘testament’ na maar een getuigenis die niet uit twee delen bestaat maar één geheel vormt. Het gedeelte waar u van getuigd zegt juist dat wij de geboden wél moeten naleven. Als er een wijziging is in de wetten of geboden dan wordt die wijziging aangegeven zoals Jezus deed bij die ‘overspelige’ vrouw. Verder stauros betekend gewoon een paal, een rechte paal zonder dwarshout! Door de eeuwen heen, ca. derde eeuw, is het zonder enige grondige houdbare reden vertaald gaan worden in kruis. Xylon betekend hout en niets meer. Ja, ik ben net als alle anderen ‘bekend’ met de nog steeds discutabele executie methoden van de Assyriërs, Chaldeeën en Romeinen. De Assyriërs spietsten hun vijanden op palen, iets wat koning David, dus in Israël, ook deed met zijn tegenstanders de zonen van koning Saul. De Chaldeeën hadden een kruisvorm met bóven liggend dwars stuk máár niet altijd. De Romeinen gebruikten, heel economisch een paal, mogelijk niet eens een bewerkte, waar de veroordeeld met gekruiste handen boven zijn hoofd, gekruist, aan gebonden of genageld werd. Werd hij aan de paal genageld dan ging de nagel door de polsen het hout in. Soms, maar niet altijd, werden ook de voeten gekruist en aan de voorzijde genageld van de paal. Maar ook werden de voeten soms apart, links en rechts, aan de paal genageld wat natuurlijk wel een extra nagel vroeg. Over de hel [het volgende] als de apostel, die Jezus liefhad, Johannes daar voor u niet duidelijk in is wie kan dat dan wel zijn?

peter b

Uit ervaring weet ik dat dit paal-verhaal een heel belangrijk discussiepunt is voor de Jehova’s getuigen. In de loop van de vele jaren dat ik ermee werd geconfronteerd, heb ik het onderwerp tot in [goed] uitgezocht en doe dan ook met liefde nog een extra duit (…) zakje.

Xylon betekent hout, balk. Stauron betekent staaf, paal. Er staat dus dat ze Christus aan een paal of aan het hout/balk vastnagelden. Er staat ook, in Handelingen der Apostelen, dat ze Hem aan de boom hingen. Boom? Hout, paal, balk, boom? (…) De oude Flavius Josephus berichte van marteldodingen waarbij ze misdadigers aan een houten paal aan olijfbomen buiten Jeruzalem vastnagelden.

Als we dat alles optellen, kan het zo gegaan zijn: Christus droeg een houten (martel)paal/balk in Jeruzalem, dat staat in de evangeliën. Buiten Jeruzalem aangekomen werd hij met zijn armen uitgespreid aan zijn handen aan de paal genageld. Daarna hingen ze hem aan een (olijf)boom (staat in Handelingen) en werd Hij met de voeten aan de boom genageld (om te voorkomen dat Hij zich kon oprichten en/of ontsnappen). Zo deden de Romeinen dat als er niet veel hout voorhanden was. Romeinen waren barbaren. Christus bracht beschaving. Voor de rol van Christus als Verlosser maakt het echter niet uit of het een paal of een kruis was waaraan Christus hing. Een dwarsbalk op een olijfboom ziet er overigens uit als een kruis. Christus werd dus aan een soort kruis geslagen, maar ook aan een paal/balk.

Radagast

Beste E. van der Klift,
Ik vraag u eenvoudig om te beargumenteren waar in de Bijbel staat dat er geen hel is. Als het er in uw ogen zo overduidelijk staat, moet da[t] niet [heel] moeilijk zijn. De gedeeltes waarnaar ik verwees, waren bijvoorbeeld: Romeinen 2 en 14 of Galaten 3. Het staat keer op keer in de Bijbel.

Dan nog het kruis. U zegt dat de executiemethoden discutabel zijn. Kunt u dan een archeoloog of historicus noemen die ontkent dat de Romeinen mensen kruisigden aan een paal met een dwarsbalk? Plautus, Plutarchus en Seneca de Jongere schrijven over het dwarshout van de kruispaal. Xulon betekent volgens mijn woordenboek: 1. boomstomp, boom of hout; 2. brandhout; 3. timmerhout, balk of blok; 4. knuppel; 5. houten voetblok als strafwerktuig; 6. houten schip; 7. kantoenboom; 8. houten bank of tafel; 9. houten kruisbalk. Ik ben benieuwd welke bron u heeft voor de stelling dat xulon niets meer dan hout betekent, of heeft u zelf een uitgebreid onderzoek naar de betekenis van xulon in Griekse teksten gedaan?

J. Van der Hoek

Met de Bijbel letterlijk nemen is nog steeds niets mis. Als de door JWHW ingestelde diverse huishoudingen niet begrepen c.q. toegepast worden, zoals bij de Chr. Kerken nog steeds het geval is, gaat het inderdaad mis. De laatste 2000 jaar is Israël tijdelijk terzijde gesteld en geldt de geweldige boodschap van genade gebracht door de apostel Paulus, na Handelingen 28:28 geldt de Gemeente van het Lichaam van Christus.

Jan van Meerten

Geachte heer Van der Klift, [volgens mij zijn] (…) we wel wat verwijderd van de oorspronkelijke tekst van de door mij gewaardeerde dominee Pieters. Hij schreef: ‘Dat het loslaten van een letterlijke opvatting van de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel zeer ernstige gevolgen heeft voor de verkondiging van en het geloof in het evangelie van Jezus Christus.’ Ik ben van mening dat de dominee hier met het woord letterlijk een andere bedoeling heeft, namelijk dat ‘het loslaten van een literair-historische opvatting van de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel zeer ernstige gevolgen heeft voor de verkondiging van en het geloof in het evangelie van Jezus Christus’. Niemand leest de Bijbel letterlijk, een creationist leest Genesis literair-historisch met een diepere geestelijke/symbolische dimensie. Dat betekent: het is waar gebeurd in het verleden en het heeft in het heden nog steeds betekenis. Een semantische kwestie rondom het woord ‘letterlijk’ leidt [m.i.] af van de oorspronkelijke bedoeling van de bovengenoemde auteur. Nl. dat het loslaten van een literair-historische kijk op Genesis gevolgen heeft voor de verkondiging van en het geloof in het evangelie van Jezus Christus. Dat is het kernpunt waar het hier om draait, de rest is mijns inziens offtopic. Wat is uw mening a. rondom de historiciteit van de zondeval en b. of het loslaten van deze historiciteit ook gevolgen heeft voor het evangelie van Jezus Christus?

E. van der Klift

Beste Radagast,

Ik [ver]wijs (…) naar de Bijbelse teksten. Zie, Rom. 6:23, Jac. 1:15, 1 Joh. 3:14. Over de hel ga ik niet argumenteren maar laat een ieder zijn gevolgtrekking maken door door hem of haar te adviseren de Openbaringen te lézen over de eeuwige vernietiging van de duivel en de valse profeet met in gedachten de drie door mij vermelde teksten. Daarnaast heeft Xylon of Stauros nooit de betekenis gehad van van een kruis, het is altijd gebezigd als een kruishout. Een paal waaraan misdadigers gekruisigd werden opgehangen en wel genageld of gebonden. En u moet mij niet vragen naar de bekende weg want u wéét dat ‘het kruis’ als executie middel zeer discutabel is, en voor mij ook nooit zo gebruikt, dus ga ik u geen namen noemen want die zijn u ongetwijfeld bekend. Het kruis heeft in de heidense wereld een andere religieuze betekenis. Als de christenen al een teken willen, wat [m.i.] totaal onnodig is, dan is het mogelijk een vis. Veronderstel dat Jezus was onthoofd zou zijn, ongeacht waarmee, zou dan dat gebruikte executiewerktuig een christelijk teken zijn? Nee, natuurlijk niet! Maar het kruis wél omdat het in het gedachte[n]goed van heidenen een levensteken of vruchtbaarheid teken betekende. Het is dus een heidens teken en geen christelijk, ingevoerd door de ‘roomse kerk’ naar aanleiding van een legende over de heidense keizer Constantijn ‘de grote’. Een heiden en veelvuldige, ook familie, moordenaar die zich pas in het allerlaatste moment op zijn sterfbed liet dopen als ‘christen’.

Geef een antwoord