De vrouw baarde een Zoon. De Zoon werd weggevoerd naar God en de vrouw vluchtte naar de woestijn. Het gaat hier in Openbaringen om de Messiasbelijdende gemeente uit joden en heidenen. Johannes beschrijft ook een andere vrouw. Stomverbaasd is hij over haar. Een verleidelijk wezen, een hoer. Deze vrouw zit op de rug van een met godsnamen beschreven beest met zeven koppen en tien hoorns. Ze is de tegenspeelster van de ware kerk. Ze is de valse kerk. Alle mensen laten zich door haar verleiden. Het beest waarop ze is genesteld, verbeeldt de moderne wetenschap die zichzelf tot god heeft gemaakt. Daar is de evolutietheorie uit voortgekomen. De vrouw heeft deze leer als waarheid omarmd, en probeert langs die weg aantrekkelijk te zijn als bruid voor Christus. Haar concurrent, de ware kerk bestaande uit echte gelovigen, vervolgt ze. Ze is dronken van hun bloed.

We leven nu in die eindtijd, en het ziet er slecht uit voor Nederlandse kerken. De evolutietheorie wordt in toenemende mate omarmd in de kerken. Op vrijwel alle christelijke scholen wordt evolutie als waarheid onderwezen. Daarbij nota bene inbegrepen alle theologische universiteiten. Beide vrouwen zijn dus aanwezig in de kerken. De vijandschap richting de gelovige kerkleden bouwt zich steeds meer op. Dat vertolkt zich in leegloop van de kerken die het meest open staan voor de evolutietheorie (zie tabel). Er zijn veel meer kerken in Nederland, maar die zijn onderling niet vergelijkbaar, omdat de benodigde gegevens ontbreken. Zeker is dat het er landelijk slecht voor staat. Makelaars verwachten dat er in het komende decennium 2000 kerken leeg komen te staan. De Katholieke Kerk gaat in aartsbisdom Utrecht van de 280 kerken ten minste 265 stuks sluiten.

Percentage predikanten dat geloofde in

6×24 uur in 2009

Kerkgenootschap Leden per 1 januari Ledengroei versus bevolkingsgroei
2009 2019
 100% Gereformeerde Gemeenten 104.281

 

107.664

 

-2%
 92% Hersteld Hervormde Kerk 56.753 (per 2011) 59.771

 

0%
 22% Christelijke Gereformeerde Kerken 74.663 71.852

 

– 9%
 18% Nederlands Gereformeerde Kerken 32.688 32.912

 

– 4%
 9% Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 124.710 114.905

 

– 13%
 8% Protestantse kerken 2.149.136 1.735.382

 

– 24%

Deze kerken hebben overeen dat ze de formulieren van enigheid erkennen. Toch verschillen de groeicijfers. Het oorzakelijk verband tussen de leegloop en het ongeloof t.a.v. schepping is aangetoond in een eerder artikel in 2017 Alleen kerken waar wordt geloofd dat de aarde in zes dagen is geschapen, houden gelijke tred met de bevolkingsgroei.De bevolkingsgroei in dit decennium was 4,8%.

De flirt van de wetenschap met de valse kerk gaat gepaard met het beschikbaar stellen van onderzoeksbudgetten, prijzen, titels en functies. Maar in de Openbaring is geprofeteerd dat de wetenschap na de relatie de hoer zal gaan haten, haar alles afpakken. Ze zal naakt te kijk worden gezet, verslonden en verbrand.

De valse kerk blijkt uiteindelijk niet aantrekkelijk voor de wetenschap. Evenmin is deze hoer aantrekkelijk voor God. God bindt zich voor eeuwig aan de gelovigen die net als Abraham geloven in Zijn Woord. Het Woord van de Schepper die eigenhandig schreef: ‘in zes dagen schiep Ik’.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.

1 Comment

Leeglopende kerken | Logos Instituut

[…] noemen doen hun beklag over het gegeven dat de kerken waar zij zich thuis voelen leeglopen. Een artikel waarin ik aantoon dat zij in belangrijke mate bijdragen aan de vrije val vinden ze onwaar en slecht onderbouwd. […]

Comments are closed.