“Ik ga ervan uit dat wanneer de Bijbel het zegt het dus waar is. Waarom zou het ook niet waar zijn? Als God almachtig is dan zal Hij er zeker toe in staat zijn om een goed boek te schrijven. Waarom zou Hij het ene zeggen en het andere doen? Dat is ook mijn probleem met de evolutietheorie. Als er evolutie was geweest, dan had God dat wel gezegd. Maar er is geen evolutie geweest en dat bevestigt de Bijbel. Theologen, biologen en ook anderen, moeten zich in allerlei bochten wringen om hun idee van evolutie uit de Bijbel te kunnen halen. Maar als je de Bijbel als een kind leest, dan staat er dat God hemel en aarde in zes dagen schiep, zoals bijvoorbeeld in het bijbelboek Exodus in hoofdstuk 20.” Dit vertelde de bioloog drs. Ben Hobrink begin dit jaar aan de Barneveldse Krant. Een duidelijke boodschap: God is almachtig en daarom is Zijn Woord betrouwbaar. In de Bijbel is geen ruimte voor een evolutietheorie over miljoenen jaren. Ieder die dat wel probeert in te passen, moet zich in allerlei bochten wringen.

Onderwijs

Leerkrachten komen er tegenwoordig niet meer onderuit om de evolutietheorie te onderwijzen aan hun leerlingen. In het voortgezet onderwijs (VO) is het een examenvereiste. Evolutie niet onderwijzen kost de leerlingen punten op het examen. Recent was er bijvoorbeeld wat ophef ontstaan rond een Joodse meisjesschool. Deze school zou (toekomstige) leerkrachten verbieden de theorie van Darwin te onderwijzen. Na deze geruchten werd de school extra doorgelicht. Op onze website is daar een artikel over verschenen. Omdat de evolutietheorie een examenvereiste is zijn wij voorstander van een tweemodellenonderwijs, waarbij aan de ene kant het evolutiemodel onderwezen wordt en aan de andere kant het scheppingsmodel. De leerlingen weten dan wat er speelt in de wereld om hen heen en gaan toegerust het examen in. Maar ze leren tegelijkertijd ook hoe de wereld, als Gods schepping, werkelijk in elkaar zit. Binnen het (bijzonder) onderwijs zit het met de evolutietheorie waarschijnlijk wel snor. Alle methoden moeten namelijk voldoen aan de kerndoelen en evolutie is een examenvereiste. Voor wat betreft het scheppingsmodel ligt dat totaal anders. Iedere school doet dan wat goed is in eigen ogen. We hebben om ons heen gezien dat scholen daar prima tot in staat zijn. Sommige (christelijke) scholen onderwijzen echter alleen maar het evolutiemodel. Dan krijgen de leerlingen een eenzijdig beeld mee. En daarom hebben wij een project voor de bijzonder-onderwijs scholen (zie hieronder).

Project Voortgezet Onderwijs

Omdat de scholen ons inziens de twee oorsprongsmodellen eerlijk moeten weergeven, hebben wij een project opgezet. We willen iedere christelijke school voor voortgezet onderwijs (van katholiek tot reformatorisch) een gratis dvd van ‘Is Genesis geschiedenis?’ aanbieden met daarbij behorend een lespakket. Op deze dvd komen alle vakgebieden aan bod die relevant zijn in het (natuurwetenschappelijk) onderwijs. Een speciaal ontworpen lespakket biedt de leerling verwerkingsmateriaal rond de dvd en geeft de leerkrachten een steun in de rug om het scheppingsmodel te presenteren. Voor dit project is een bedrag van 7500 euro nodig. Dit omvat de inkoopkosten van de dvd’s, het ontwerpen van het lespakket en het laten drukken en versturen van het materiaal. Omdat vele handen licht werk maken willen wij u oproepen om ons met een (kleine) bijdrage te ondersteunen. Wanneer u ons steunt met een bedrag van 50 euro of meer krijgt u als dank de dvd Is Genesis geschiedenis? gratis thuisgestuurd. Het project ondersteunen kan via deze link.

Excursies

Een andere manier waarop we leerkrachten toerusten, is door middel van excursies. Samen met andere creationisten organiseren we Nederlandstalige excursies. Zo zijn wij in april/mei dit jaar met diverse mensen (waaronder leerkrachten) naar de Harz geweest. In juni zijn we in de Ardennen geweest. En ook het komende jaar staan er excursies op het programma bijvoorbeeld naar het Bijbelmuseum in Wüppertal (i.s.m. Wort und Wissen) en een geologiereis naar Hongarije (i.s.m. Hongarije Holidays). De mensen die deelgenomen hebben aan deze excursies ervaren het als een verrijking.

Congres

In het najaar is er een bijzonder goede gelegenheid om als leerkracht te worden toegerust. Dan organiseert Logos een tweedaags congres over geloof en wetenschap. Dit Logoscongres geeft (beginnende) leerkrachten veel nieuwe informatie over het debat rond geloof en wetenschap. De zaterdag van dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met de Duitse organisatie Wort und Wissen. Een zeer kundige groep creationisten met een rijke ervaring in het organiseren van congressen. Van harte welkom op dit grote Logoscongres. Er zijn al mensen die zich aangemeld hebben, deze ontvangen in de loop van de dag de bevestiging.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.