De auteur Rudolf Möckel schreef twee boekjes over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij wil aantonen dat de Bijbel historisch betrouwbaar is en geeft daarnaast een overzicht van het ontstaan van de Bijbel en van haar inhoud. Gezien de geringe omvang kunnen niet alle bijbelboeken worden besproken, maar beperkt hij zich tot de historische boeken.

In het deeltje over het Oude Testament gaat hij vooral in op de bijbelkritische bronnentheorie, die ontkent dat Mozes de Thora of delen daarvan heeft geschreven. Hij laat zien hoe de archeologische ontdekkingen van de afgelopen eeuw deze bijbelkritische theorieën ondermijnen en dat veel van wat in het Oude Testament staat juist wordt bevestigd. Daarna bespreekt hij de historische boeken, en de vervulling van de profetieën van het Oude Testament.

In het deeltje over het Nieuwe Testament gaat hij vooral in op de betrouwbaarheid van de evangeliën en daarna geeft hij een historisch overzicht van de inhoud van de Handelingen en de Brieven. Beide delen worden afgesloten met chronologische tabellen en overzichten.

Deze twee boeken zijn vooral bedoeld voor diegenen die nog niet zoveel over deze onderwerpen afweten, maar wel geconfronteerd worden met bijbelkritische opvattingen. Zij zullen hiervan veel leren.

Deze boekjes worden hier en hier in onze webshop te koop aangeboden.

De auteur schreef dit eerder voor bol.com. Met zijn toestemming nemen we het hier over. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Prof. dr. P.A. Siebesma studeerde Semitische talen en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Daar promoveerde hij ook op een onderwerp over de grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Hij is senior docent Oude Testament, Hebreeuws en wereldreligies aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Daarnaast is hij docent Hebreeuws aan het Instituut Da'at in Lunteren en doet o.a. onderzoek naar de rabbijns joodse uitleg van het Oude Testament.

Geef een antwoord