Bij de aanleg van snelwegen doet men soms interessante ontdekkingen. Zoals onlangs in Zwitserland bijvoorbeeld. Daar zijn 14.000 dino-pootafdrukken gevonden, inclusief enkele van de grootste ter wereld.1

Als je aan Zwitserland denkt is ‘dinosauriër’ waarschijnlijk niet het eerste woord dat in je opkomt. Toch zwierven er ooit reusachtige reptielen rond. Dat blijkt in ieder geval uit de vondst van versteende pootafdrukken bij de aanleg van de A16 door het kanton Jura. Er zaten pootafdrukken bij van wel 80 centimeter lang! Deze waren van een dino die op z’n achterpoten liep. Er zijn drie tenen te zien. Uit de vorm van de afdrukken leiden onderzoekers af dat het om een vleeseter (zoals een T. rex) ging, maar dan groter: de dino zou tien tot twaalf meter lang zijn geweest.

De onderzoekers hebben die grote pootafdrukken vergeleken met andere. De vorm ervan is echter uniek. Ze hebben daarmee een nieuwe soort gevonden en noemen hem Jurabrontes curtedulensis. Het is een zogenaamd ichnotaxon – een fossiele soort die alleen bekend is op basis van z’n (poot)afdrukken.
De pootafdrukken worden in de Juraperiode geplaatst. Wat opvalt is dat bij gevonden gefossiliseerde pootafdrukken (van welke dieren dan ook) een trend te zien is. Die trend is dat de fossiele botten van de dieren pas in hogere (ofwel, jongere) lagen worden aangetroffen. Waarom is dat?

Creationisten benadrukken de catastrofale achtergrond en zien aanwijzingen voor bijvoorbeeld vluchtgedrag tijdens de zondvloed. De dino’s waren op de vlucht voor het opkomende water, hun sporen werden snel afgedekt door nieuwe sedimentlagen en konden zo fossiliseren. Of zijn de fossielen misschien sporen van nóg recentere rampen? Daar zijn niet alle creationisten het over eens. Overeenstemming is er wel over het uitgangspunt: de Bijbel blijft het betrouwbare denkraam.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08912963.2017.1324438

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

6 Comments

Peter

Het aangehaalde artikel geeft geen enkele aanwijzing voor een zondvloed of voor dino’s die vluchtten voor opkomend water, of reuzentheropoden als enigen in de hoogste lagen.

“large theropod tracks in tidal-flat deposits of the Jura carbonate platform and associated with small to large sauropod tracks”

Niet het enige beest op die plek, en in een rustig gebied.

“The studied trackways come from two different track-bearing laminite intervals (named intermediate and upper track levels, respectively), separated by approximately 4 m of shallow marine limestones rich in nerinean gastropods (Marty 2008; Waite et al. 2008; Comment et al. 2011). … (Figure 2)”

“Nerinean gastropods” zijn zeeslakken. Die mariene kalksteen tussen de twee lagen met dinosporen betekent een rustige zee.

“The intermediate track levels with a thickness of around 1 m and at least 15 track-bearing levels are the richest track interval, whereas the upper track levels are about 30–40 cm thick and contain only 2–3 track levels”

Uit de versie van [de auteur] blijkt niet dat het om meer dan één laag gaat. (…) [Het gaat om]: 15 lagen met dinosporen, uit een rustig milieu.

Uit de Discussion:
“On all three levels with Jurabrontes tracks, small to medium- sized tridactyl tracks (most likely left by theropods) are frequent, but there is no evidence for any correlation or interaction between these two different trackmakers. The small to medium-sized tracks are clearly morphologically different from Jurabrontes and it is thus very unlikely that some of these tracks represent juvenile animals of the Jurabrontes trackmaker. Rather, small theropods left these small to medium-sized tridactyl trackways in their habitual environment”

Er zijn dus drie lagen met Jurabrontes tracks, en nooit gaat het om alleen dat hele grote beest. Dat maakt het idee dat grotere beesten hoger/verder/langer konden vluchten voor de zondvloed niet waarschijnlijk.

Heimdall

In het originele artikel wordt nergens melding gemaakt van het zondvloedmodel. Lijkt me dat er een artikel ontbreekt of een stuk uitleg in de tekst. Nu wordt er terloops een stukje informatie aan toegevoegd.

Peter

Het originele artikel maakt niet alleen nergens melding van het zondvloedmodel, maar geeft een gedetailleerd overzicht van een 150 meter dik pakket wisselende lagen uit kalme zee dicht bij het land en kalme modder uit een delta. Heel moeilijk om dit met een zondvloed te rijmen.

M.Nieuweboer

Wat [ik] minder goed begrijp is dat er nooit dinofossielen in dezelfde aardlagen worden gevonden als fossielen van sabeltandtijgers. Wat [ik] evenmin goed begrijp is waarom alleen bewoners van rivierdelta’s verhalen vertellen over overstromingen en bergbewoners nooit. Wat [ik] helemaal niet begrijp is waar al het water vandaan kwam en gebleven is, nodig om de hele planeet blank te zetten. (…)

BK

Geachte heer Nieuweboer,

Wat ik minder goed begrijp is de oerknal. En nog [verschillende] andere hypotheses. Dat is voor mij ook geen probleem. Want ik vind meer houvast aan een ander boek. Maar net zo goed als er in de evolutie theorie (grote) gaten zitten, met name in het fundament van de theorie, zullen de creationisten, welke veel minder personen en budget hebben, ook (nog) niet op alles een sluitend antwoord hebben. Daarnaast is waarschijnlijk niet eens alles te verklaren met fysieke verklaringen, aangezien er wonderen beschreven zijn in dat ene boek. Jij [zal] waarschijnlijk niet geloven in die God [en dan] moet je er wel vanuit gaan dat de evolutietheorie waar is. Degenen die verantwoording willen afleggen over hun daden, hebben mijn inziens een beter alternatief dan de evolutietheorie

Peter

“deze dino’s waren op de vlucht voor het opkomende vloedwater”

“Op de vucht” doet denken aan rennende dino’s. Is er sprake van rennende dino’s bij deze dinosporen?

Geef een antwoord