Waarom Neodarwinisme het leven niet kan verklaren weten we als bio-wetenschappers sinds lange tijd. Het is de informatie in het genoom, die niet door Neodarwinisme kan worden verklaard. Ik zal hier een voorbeeld geven van een functionele DNA sequentie, dat ik ook kort in mijn boek heb besproken: het HAR1F gen.1

woman-1820868_1280

HAR staat voor human accelerated region. We treffen honderden van zulke genen aan in het menselijke genoom. Ze heten HAR-genen omdat ze heel erg anders zijn in mensen en dus volgens de standaard theorie enorm snel moeten zijn gemuteerd (“geevolueerd”). Ze verschillen inderdaad nogal als we ze met de homologe genen vergelijken die we binnen de primaten (aapachtigen) aantreffen. Verder moet je weten dat het HAR1F gen niet voor een eiwit codeert, maar dat het een long-non-coding RNA-molecuul is dat voor een RNA-regulator codeert. De functie van het HAR1F is bekend. Het reguleert het aanzetten van een genetisch programma tijdens de embryonale ontwikkeling. We vinden het in Cajan-Retzius cellen, die voor de aanmaak van een dikke hersenschors verantwoordelijk zijn. Net als de andere HAR-genen, is het HAR1F echt een mens-typerend gen, een zogeheten indicator gen. Als je zo’n gen in een fossiel bot (bijv. van een Neanderthaler) tegen komt, dan weet je dat je te maken hebt met een mens (en niet met een overgangsvorm). Op basis van de sequentie kun je chimpansee, gorilla en andere apen van mensen onderscheiden. Het HAR1F gen dat we in het genoom van de mens aantreffen verschilt op 18 plaatsen met dat van andere primaten, zoals chimpanzee, gorilla en orang-oetan. Dat wil zeggen, als we het menselijke gen met dat van de chimp vergelijken dan zijn 18 DNA-letters verschillend. Deze 18 mutaties vormen samen een nano-lusje, dat de functie van het HAR1F bepaalt. Het lusje is een soort aan-schakelaar voor een hersenschors-ontwikkelingsprogramma in de foetus.

Nu gaan we eens kijken waarom Neodarwinisme hier volstrekt de mist in gaat. Neodarwinisme is de hypothese die veronderstelt dat het HAR1F gen stapje-voor-stapje, dus letter voor letter, ontstond door willekeurige mutaties. De nulhypothese is dat Neodarwinisme dit gen niet op een stapje-voor-stapje manier kan verklaren. We hebben 18 mutaties nodig om het voorouder HAR1F (zonder lusje) in het menselijke HAR1F gen (met lusje) te veranderen. Er is een ophoping van mutaties voor nodig op een heel specifieke plek in het vooroudergenoom, namelijk in het HAR1F. Omdat de vermeende voorouder van mens en chimpansee 5 miljoen jaar geleden leefde, hebben we 5 miljoen jaren om het menselijke gen voor elkaar te krijgen. Neodarwinisten nemen aan dat de effectieve populatie van de aap/aapmens/mens gedurende deze 5 miljoen ongeveer 10 duizend bedroeg. En we kennen de mutatiesnelheid, want die hebben we gemeten. Die snelheid bedraagt 100 mutaties per generatie per genoom (van 3 miljard DNA-letters). Met andere woorden, elk kind krijgt van zijn ouders 100 mutaties mee. Ook apenkinderen. Ook voorouderapenkinderen.

Nu kunnen we op vrij eenvoudige manier berekenen of het menselijke HAR1F gen op een neodarwinstische wijze kon ontstaan of niet. Wat is de kans dat we de eerste mutatie op de juiste plaats in het HAR1F krijgen? Per individu bestaat er een kans van één op 30 miljoen dat één van de 100 mutaties op de juiste plek valt (100/3 miljard = 30 miljoen). De kans dat dit in een populatie van 10 duizend éénmaal zal gebeuren is 1/3000. Met andere woorden elke 3000 generaties gebeurt het één keer. Als we voor één generatie 10 jaar nemen (normaal neemt men 20 jaar, maar ik ben genereus), dan duurt het dus 30 duizend jaar om een keer een treffer te hebben. Maar is het de juiste treffer? Het moet wel de juiste DNA-letter zijn (DNA heeft immers 4 verschillende). Twee van de drie keer is het de foute letter. Dus, alvorens we de eerste juiste treffer te pakken hebben zijn er al 90 duizend jaar voorbij!

En nu begint het pas echt spannend te worden. Want, we hebben nu wel de eerste juiste treffer, maar wat gaat er met deze mutatie gebeuren? Normaalgesproken gaan zulke mutaties verloren door random genetic drift. Volgens de Neodarwinisten (populatiegenetici) heeft elke nieuwe mutatie een kans van 1/2N (met N= populatiegrootte) om niet verloren te gaan! Nadat er eindelijk een mutatie op de juiste plek was verschenen, is de kans dus miniem (1/20duizend) dat deze ook daadwerkelijk in de populatie blijft. Er moet dus selectie aan te pas komen. We moeten dus veronderstellen dat de puntmutatie in het vooroudergen (dat monomorf is in primaten en dus niet muteert) een selectieve waarde heeft. Nou, dat kan. We geven het gewoon een selectief voordeel van 0.5% t.o.v. het vooroudergen (dat is “mildly beneficial”, ook erg genereus voor een puntmutatie in een stabiel gen. Eerder verwacht je een nadeel). De mutatie heeft nu een kans van 1% om zich in de populatie te vestigen. De eerste treffer moet dus 100 keer optreden om zich éénmaal in de populatie blijvend te vestigen.

mandrill-pixabay

Let wel: de eerste juiste treffer treedt pas na 90 duizend jaar op, maar in de populatie moet dat minimaal 100 keer gebeuren! 90 duizend x 100 = 9 miljoen! Het duurt 9 miljoen jaar om slechts één mutatie te verkrijgen! En dan hebben we er pas eentje! Er zijn nog 17 nodig in het HAR1F gen! En er zijn honderden van zulke HAR-genen! En dan zijn er ook nog eens vele, vele genen die uniek zijn voor mensen. Genen dus, die geen evolutionistische geschiedenis hebben. Zoals je ziet, met het Neodarwinisme kun je het HAR1F niet verklaren. Je kunt geen enkele van deze genen verklaren met een mutatie/selectie scenario. Neodarwinisme heeft een probleem, een zeer groot probleem. De nulhypothese van hierboven wordt niet verworpen. Maar die wordt juist bevestigd door de biowetenschappen. Neodarwinimse is pertinent niet de verklaring voor ons bestaan!

Voetnoten

  1. Zie ook het boek van dr. Borger met als titel Terug naar de Oorsprong. Het boek is te koop via onze webshop.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Peter Borger is moleculair bioloog, specialist in signaaltransductienetwerken en genregulatie-systemen, tevens auteur van Terug naar de Oorsprong. Hij is één van de grensverleggende wetenschappers binnen de nieuwe biologie. Daarin staat onder meer centraal dat soortenvorming daadwerkelijk plaatsvindt, omdat het genoom daarvoor is geprogrammeerd, maar dat alle verschillende soorten niet allemaal dezelfde voorouder hebben. Ook wordt vanuit deze tak van de biologie duidelijk dat er geen genetische informatie-toename nodig is om nieuwe soorten voort te brengen. Alle informatie om nieuwe soorten te vormen was reeds aanwezig in het genoom vanaf de tijd dat de oervormen werden geschapen.

11 Comments

Stef Heerema

Mooi artikel Peter! Weg dus ook met het woord ‘primaat’. Die benaming veronderstelt dat mensen en apen een gezamelijke voorouder hebben, namelijk een primaat die aan de huidige generaties vooraf ging. Of zie ik dat verkeerd?

peter b

Stef, “primates” is de naam die Linnaeus gaf aan een groep schepselen met overeenkomstige kenmerken. Het is een indeling, die met gemeenschappelijke afstamming niks te maken heeft (wist ook Linnaeus). Dat heeft Darwin er later van gemaakt. Uit een van Darwins brieven blijkt, dat hij van Linnaeus nooit iets heeft gelezen.

peter b

Elke bioloog zou kunnen weten dat Darwins theorie zonder enige twijfel door de wetenschap werd weerlegd. (…) Zelf heb ik in de loop der jaren vrijwel alle vocale christenbiologen- en Darwintheologen in Nederland hiervan op de hoogte gebracht, inclusief ForumC voorvechters, Rene Fransen, Cees Dekker en verschillende darwinistenprofessoren van de VU. Ze pretenderen liever, in goede Darwinistische traditie, dat er geen oppositie vanuit de wetenschap bestaat. Terwijl er juist steeds meer wetenschappers inzien dat het Darwinistische wereldbeeld onhoudbaar is. Zoals u in dit voorbeeld (HAR1F) ziet kan er geen nieuwe code, nieuwe informatie, door een ophoping van wilekeurige genetische mutaties ontstaan. Darwins theorie is wetenschappelijk en mathematisch weerlegd. Er is dus geen enkele reden voor een Christusvolger om achter Darwin aan te hobbelen, dan wel om Darwin’s en Christus’ leer met elkaar te verzoenen. Christusvolgers dienen de goede boodschap (het evangelie) van Christus uit te dragen, verder niets. Zegt het voort!

M.Nieuweboer

“Terwijl er juist steeds meer wetenschappers inzien dat het Darwinistische wereldbeeld onhoudbaar is.”

Die claim komt steeds weer terug, maar nooit met harde cijfers. Discovery Institute of Answers in Genesis heeft eens een lijst gepubliceerd van wetenschappers die de Evolutie Theorie verwerpen. Ik heb geen zin hem weer op te zoeken, [maar] het waren dacht ik ongeveer 700 namen. Daar staat dan tegenover: https://ncse.com/project-steve. Meer dan 1400 namen. Dit citaat doet creationisme dus geen goed.

“Waarom Neodarwinisme het leven niet kan verklaren weten we als bio-wetenschappers sinds lange tijd.”

Klopt. Al dik honderdvijftig jaar. Evolutie Theorie verklaart namelijk het leven helemaal niet. Het verklaart de variëteit in soorten, zowel nu als in het verleden. Op dezelfde wijze verklaart de Wet van Ohm de zwaartekracht niet. Wie het leven wil verklaren moet geen enkele versie van de Evolutie Theorie studeren, maar abiogenesis. Overigens verklaart [het] creationisme helemaal niets. Dat zegt namelijk bij voorbaat dat de kans op alles precies gelijk is aan één.

Eddy

Ik begrijp (als leek) iets in de tekst niet. Ik lees over een ‘long-non-coding’ RNA-molecuul dat voor een RNA-regulator codeert. Het is dus ‘niet-coderend’ maar toch codeert het? Of wordt het ‘non-coding’ genoemd omdat het juist niet voor een eiwit codeert, zodat ‘non-coding’ een ‘selectieve’ term is?

peter b

Zeer goed opgemerkt, Eddy. Ik vind het ook een verwarrende naam, want long-non-coding RNA codeert wel degelijk, namelijk voor RNA moleculen. Beter had men het “not-for-protein-coding RNA” kunnen noemen, maar dat is niet gebeurd. Er zit veel meer informatie in het genoom dan men ooit had gedacht op basis van de bekende eiwitcode. Er zijn nu ongeveer 20 verschillende soorten RNA Genen ontdekt, waarvan de lncRNA genen slechts een is. (…)

J

Beste Peter,

HAR’s zijn inderdaad regio’s die grotere divergentie vertonen dan verwacht wordt op basis van de aangenomen subsitutie-rate. In de wetenschappelijke literatuur wordt gesproken onder andere over ‘biased gene conversion’, waardoor GC vaker voorkomt dan AT (30 duizend jaar x 3 is wellicht dan een te hoge schatting). Daarnaast zou lokale variatie in de hoeveelheid DNA substituties een klein gedeelte van het effect kunnen verklaren (wellicht 2 x zoveel substitutie snelheid?)

Wat vind je van die verklaringen? En wat betreft de mutatie-ratio die je hier aanneemt, kloppen die berekeningen? Is het geen simplificatie om aan te nemen dat de mutatiesnelheid uniform is? Er is toch geen serieuze evolutionist die uniforme mutatie-snelheden aanneemt als plausibel?

Heb je kennis genomen van dit recente artikel: http://www.nature.com/ng/journal/v48/n4/full/ng.3511.html, waarbij door te kijken naar motieven in het genoom, 81% van de variatie in substitutieratio kan verklaard worden? Kan daarmee niet de hogere substitutieratio verklaard worden? Daarnaast kan er hier toch sprake zijn van biased gene conversion?

peter b

Ja, ik ken de voorgestelde Scenarios. J. merkt op dat 81% van de sequentie reeds ergens in het genoom aanwezig. En wat zou dat? Elke sequentie van 10 nt is wel ergens voor ~80% in het genoom aanwezig. Dat is verder niks dan statistiek. Probleempje is dat we hier dan niet te maken hebben met NeoDarwinisme maar met “directed and protein mediated mechanisms” die reeds in het genoom aanwezig waren. We hebben te maken met Frontloaded Evolutionary Theory (FET) scenarios. In principe wordt deze FET al stilzwijgen toegepast, ook in Nature, maar doet men net alsof het Darwinisme betreft. Evolutiebiologen dienen veel duidelijker en [daarmee] eerlijker naar het publiek te communiceren, nl. dat Darwinisme volkomen werd weerlegd door de moleculaire Biologie en dat men FET gebruikt om genetisch data te verklaren. Waarom doen ze dat niet? Omdat er veel meer speelt dan alleen maar wetenschap. Voor een uitgebreidere discussie m.b.t. het HAR1F, zie hier: https://creation.com/images/pdfs/tj/j21_3/j21_3_55-57.pdf

Jan van Meerten

Geachte Peter B., hartelijk bedankt voor het bovenstaande artikel! Ik zie dat de door mij gewaardeerde geneticus dr. Tomkins ook een artikel over HAR geschreven heeft in 2016 voor CRSQ. Online helaas alleen het abstract te lezen. Wellicht zou het een idee zijn uw resultaten met hem te bespreken en samen tot een nieuwe (aanvullende) publicatie te komen. Op het forum Fok.nl heeft de geachte Haushofer (die hier ook wel eens reageert) gevraagd om commentaar op het bovenstaande artikel. Wellicht is het goed om dat commentaar, indien terecht, ook mee te nemen in een vervolgpublicatie.

Peter

Via de link naar Haushofer: http://mbe.oxfordjournals.org/content/29/3/1047.full
“By distinguishing the effects of gBGC, relaxation of constraint, and positive selection we provide an integrated analysis of the evolutionary forces that shaped the fastest evolving regions of the human genome, which facilitates the design of targeted functional studies of adaptation in humans.” Dat is hoe [deze] wetenschap er uit ziet.

peter b

Peter, de auteurs van jouw link komen ook niet verder dan selectie van reeds aanwezige sequenties middels een recombinatie mechanisme dat al door het genoom zelf wordt gecodeerd. Het zijn Darwinisten met een theoretisch verhaal dat nergens ook maar één enkel experiment baseert. We weten juist door experimenten dat selectie geen nieuwe informatie kan voortbrengen en evolutie als biologisch proces niks met Darwinisme te maken heeft. De enige echte wetenschappelijke conclusie is: Alle biologische informatie om alle organismen is al aanwezig. Waar het vandaan komt is onbekend, maar door selectie kan het niet worden voortgebracht. Creatie is nog steeds de beste hypothese, daar heeft Darwin niets aan veranderd. Mensen die denken dat Darwin iets heeft toegevoegd aan de wetenschap, ontkennen de feiten.

Geef een antwoord