Ooit gehoord van de term „harde grond”? Bestaat harde grond eigenlijk wel? Christenen gebruiken deze term voor gebieden waar het moeilijk is om het evangelie te verkondigen.

Is harde grond hard vanwege de geslotenheid van niet-gelovigen, of is harde grond hard omdat wij de oogst niet zien?

Als Jezus door Samaria trekt, willen de discipelen zo gauw mogelijk verder. Jezus ziet het anders. Hij zegt in Johannes 4:15

Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!

Kort gezegd: Jezus’ volgelingen dachten: je kunt hier niet oogsten. Jezus zegt: kijk met mijn ogen en laat de oogst niet verpieteren op het veld.

Vaak heeft „harde grond” meer met onze verwachtingen te maken dan met de realiteit. Als je verwacht niet te kunnen oogsten zul je niet het veld opgaan om te oogsten. Leuk detail is ook dat Jezus zich nergens zorgen lijkt te maken over de vraag of er wel voldoende zaaiers zijn, terwijl hij ons wel oproept om te oogsten! En dan te bedenken dat wij vaak allang blij zijn als „er een zaadje is geplant”…

Jezus wil dat we de oogst binnenhalen. Hij zegt dat de velden rijp zijn om te oogsten. Ik denk dat hij het niet alleen over Samaria heeft op dat moment, maar dat hij ons wil leren anders naar de velden te kijken. Wij kunnen oogsten zonder al de moeite van het voorwerk (Joh.4:38). Om dat te kunnen moeten we wel leren te kijken met de ogen van Jezus en te verwachten dat hij ons laat zien waar we kunnen oogsten.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Douwe is bestuurslid van Logos Instituut en theologisch geschoold. Zijn artikelen beschouwen de wetenschap, de theologie en de filosofie achter evolutie.

Geef een antwoord