In een tijd waarin steeds meer onderzoek gedaan wordt tijdens de zwangerschap, lijkt het krijgen van een kind met een handicap bijna een keuze. Maar niemand kiest voor een handicap of aandoening. De NPV en het Erfocentrum willen met deze film duidelijk maken wat de impact is van negatieve reacties op ouders en hun kinderen. Zij verdienen respect en steun vanuit de maatschappij in plaats van veroordeling en zich te moeten verdedigen. De film is hieronder weergegeven:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

In een tijd waarin steeds meer onderzoek gedaan wordt tijdens de zwangerschap, lijkt het krijgen van een kind met een handicap bijna een keuze. Maar niemand kiest voor een handicap of aandoening. De NPV en het Erfocentrum willen met deze film duidelijk maken wat de impact is van negatieve reacties op ouders en hun kinderen.

...
Read more

4 Comments

Dirk Gerrit Oort

Ik moet dan altijd weer denken aan de uitspraak van Hirsch Ballin:
“Er mag nooit een sfeer groeien waarin ouders met een mongooltje als kind zich als het ware moeten excuseren dat ze het kind niet hebben laten wegmaken”.

Velen hebben hem toen kwalijk genomen dat hij deze uitspraak deed. Helaas begint het nu werkelijkheid te worden.

peter b

Eugenetica bedrijvende mensen [zijn] zelf ook mutanten met talloze afwijkingen, zo erg dat ze eraan sterven na maximaal 120 jaar. Elke persoon die je op straat tegenkomt is drager van ongeveer 100 ernstige erfelijke afwijkingen en bezit zelfs een dozijn genen die helemaal kapot zijn. Een mens met Down syndroom is dus in zekere zin rijker aan genen, dan de doorsnee mens, want er is een stukje erfelijke informatie extra aanwezig (chromosoom 21 of een deel ervan) in de cellen van Down Mensen. Het komt er dus op neer dat gedegeneerde mutanten met minder genen mutanten met meer genen laten aborteren. Dit kan alleen maar voortkomen uit [een verkeerde] Darwinistische geest. Het is inderdaad eugenetica.

Geef een antwoord