Evolutiebioloog dr. Jente Ottenburghs reageerde via Twitter op een onlangs gepubliceerd artikel van dr. Wim de Jong. Ottenburghs verwees in zijn tweet naar een artikel op de website ‘Theskepticalzone’. Dr. De Jong reageert kort hieronder.

Joe Felsenstein and Michael Lynch kritiseren op de website Theskepticalzone.com het zeer gedegen paper van Basener en Sanford. Om de wetenschap verder te brengen, zouden zij hun kritiek zorgvuldig moeten beargumenteren en onderbouwen, bij voorkeur met eigen simulaties, in een wetenschappelijk artikel. Wanneer hun kritiek hout snijdt, dan zal het gepubliceerd worden, bijvoorbeeld in het Journal of Mathematical Biology. Vervolgens kunnen Basener en Sanford op die kritiek weer reageren, en boekt de wetenschap voortgang. De basisgedachte achter de theorie dat microben zich door mutatie en selectie kunnen ontwikkelen tot mensen, is dat nadelige mutaties snel weer verdwijnen uit de genenpool en alleen de gunstige mutaties behouden blijven. Deze basisgedachte wordt echter tegengesproken door empirische gegevens. Dat blijft een onoverkomelijk probleem bij het maken van een publiceerbaar wetenschappelijk tegenartikel.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. Ir. W.M. de Jong studeerde toegepaste Wiskunde aan de TU-Delft (1980) en promoveerde aan de Rijks Universiteit Groningen (1994) op een, op praktijkervaring reflecterend, proefschrift over het management van informatisering. Sinds 1999 werkt hij als onderzoeker en adviseur van verandering en innovatie bij INI-Research, respectievelijk INI-Consult. Hij is initiator van de Evoskepsis Association, een werkverband van kritische wetenschappers en praktijkmensen die skeptisch zijn over de empirische onderbouwing van de evolutietheorie. In 2011 publiceerde hij met dr. ir. H. Degens in het peer-reviewed Open Evolution Journal, het artikel The Evolutionary Dynamics of Digital and Nucleotide Codes: A Mutation Protection perspective.