Met instemming heb ik de bovengenoemde recensie gelezen. Ik ben er blij om, dat de creationistische oudgediende Koos van Delden zich nog steeds beweegt op dit terrein. Alleen betreur ik zijn kritiek, omdat die een beetje kort door de bocht is, op Dooyeweerd en zijn Wijsbegeerte der Wetsidee (afgekort: W.d.W.), als zou die wijsgerige school ‘vele jaren het theïstische evolutionisme (hebben) verdedigd’. Dat is, materieel, zo in zijn algemeenheid, en formeel al helemaal, toch echt bezijden de waarheid, want doet geen recht, niet alleen aan Dooyeweerd zelve, maar ook aan biologen/filosofen zoals J.H. Diemer, J.J. Duyvené de Wit, D.F.M. Strauss, B.J. van der Walt, A. Keizer en K.J. Popma.

Dit artikel is verder te lezen in de onderstaande pdf:

Download the PDF file .

DOWNLOADEN

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. R. Benjamin studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.