“Jullie werk is heel belangrijk. Dank voor jullie nieuwsbrief die ik ontvang. Het aanleveren van argumenten en onderbouwing voor de creationistische levensvisie is erg belangrijk.”

Recent liet een van onze nieuwsbrieflezers weten dat hij het werk van Logos Instituut erg belangrijk vindt. Andere lezers geven aan de vele creationistische activiteiten te waarderen. De congressen en avonden vallen bij veel mensen in goede aarde. We hebben bijvoorbeeld begin deze maand genoten van de excursie naar het bijbelmuseum in Wuppertal. In de vroege middag van 2 maart, arriveerden we in de Duitse stad. Daar kregen we eerst een lezing van dr. Peter van der Veen over de aartsvaders. Daarna gaf de geleerde ons een rondleiding door de tentoonstelling over de aartsvaders. Met gepaste trots vertelde Van der Veen dat het een echt familiewerkstuk was geworden. Daarna leidde gids Martin, die ook Nederlands sprak, ons langs de andere tentoonstellingsruimten. Dit was beslist de moeite waard. We proberen deze excursie jaarlijks op de agenda te houden. De volgende excursie zal vermoedelijk gepland worden in het najaar van 2020. Het is bemoedigend om te zien dat de congressen en andere activiteiten de luisteraars toerusten en een hart onder de riem steken.

Geplande congressen

Ook deze en komende maand(en) zijn er weer enkele congressen gepland:
Aanstaande zaterdag 16 maart 2019 is er een congres over ‘geloof en wetenschap’ in Opheusden. Er zijn na wat schikkingen nog 10 plaatsen vrij. Aanmelden kan hier.
Op zaterdag 6 april 2019 organiseren wij een congres in samenwerking met Het Zoeklicht. Dit congres is volledig uitverkocht. We bezinnen ons op een tweede congres.
Op zaterdag 11 mei 2019 organiseren wij samen met iemand uit onze achterban een congres in Apeldoorn. Nog niet alle sprekers zijn bekend, maar we proberen er een mooi en laagdrempelig congres van te maken.

De Betteld

We hebben afgelopen week een mooi gesprek gehad met de directeur van De Betteld. Vorig jaar waren wij daar zes maandagen in de zomervakantie. Dit jaar mogen wij in de zomervakantie weer terugkomen op zes maandagen. Bent u van plan op vakantie te gaan naar De Betteld in Zelhem? Kom dan zeker langs om te luisteren naar een van onze sprekers.

De basisschool op weg naar 2020

We zijn, onder leiding van onze medewerker Jan van Meerten, een nieuw project gestart om basisscholen beter van dienst te kunnen zijn. In het zogenoemde Techniekpact heeft de overheid besloten vanaf 2020 wetenschap en techniek verplicht te stellen. Veel (christelijke) basisschooldocenten weten echter niet hoe ze dit zouden moeten aanvliegen, want wetenschap is breed en techniek is veel. Daarom bereiden wij ons voor op 2020, om in dat jaar de christelijke basisschooldocenten van dienst te kunnen zijn. Dit jaar (2019) zal het project vooral bestaan uit het inventariseren van bestaand materiaal, het ontdekken van leemtes en het op de hoogte brengen van de christelijke scholen voor basisonderwijs. Komend jaar (2020) wordt dan besteed aan het opvullen van de leemtes door het (laten) ontwikkelen van materiaal. De bekendmaking van dit project schoot bij sommige (atheïstische) tegenstanders in het verkeerde keelgat. Volgens iemand zouden we ‘gestopt moeten worden’. Anderen beschuldigden ons van indoctrinatie van kinderen. Jan van Meerten: “We sluiten met dit creationistische onderwijs aan bij het teleologische denken (de gedachte dat alle dingen een doel hebben) van kinderen, een basisintuïtie. Naturalisten willen deze basisintuïtie tegenwerken door kinderen al vroeg in de basisschoolleeftijd evolutieboeken aan te bieden. Naturalisten eisen een monopolie af. Ze willen geen scheppingsonderwijs naast het evolutieonderwijs. Zo hopen ze dat kinderen op hun twintigste dit teleologische denken ontgroeien, iets dat in de kiem niet het geval is. Het teleologisch denken bij kinderen is een interessant onderzoeksthema en doet denken aan theologische gedachten over ‘ingeschapen godskennis’ (zie ook Romeinen 1).” Voor dit project is 25.000 euro begroot. Het bedrag wordt uitsluitend besteed aan het te inventariseren materiaal (zoals lesmethoden en boeken), museumbezoeken en portokosten. Wilt u hier ook een steentje aan bijdragen? Klik dan op deze link. Via deze link is ook de output van het project te bekijken.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.