Wat legt de aanklager het zwijgen op? Prof. Carson gaat daar in deze video kort op in. Met dank aan Geloofstoerusting voor het online zetten van deze video.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Prof. dr. D.A. Carson is nieuwtestamenticus. Hij promoveerde in 1975 aan de Universiteit van Cambridge.

Geef een antwoord