Is er een hitteprobleem door meteorietinslagen en Catastrophic Plate Tectonics? Geodetective heeft eraan gerekend en in de onderstaande video is te zien wat zijn antwoord is:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Geo Detective is een expert in 3D design/visualizing, programmeren en data analyse en een amateur wetenschapper die een methode heeft ontwikkeld voor waarheidsvinding. Hij maakt leuke korte filmpjes waarin hij kritisch naar evolutie kijkt. Geo Detective heeft al vele filmpjes op zijn eigen site gepubliceerd.

2 Comments

Rien Noort

Al deze theorieën kunnen waar zijn of op schijnverbanden gebaseerd. Dit is vergelijkbaar met de wijze waarop Steven Hawking Einstijn belachelijk maakt, omdat deze gelooft, dat God niet dobbelt. Veel beter is Verlinde’s reactie op Hawking “Al onze wetenschap staat of valt met constante energiedichtheid. Waar komt dan de energie vandaan bij een uitdijend heelal?” Zo de grenzen van onze wetenschap erkennen is de Eeuwige Ondoorgrondelijke eren. Alle discussie over hoe hij onze tijd heeft geschapen is even zinloos als beredeneren waar die energie mogelijk vandaan zou kunnen komen. We weten dat alles wat is door Zijn Woord is ontstaan. We kunnen Zijn Woord niet beredeneren, wel redeloos tot ons nemen, zoals een baby niet kan beredeneren hoe de moedermelk geproduceerd wordt, maar alleen de moederliefde naar binnen zuigen en daardoor op te groeien tot volwassene. In dat proces van ervaren, dat het nestelen in die moederliefde ware wetenschap genereert, is vergelijkbaar met opgroeien als kind van God, door te doen wat Hij zegt, en vergeving aanvaarden waar we ontdekken daarin te kort te schieten.

Laten we niet in de val van Steve vallen, door te ontkennen, dat we niet dichter bij de tijd (is de realiteit van het NU) kunnen komen als de snelheid van het licht (de maximum informatiesnelheid) toelaat. Onze kijk op de realiteit is een verschil in realiteiten die voorbij zijn. Maar op de waarheid ijlen we altijd achter met de lichtsnelheid. Zoeken naar de realiteit is dus wetenschappelijk onmogelijk! We kunnen wel wetenschap bedrijven in onze stoffelijke wereld, die begrenst is tot wat we met de lichtsnelheid kunnen waarnemen, maar moeten erkennen, dat alles wat dichter bij de tijd-as is (voor ons tijdloos=eeuwig) aan de Schepper toebehoort. (Hij die woont in het ontoegankelijke licht) Laten we ons dus wetenschappelijk beperken tot wat meetbaar is in onze 3D wereld. Al het hogere kan alleen Zichzelf bekend maken, voor zover het voor ons begrijpelijk is. Erken onze grens!

Geodetective

Rien Noort,

Ik zie niet in wat je betoog te maken heeft met mijn presentatie. Mijn presentatie is voornamelijk een oorzaak-gevolg studie.

Geef een antwoord