Wil je in één les het Hebreeuwse alfabet leren? Dat kan met prof. dr. Siebesma. Bekijk de les via het onderstaande filmpje.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Prof. dr. P.A. Siebesma studeerde Semitische talen en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Daar promoveerde hij ook op een onderwerp over de grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Hij is senior docent Oude Testament, Hebreeuws en wereldreligies aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Daarnaast is hij docent Hebreeuws aan het Instituut Da'at in Lunteren en doet o.a. onderzoek naar de rabbijns joodse uitleg van het Oude Testament.

4 Comments

Hetty Dolman

Het christendom is niet ontstaan door Jezus maar vooral door Paulus en ook de evangelisten. Ook in de bijbel was Jezus niet bezig een nieuwe religie te stichten. zie hiervoor ook de boeken die Pinchas Lapide schreef. Jezus was een Jood onder de joden die ook mensen adviseerde te gaan offeren in de tempel. Jezus dacht op een bescheiden manier de joodse Messias te zijn. Dat Jezus zich in de tempel ophield en echt het joodse geloof aanhing is weinig nieuws. Dat de God van Jezus zowel vrouwelijk als mannelijk was is misschien voor veel mensen wel schokkend, maar het verbaast mij niet echt. Voor mij is dit niet verrassend, maar ik heb nog geen zicht op de volledige tekst.

peter b

Jezus gaf zijn discipelen de opdracht “de goede boodschap over de gehele aarde te verspreiden” en was daarmee wel degelijk de grondlegger van wat men nu “het christelijke geloof” noemt, maar wat eigelijk gewoon het evangelie was. Wat was de goed boodschap/evangelie? De mensen vertellen dat God zich verzoend had met de mens door Christus, zoals dat reeds in het Oude Testament was aangekondigd, zelfs al in het protoevangelie van Genesis. De god van Jezus was overigens niet zowel mannelijk als vrouwelijk, maar Geest, onzijdig dus, en Christus noemde hem Vader (Abba). De loden platen waarop het verhaal berust werden gevonden door twee New Age aanhangers, die deze religie al sinds 20 jaar verkondigen en Christus verder niets dan een verlichte leermeester vinden. In het loden boek is echter niets dat hen ondersteunt. Er staat zelfs niks in geschreven. Het hele verhaal eromheen [heeft een] Indian Jones gehalte, zeer duidelijk nep. Dat Jezus vele vrouwlijke discipelen had en dat vrouwen op gelijke voet stonden als mannen binnen de vroege Jezus-beweging staat buiten kijf. Zo hoort het ook, want Hij schiep man en vrouw gelijkwaardig. De geïnstitutionaliseerde (RK) kerk heeft dit in de 4e eeuw ver[anderd] en vrouwen tot tweederangs schepselen gemaakt geheel conform de cultuur van die dagen. Culturele, heidense infiltratie van Jezus’ beweging is en blijft een kwalijke zaak. We zien het steeds opnieuw gebeuren. Ook nu: Darwin verzoenen met Christus. Gelukkig blijven er altijd mensen bestaan die de boom herkennen aan de vruchten.

Geef een antwoord