generatio spontanae

Muizen, zo dacht men, ontstaan spontaan! (plaatje overgenomen van darwinmuseum.ru)

Veel evolutionisten beweren dat het ontstaan van het leven niks met evolutie te maken heeft. Wat een onzin! Als leven niet is ontstaan, kan er natuurlijk ook geen evolutie plaatsvinden. Het ontstaan van het leven ligt aan de basis van de evolutietheorie. Laten we daarom vandaag het ontstaan van het leven eens onder de loep nemen.

Twee mogelijkheden
In feite zijn er maar twee mogelijkheden: leven op aarde is vanzelf ontstaan of het leven is gemaakt. Er zijn van beide mogelijkheden natuurlijk tal van variaties. Wanneer je de details achterwege laat blijven toch alleen deze twee over.

Is leven vanzelf ontstaan?
In de middeleeuwen was de spontane generatie hypothese populair. Men constateerde namelijk bij de juiste ingrediënten leven vanzelf kan ontstaan. Uit een pot graan konden bijvoorbeeld muizen ontstaan, en uit rottend vlees vliegen.

Al in de 17e eeuw toonde de Italiaan Francesco Redi (1626-1698) aan dat leven niet vanzelf ontstond. Louis Pasteur (1822-1895) deed dat twee eeuwen later nog eens dunnetjes over: Hij toonde aan dat in gekookt water in een afgesloten fles geen bacteriën en algen “ontstonden”. Hieruit is de wet van biogenesis geformuleerd: leven ontstaat alleen uit leven. Je leest het goed: wet. Een natuurwet, die, net als de wet van de zwaartekracht of de wetten van de thermodynamica, niet gebroken kan worden!

Abiogenesis

Urey en Miller expiriment

Opstelling die Urey en Miller gebruikten (Plaatje door Carny via Wikimedia Commons)

Desondanks wordt naarstig gezocht naar een manier om abiogenesis aan het begin van de evolutietheorie te zetten. Je raadt het al: het voorzetsel ‘a-‘ duidt op ‘niet’, dus leven uit niet-leven. Maar wacht eens even! We hebben net vastgesteld dat de wet van biogenesis een natuurwet is, die niet gebroken kan worden. En nu wordt abiogenesis als naturalistische verklaring aangevoerd. Maar als het tegen een natuurwet in gaat, is het dan niet per definitie bovennatuurlijk?

Leven in het lab
In de jaren 1950 maakten Harold Urey en Stanley Miller furore met wat nu bekend staat als het Urey-Miller experiment. Miller en Urey maakten een opstelling waarbij ze de vroege aardatmosfeer simuleerden. In een vonkkamer werd een bliksemschicht door deze atmosfeer geleid. Daarbij ontstonden aminozuren, en aminozuren zijn weer de bouwstenen voor leven!

Nou, daarmee is dus bewezen dat leven vanzelf kan ontstaan. Toch?

Niet dus! Er waren namelijk een paar ‘kleine’ problemen met dit experiment. Laten we het experiment eens nalopen en deze problemen benoemen.

  1. Het circuit begint rechts onder in het plaatje, boven de ‘heat source’ (warmtebron). Daar zit een vat met water. Het water wordt verwarmd en als waterdamp door het systeem geleid. Miller en Urey deden dit, omdat ze weten dat water de eiwitten die gevormd worden uit aminozuren weer afbreekt. Dit wetenschappelijke feit is al jaren bekend. Toch houdt men bij hoog en laag vol dat leven in een soort oersoep is ontstaan, waar dus veel water aanwezig is.
  2. De waterdamp wordt naar de vonkkamer geleid. Daar zaten gassen in die in de vroege aardatmosfeer voor zouden komen: waterdamp, methaan, ammoniak en waterstof (en misschien ook het inerte stikstof, die staat in ieder geval niet in het plaatje erbij). Misschien valt je op dat een sterspeler ontbreekt: zuurstof! Zuurstof doet deze reactie teniet. Met zuurstof erbij ontstaan er geen aminozuren. En zuurstof zou pas gevormd worden uit kooldioxide bij planten. Toch zijn er al zuurstofhoudende ijzerverbindingen gevonden van bijna 4 miljard jaar oud, volgens het gangbare model. Terwijl leven pas 3 miljard jaar geleden is ontstaan. Er zat in die tijd dus zuurstof in de lucht (anders kon het ijzer die zuurstof niet binden). Dat betekent dat zuurstof ook in de vonkkamer moest zitten. Maar zoals gezegd krijg je dan geen aminozuren.
  3. Voor de cyclus rond is komen de producten langs een afvangvat (niet in de tekening weergegeven). De producten worden weggehaald uit de vonkkamer, omdat ze anders door de bliksemschichten weer vernietigd zouden worden.
  4. De producten die ontstonden zijn zowel links- als rechtsdraaiend. Even een stukje scheikunde: aminozuren hebben een zogenaamd stereocentrum. Dat betekent dat je van bijna elk aminozuur twee spiegelbeelden kunt krijgen. De ene wordt linksdraaiend en de andere rechtsdraaiend genoemd. In levende organismen worden uitsluitend linksdraaiende aminozuren gebruikt. Waarom die voorkeur er is, is seculiere wetenschappers een raadsel. De aminozuren (4 van de 20) die werden gevormd zaten in een mengsel van teer en andere gifstoffen.
Aminozuren spiegelbeelden

Twee spiegelbeelden van aminozuren. De R-groep is voor elk aminozuur anders.

Samengevat: Urey en Miller gebruikten de verkeerde begincondities (het water apart), ze gebruikten de verkeerde reactiecondities (de samenstelling van de vroege atmosfeer), en ze kregen de verkeerde producten! Dit experiment is dus zeker geen manier om leven in het lab te vormen.

En zelfs als ze de goede reactiecondities gebruikten, en de goede producten kregen, dan heb je nog geen leven. Je hebt dan een mengsel van aminozuren. Die moeten nog aan elkaar gekoppeld worden tot eiwitten. Eiwitten moeten de goede aaneenschakeling van aminozuren bevatten, anders zijn ze nutteloos. En zelfs eiwitten zijn nog geen leven. Je hebt namelijk ook nog DNA nodig: suikers! Nu is het zo dat suikers en aminozuren kunnen polymeriseren tot DNA (of RNA) en eiwitten. Maar niet in dezelfde omgeving. De condities voor beide reacties zijn heel verschillend.

De kip en het eiwit
DNA en aminozuren moeten samen aanwezig zijn in leven. Op DNA staat namelijk de genetische code die nodig is om eiwitten te maken. Dat werkt als volgt: eiwitten transcriberen (vertalen) DNA naar RNA. Die RNA streng wordt weer afgelezen en daar worden eiwitten uit gebouwd. Andere eiwitten zorgen ervoor dat het op de goede manier gevouwen wordt. Maar wacht eens even. Als je nu eiwitten nodig hebt om eiwitten te maken, waar komen die eiwitten dan vandaan? Je hebt eiwitten nodig om het DNA af te lezen, maar de code om die eiwitten te maken staat weer op het DNA geschreven. Een kip-en-ei probleem dus!

RNA wereld
Sommige wetenschappers stellen voor dat niet DNA of eiwitten als eerste zijn ontstaan, maar RNA. Dat zijn kortere stukjes genetisch materiaal, waarvan bekend is dat ze als katalysator kunnen dienen. Een katalysator kun je zien als een machientje dat een chemische reactie versnelt. Zonder katalysator zouden aminozuren überhaupt niet tot eiwitten vormen, omdat die reactie gewoon veeeel te langzaam gaat. Zelfs miljarden jaren zijn niet genoeg om van aminozuren tot eiwitten te komen. En de bouwstoffen zijn vaak instabiel, die blijven niet lang bij elkaar plakken in een niet-beschermde omgeving. RNA zou in zeer beperkte mate als zo’n katalysator kunnen dienen, denkt men. Tegenwoordig doen eiwitten het meeste werk in de cel. Het leven zou dus op een of andere manier hebben moeten schakelen van RNA-katalysatoren naar eiwit-katalysatoren. De RNA-wereld is geen hele sterke wetenschappelijke hypothese.

Leven in het lab
create_life1Zelfs wanneer je al deze obstakels weet te overkomen en leven in het lab hebt gemaakt, dan heb je alleen nog maar bewezen dat er intelligentie en dure apparatuur voor nodig is om leven te maken!

Panspermia
Men begint steeds meer in te zien dat leven niet zomaar op aarde kan zijn ontstaan. Daarom kijkt men naar andere werelden. Leven zou daar misschien kunnen zijn ontstaan, en dan op de rug van kometen mee hebben gelift naar de aarde. Mars wordt nog steeds als kandidaat gezien (er zijn immers marsmeteorieten op aarde gevonden). Maar elders in het universum heb je dezelfde problemen. Panspermia is geen oplossing van het probleem, je verschuift het alleen naar het onbekende.

Gerichte panspermia
De kans dat leven ergens ontstaat en dan toevallig op aarde terecht komt is astronomisch klein. Daarom hebben sommigen gesuggereerd dat het leven hier is geplant, door buitenaards leven. Francis Crick, één van de ontdekkers van de DNA code, is zo’n wetenschapper. Hij ziet dat er een intelligentie achter moet zitten. Over aliens komt ook nog wel eens een blog. Voor nu volstaat het te zeggen dat er nog nooit enig spoor van intelligent (of niet-intelligent, wat dat betreft) leven is gevonden buiten onze eigen planeet.

Het alternatief
En daarmee zijn we aanbeland bij het alternatief. Als leven niet vanzelf is ontstaan, moet het gemaakt zijn. Intelligent ontworpen, zou je kunnen zeggen. Dat betekent dat er dus ook een Ontwerper moet zijn geweest. Wie is die Ontwerper, en kun je Hem leren kennen?

Ik geloof dat die Ontwerper niemand minder is dan Jezus Christus. Veel mensen willen daar natuurlijk niets van horen. Vandaar dat ze verwijzen naar aliens als een intelligent ontwerper, of naar (af)goden. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over:

“Want door Hem [Jezus, zie vers 14] zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.” – Kolossenzen 1:16.

Als het leven niet vanzelf is ontstaan, is er dus een Schepper. Die Schepper kun je in de Bijbel leren kennen als Jezus. Hij heeft niet alleen ons en de wereld gemaakt. Hij heeft ons ook nog eens vrijgekocht. Want als Jezus de schepper is, dan klopt ook het Bijbelse scheppingsverslag. En dat betekent dat er door de zonde van Adam een kloof tussen ons (Adams nakomelingen) en God is ontstaan. Jezus heeft met Zijn offer die kloof overbrugd. Hij zorgt ervoor dat we weer terug bij God mogen komen. Dank U Jezus!

Meer lezen over dit onderwerp?

 

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

12 Comments

Wilco Oelen

Een mooi vormgegeven artikel, helaas niet erg wetenschappelijk. Kort samengevat: ik vind het jammer dat er allerlei niet helemaal zuivere argumentatiemethoden worden toegepast om tot de conclusie te komen dat evolutie nooit kan hebben plaatsgevonden. Hieronder zal ik proberen a.d.h. van enkele voorbeelden uit te leggen waarom ik tot deze conclusie kom. Ook ik geloof in Jezus als onze Verlosser en ik geloof ook in God als schepper van het heelal, maar ik kan niet achter deze manier van redeneren staan die ik hier aantref.

Zo vind ik bijv. de argumentatie achter de wet van biogenesis die hier wordt genoemd bepaald niet wetenschappelijk. Er zijn inderdaad geen voorbeelden bekend van spontaan ontstaan van leven uit niet-levende materie. De voorbeelden die worden aangehaald van Redi en Pasteur zullen ongetwijfeld kloppen, maar om daar dan vervolgens een WET aan te verbinden gaat veel te ver. Dat is niet de wetenschappelijke manier van werken. Hoogstens kun je op basis van deze voorbeelden stellen dat het spontaan ontstaan van leven uit niet-levende materie binnen een tijdsbestek van dagen?/weken? wellicht niet mogelijk is of op zijn minst een zeer ongewoon proces is. Echter, als we er een miljard jaar voor uittrekken? Wie weet, misschien is het dan wel mogelijk.

Verder vind ik het aanhalen van dat experiment van Urey en Miller niet relevant. Stel dat de heren wel aminozuren hebben gemaakt uit methaan, ammoniak en nog wat simpele moleculen, so what? Daarmee heb je nog geen leven. Uit astronomische waarnemingen (en Gert-Jan als chemisch technoloog zal vast veel beter weten dan ik hoe dat werkt) is trouwens gebleken dat er aminozuren in het heelal zijn buiten de aarde (in stellaire nevels, en ik meen me te herinneren ook op die komeet die vorig jaar is bezocht door Rosetta), maar dat zegt nog niets over leven.
Op dit moment weten we het gewoon niet. Er zijn aanwijzingen voor het bestaan van bouwstoffen van leven in het heelal buiten de aarde, maar dat is een GROTE stap verwijderd van het bestaan van leven. We hebben tot nu toe maar 1 voorbeeld van het onstaan van leven en dat is hier op aarde. Dus, ook de reguliere wetenschap heeft nog enorm veel werk te verzetten om tot een goede theorie te komen, maar daarmee is de evolutietheorie nog niet onderuit gehaald.

Bovenstaande argumenten doen mij dus helemaal niets als het gaat om het afwijzen of juist accepteren van de evolutietheorie. Je hebt nl. helemaal niets kunnen aantonen, laat staan bewijzen, dat ontstaan van leven onmogelijk is over voldoende lange periodes onder de juiste omstandigheden.

De argumentatie dat zuurstof de aminozuren kapotmaakte klopt ook niet. Ten tijde van de periode waarin deze volgens Urey en Miller zouden kunnen ontstaan was er geen zuurstof in de atmosfeer. Het feit dat er ijzeroxide is gevonden zegt helemaal niks. Tijdens de vorming van planeten waren de meest reactieve reducerende elementen allemaal al gebonden aan zuurstof als dat aanwezig was (waterstof in water, silicaten in gesteenten, allerlei metaaloxiden, koolstof in de vorm van carbonaten en wellicht wat vrij CO2). Zuurstof kwam gewoon niet voor als vrij element, daarvoor is het te reactief. Pas later, toen het leven er al was en er fotosynthese kwam, werd vrij zuurstof gevormd. In eerste instantie verdween dat weer snel, zolang er nog methaan, waterstof, waterstofsulfide en ammoniak in de atmosfeer waren, maar toen dat allemaal was omgezet naar water, kooldioxide, sulfaten en stikstof bleef er zuurstof over en groeide de concentratie langzaam tot de huidige pakweg 21% volume. Die hele redenatie dat door aanwezigheid van zuurstof het proces van vorming van aminozuren niet kon werken klopt dus niet.

Ten slotte wil ik nog een laatste, iets algemener punt naar voren brengen:
De evolutietheorie gaat uit van het startpunt dat er eenvoudig eencellig leven is. Hoe dat leven is ontstaan is buiten de scope van de evolutietheorie! Dus, zelfs als onomstotelijk bewezen zou worden dat leven niet spontaan kan onstaan, ook niet over zeer lange tijdspannes, dan nog zou dat niets zeggen over het al dan niet kloppen van de evolutietheorie.

Ik kom voor jou als chemicus met een analogie van mijn bovenstaande betoog: het periodiek systeem van de elementen. Dat is gebaseerd op het aantal protonen in de kern van atomen en de kwantummechanische verdeling van electronen in de verschillende orbitalen voor de verschilende elementen. We weten ondertussen heel veel over de chemie van die elementen en we kunnen m.b.v. computerberekeningen ook steeds meer precies verklaren en voorspellen. Kortom, het periodiek systeem staat als een huis. We weten echter nog niet veel over de allerkleinste deeltjes waaruit de electronen e.d. bestaan. Voorbij het niveau van quarks wordt het allemaal wel heel speculatief (string-theorie, braan-theorie, 11 dimensies, wie zal het zeggen???). Ook al weten we nauwelijks hoe de materie in zijn diepste basis in elkaar zit, het periodiek systeem staat als een huis. Wat er in de toekomst ook ontdekt mag worden over het diepste wezen van de materie, het periodiek systeem zal daar niet mee omvallen of compleet veranderen. Zo is het ook met de evolutietheorie. Ook al weten we niet hoe die eerste levensvormen zijn ontstaan (zeg maar: de protonen en electronen in de analogie), we hebben wel een redelijk goede theorie van hoe het leven zich verder ontwikkelde en deze zal blijven staan, ongeacht het antwoord op de vraag hoe het leven is ontstaan/geschapen.

Zelf ben ik net als Gert-Jan ook op latere leeftijd tot geloof gekomen (na een studie electrotechniek aan de Universiteit Twente). Ik heb leren waarderen hoe geweldig groot God is en hoe fantastisch Hij het heelal heeft gemaakt. Je wordt er stil van als je denkt aan de tijdschaal van miljarden jaren en afstanden die je uitdrukt in miljarden lichtjaren. God heeft dit gemaakt en bestuurt/beheert het nog steeds, vanuit Zijn grote liefde. Hoe meer we van de schepping af komen te weten, hoe meer ik verwonderd raak over God. Wie weet vinden we ooit nog eens leven buiten de Aarde. Dat zal geweldige consequenties hebben voor de wetenschap, maar mijn geloof zal dan nog steeds voluit overeind blijven staan.

Waarom krampachtig vasthouden aan een creationistisch scheppingsmodel als er zoveel aanwijzingen zijn dat het anders in elkaar zit? Zeker, het loslaten van het creationistisch scheppingsmodel werpt vele nieuwe vragen op, vooral van theologische aard, maar moeten we daar bang voor zijn? Ik zie die vragen als uitdagingen en niet als bedreigingen. God heeft ons een prachtige schepping gegeven waarin wij mogen werken en welke wij mogen onderzoeken. Daarnaast heeft God ons een prachtig verstand gegeven. En God heeft ons Zijn geweldige Woord gegeven. Die combinatie mogen (ja moeten!) wij als mens gebruiken om Gods Woord, Gods schepping en daarmee God Zelf beter te leren kennen.

Gert-Jan van Heugten

Dank voor je reactie Wilco,

De wet van biogenesis is op dezelfde manier te verdedigen als de wet van de zwaartekracht. Iedereen ziet dat alles altijd naar beneden valt, vandaar natuurwet. Hetzelfde geldt voor biogenesis. Met elkaar doen we jaarlijks meer dan 1 miljard experimenten, waarin we kijken of er leven is ontstaan uit niet-levende materie. Namelijk elke keer wanneer we een verpakking open maken. De hele voedselindustrie is er op gebaseerd dat leven niet uit niet-leven ontstaat. Ook biogenesis kun je met recht een natuurwet noemen. Tijd toevoegen, zelfs miljarden jaren, lost niets op.

Je hebt helemaal gelijk dat aminozuren niets zeggen over leven. Dat is het punt ook: met alleen bouwstenen kom je nergens. Als je een doosje legosteentjes koopt en je gaat dat een miljard jaar schudden, verwacht je dan ergens in die miljard jaar het exacte autootje te krijgen? En een cel is vele malen complexer. Zie het alsof je alle steentjes uit een winkel schudt en er een werkende Boeing 747 uit haalt. En zelfs dat is nog een understatement. Toen dit experiment in de jaren ’50 werd uitgevoerd werd het wél als bewijs voor abiogenesis aangevoerd. Ook vandaag de dag kom je het nog steeds tegen in de biologieboekjes, en veel mensen hebben er van gehoord. Daarom voelde ik me ook genoodzaakt het in een artikel over het ontstaan van het leven op te nemen.

Wat betreft zuurstof in de atmosfeer kan ik je naar dit artikel van Michael Oard verwijzen: http://creation.com/did-early-earth-atmosphere-contain-oxygen. Kijk vooral ook even naar de bronnen in de voetnoten 6 en 8.

Het argument dat het ontstaan van leven geen deel uitmaakt van de evolutietheorie ken ik, maar dat is natuurlijk onzin. Want als er geen leven op naturalistische wijze gevormd kan worden, is er ook niets voor natuurlijke selectie om op te selecteren! Evolutie is dan al gedoemd vanaf het begin. De oorsprong van het leven is in alle tekstboekjes verbonden aan de evolutietheorie. Vandaar dat ik dat in dit artikel even aan wilde pakken.

Je vergelijking tussen het periodiek systeem en de evolutietheorie gaat niet op. De evolutietheorie gaat over zaken die zich in het verleden afgespeeld zouden hebben. Daar kun je geen metingen aan doen. Aan de elementen van het periodiek systeem wel. Je kunt ze wegen, je kunt de grootte bepalen, allemaal experimentele wetenschap. Maar bij evolutie gaat dat niet. Je kunt niet terug in de tijd reizen.

Ik vind het mooi om te lezen dat je ook tot geloof bent gekomen en dat je je verwondert over wat God allemaal gemaakt heeft, super tof!

Uit je laatste alinea wil ik graag nog het woord ‘krampachtig’ bestrijden. Ik houd niet krampachtig vast aan het scheppingsmodel. Als je de Bijbel leest kan er maar één mogelijkheid zijn, namelijk een zesdaagse schepping. Maar als ik naar de natuur kijk, dan zie ik ook allemaal gegevens die in die richting wijzen: een gevallen wereld, geoordeeld door een wereldwijde vloed die kilometersdikke sedimentlagen heeft afgezet die vol zitten met letterlijk miljarden fossielen. Je uitspraak dat er aanwijzingen zijn dat alles anders in elkaar zit klopt gewoonweg niet. Er is een interpretatie dat alles anders in elkaar zit, een bril waardoor naar de feiten wordt gekeken. Zie bijvoorbeeld dit artikel van mij: https://waaromschepping.wordpress.com/2015/07/07/twee-modellen/.
Die theologische vragen die het aannemen van evolutie opwerpt wimpel je eventjes af, maar ze zijn wel erg fundamenteel. Weer twee linkjes naar mijn werk die dat hopelijk illustreren:
https://waaromschepping.wordpress.com/2015/09/22/theistische-evolutie-christenen-tussen-wal-en-schip/
http://www.cip.nl/god/september-2015/51888-De-eenzijdigheid-van-het-evolutiedebat

Shalom!

-GJ

Wilco Oelen

Gert-Jan, allereerst wil ik je danken voor je serieuze reactie op mijn commentaar. Ik zal punt voor punt ingaan op de alineas die jij hebt opgeschreven.

Wat betreft de wet van biogenesis ben ik het niet met je eens. De vergelijking met het openen van een verpakking uit de voedingsindustrie gaat wat mij betreft niet op. Ik geloof best dat er in een verpakking geen leven zal ontstaan, ook niet in een miljard jaar. Als het gaat om een planeet, die interactie heeft met de ruimte er om heen en je laat daar een miljard jaar een zon op schijnen, dan zou het toch anders kunnen liggen. We weten nu sinds kort van het verschijnsel ‘emergentie’ (het geheel is meer dan de som der delen en het nieuwe emergente gedrag kan niet beschreven worden in termen van eigenschappen van de delen). In combinatie met wat genoemd wordt ‘zelforganisatie’ (ook een vrij recent begrip uit de systeemtheorie) kan ik me heel goed voorstellen dat er leven kan ontstaan uit levenloze materie, mits er maar voldoende tijd beschikbaar is en er voldoende energie beschikbaar is.
Let wel, ik zeg niet dat bovenstaande verschijnselen geleid hebben tot ontstaan van leven, ik zeg dat het zou kunnen. Hier wordt op dit moment dan ook volop onderzoek naar gedaan. Fascinerend is in ieder geval om te zien hoe een combinatie van emergentie en zelforganisatie in grote systemen kan leiden tot zeer verrassend complex en nieuw gedrag.

Het experiment van Urey en Miller zie ik ook absoluut niet als bewijs van spontaan van leven. Ik denk dat we het daarover wel met elkaar eens zijn en de meeste wetenschappers ook wel. Als dit in biologieboekjes als bewijs wordt opgevoerd voor spontaan ontstaan van leven, dan wordt het tijd dat daar eens de vinger wordt bijgelegd.

Dat artikel over zuurstof in de vroege atmosfeer is inderdaad interessant en roept ook zeker weer vragen op. Ook de meest recente waarnemingen uit de astronomie maken het meer aannemelijk dat zuurstof ook in niet-levende werelden in vrije vorm kan ontstaan (bijv. door harde UV-straling) uit oxiden, zoals water en zwaveldioxide. Toch is dit voor mij geen bewijs dat aminozuren niet konden ontstaan in de vroege geschiedenis van de aarde. Misschien komen ze wel van elders. Ik pretendeer ook zeker niet dat we alles weten van het ontstaan van de aarde, de atmosfeer, de chemische samenstelling zoals we die nu kennen. We hebben nog veel uit te zoeken. We kunnen echter niet op basis van de huidige waarnemingen bepaalde scenarios uitsluiten, ze zijn hooguit wat minder waarschijnlijk.

Ik denk dat we nu tot het belangrijkste punt komen. Jij stelt dat het onzin is dat het ontstaan van het leven geen onderdeel is van de evolutietheorie. Toch moet je dit absoluut loskoppelen. Zo werkt de wetenschap. Zonder deze werkwijze zou wetenschap onmogelijk zijn. De evolutietheorie gaat (gezien vanuit de theorie zelf) uit van een axioma (ook wel postulaat genoemd). Het axioma is “aan het begin van het evolutionaire proces was er eenvoudig leven”. Het axioma is niet te bewijzen binnen de theorie, het is een uitgangspunt van de theorie. Het is ook niet nódig om het axioma te bewijzen om toch een geldige theorie te houden.
Om bovenstaande reden denk ik dat mijn vergelijking tussen het periodiek systeem en evolutietheorie wel degelijk opgaat. Het periodiek systeem heeft ook een axioma als grondslag, nl. het bestaan van elementaire deeltjes als electronen en protonen en de kwantummechanische eigenschappen die ze hebben (met name voor de electronen zijn die van belang omdat die de chemie bepalen van de elementen). Gezien vanuit de theorie van het periodiek systeem zijn die eigenschappen gegeven en niet bewijsbaar. Hoe die elementaire deeltjes aan hun eigenschappen komen is zeker nog niet goed begrepen, en dat geldt net zo zeer voor hoe het leven dat er aan het begin van de evolutie was er kon zijn.

Genesis 1 en Genesis 2 geven beiden een verschillende weergave van de schepping. De eerste spreekt inderdaad van 6 dagen, met de mens als kroon op de schepping in dag 6. De tweede begint met de mens en geeft aan dat de mens niet alleen moet zijn en dan komen de dieren (Gen. 2 : 18, 19). Zo hard zijn die 6 dagen dus blijkbaar niet.
Toen ik pas tot geloof kwam neigde ik ook tot een geloof in schepping in 6 dagen, pakweg 6000, 7000 jaar geleden. Totdat ik me er echt in ging verdiepen en dit voor mij steeds onhoudbaarder werd. Zowel op basis van de waarnemingen uit de wetenschap als uit de bijbel loop ik vast in die interpretatie. Ook zoiets als dat Kaïn vlucht en bang is voor de mensen uit gebieden om hem heen en dat God dan aangeeft dat Hij er voor zal zorgen dat ze hem geen kwaad zullen doen maakt het voor mij moeilijk om te geloven dat Kaïn de derde mens was op Aarde. Blijkbaar waren er ten tijde van Adam en Eva al veel andere mensen op Aarde, die buiten de hof van Eden leefden. Zelf denk ik dan ook dat Adam en Eva model staan voor een bepaalde groep mensen, die leefden tussen andere mensen, maar die door God op één of andere manier apart zijn gezet.

De opmerking dat ik de theologische vragen die opgeworpen worden met acceptatie van de evolutietheorie eventjes afwimpel vind ik niet terecht. Dit zijn zeer grote vragen en zoals je zelf aangeeft ook fundamenteel. Dat zie ik dan ook als één van de grote uitdagingen van de theologie van de 21e eeuw om hier een goed antwoord op te formuleren. Ik zie dit niet als bedreiging, maar als uitdaging. Een geweldig interessante en grootse uitdaging, waarin God ons middels Zijn Geest wil helpen, mits wij er eerlijk en oprecht naar zoeken.

Tenslotte wil ik graag nog even kwijt dat ik onderscheid maak tussen “evolutionisme” en “evolutie”. Evolutionisme is een stroming die de evolutietheorie wil misbruiken om aan te tonen dat God niet bestaat. Dat is de grootste quatsch die er is in mijn ogen. De mensen die als evolutionist te werk gaan zijn in mijn ogen niet eerlijk bezig en heel erg bevooroordeeld, ze grijpen alles aan om religie onderuit te kunnen halen. Wat ik nu echter zie in grote delen van christelijk Nederland is dat de theorie van evolutie op één lijn wordt gezet met evolutionisme en dat is naar mijn idee een grote fout. De theorie van evolutie is gewoon een wetenschappelijke theorie die gaat over de ontwikkeling van het leven. Niet meer en niet minder. Deze theorie zegt helemaal niks over het al dan niet bestaan van God. Het is echter wel zo, dat deze theorie best een goede verklaring geeft van de waargenomen fenomenen op het gebied van fossielen, meer recentelijk ook op het gebied van DNA. De theorie is niet perfect, maar dat is geen enkele theorie die de mensheid heeft geproduceerd. Ik zie het nu als onze christenplicht om de theologische/religieuze vragen die deze theorie opwerpt (nl. hoe kunnen we dit unificeren met een Christus-centrale interpretatie van de bijbel) te onderzoeken en te komen tot goede antwoorden, die zowel de wetenschappelijke observaties recht doen als de centrale leer van het christelijk geloof (zondeval, Christus’ reddingswerk, genade, God die lief heeft). Op lange termijn denk ik nl. dat alleen een vorm van het christendom, die hier goede antwoorden geeft houdbaar zal blijken. Ik vertrouw er dan ook op dat God Zelf ons als mensen zal helpen om die antwoorden te vinden. Zijn Geest zal inzicht geven. . .

Gert-Jan van Heugten

Hoi Wilco,

Zelfs as je alle potjes openzet in de zon gaat er geen leven ontstaan. Een leuk filmpje daarover kun je hier vinden: https://www.youtube.com/watch?v=_Ea2d09r18o. Het experiment dat jij voorstelt valt buiten de grenzen van de wetenschap. Daarmee valt de wet van biogenesis niet om. Daarbij, ik ben niet degene die biogenesis een wet noemt, zelfs Wikipedia neemt dat over: https://en.wikipedia.org/wiki/Biogenesis. Je kunt hoog en laag springen, maar biogenesis is een wet en leven ontstaat niet vanzelf, zelfs niet als je oneindig tijd en energie hebt. Overigens is gewoon energie toevoegen niet een optie. Je kunt alleen maar iets opbouwen als je gericht energie toevoegt, dwz de juiste hoeveelheid in de juiste vorm op de juiste plek op het juiste moment. Doe je dat niet, dan ontstaat er niets. Zelforganisatie is juist het tegenovergestelde. Daarbij komt energie vrij (daarom organiseert het zichzelf, het geheel gaat naar een lagere energietoestand). Bij de vorming van eiwitten en DNA- en RNA-ketens moet je energie toevoegen. En dan loop je weer tegen het voorgaande probleem aan (de juiste hoeveelheid in de juiste vorm etc.). Zelforganisatie is geen argument voor evolutie of het ontstaan van het leven.

Over wetenschap en je vergelijking tussen evolutie en het PS (periodiek systeem). Ja, je kunt overeenkomsten vinden tussen evolutie en het PS als je maar lang genoeg zoekt, maar omwille van de verschillen (verleden vs heden) stel ik dat dit geen goed voorbeeld is. Evolutie gaat er van uit dat leven vanzelf is ontstaan, dat klopt, en doet geen uitspraken over hoe dat is gebeurd. Maar als je het axioma waarop de theorie berust onderuit haalt, valt de theorie zelf ook. Volgens de atheïst móet alles een naturalistische oorzaak hebben, zo niet, dan heeft het geen zin meer om atheïst te zijn. Dit is een filosofisch uitgangspunt dat ook in de wetenschap is doorgedrongen. M.i. wordt het tijd om die spelregels van de wetenschap eens grondig te gaan herzien. Binnenkort ga ik hier een blog over schrijven, dus houd mijn site in de gaten.

Ik kan je aanraden om Genesis 1 en 2 eens grondig te bestuderen. Ze zijn niet met elkaar in tegenspraak. Genesis 1 gaat over de 6 scheppingsdagen, Genesis 2 gaat over dag 6. Je zult zien dat het in Genesis 2 over de planten en dieren van het veld gaat. Ook kun je ‘maakte’ in Gen 2:19 prima vertalen met ‘had gemaakt’ (het Hebreeuws kent geen tijden zoals wij dat kennen). Ook hier zal ik in de toekomst eens een artikeltje van maken. Wat je voor nu mee moet pikken is dat Gen 1 en 2 elkaar niet tegenspreken maar aanvullen.
Kaïn is niet de derde mens op aarde (misschien wel ooit geweest), maar wel de 3e die bij name is genoemd. In Genesis 5:4 staat dat Adam nog zonen en dochters verwekte. Dat zijn de mensen waar Kaïn bang voor is, en die waren er blijkbaar al een paar toen hij Abel doodsloeg (we weten niet wanneer dat geweest is, maar ergens in de eerste 130 jaar. Je kunt, uitgaande van 2 mensen die direct vruchtbaar zijn, veel kinderen krijgen in 130 jaar).
Wanneer je Adam en Eva (‘de moeder van alle levenden’!!) niet als letterlijke personen ziet krijg je een aantal grote theologische problemen. Dood voor de zondeval, en het offer van Jezus om er maar een paar te noemen. In de links die ik bij mijn vorige reactie heb staan schrijf ik daar meer over, ik nodig je uit die eens goed door te lezen.

Wat dacht je van het antwoord dat de theologie van alle eeuwen heeft gegeven, namelijk dat Genesis 1-11 gewoon echte geschiedenis is? Het is pas sinds de introductie van miljoenen jaren dat men is gaan twijfelen aan de historiciteit van Genesis. Een heel moderne uitvinding dus.

De evolutietheorie en evolutionisme zijn niet hetzelfde, daarin heb je gelijk. Ook dat de evolutietheorie niets zegt over het al dan niet bestaan van God. Maar… miljoenen jaren (die nodig zijn voor neodarwinistische evolutie) zijn in tegenspraak met de Bijbel. Je kunt dus niet zomaar zeggen dat God evolutie gebruikt zou hebben. Ook wat betreft de voorbeelden die jij noemt (fossielen en DNA) heeft het neodarwinisme grote moeite om de zaken te verklaren. Fossielen verschijnen en verdwijnen in het fossielenbestand, schijnbaar onveranderlijk gedurende ‘miljoenen jaren’, zonder aanwijsbare voorouders of nakomelingen. Darwin merkte dit al op, en zei dat als die overgangsfossielen niet gevonden zouden worden zijn hele theorie uiteen viel. Nu, 150 jaar later, zijn die overgangsfossielen nog steeds niet gevonden. Een goed boek hierover is ‘Evolution: the Grand Experiment’ van Carl Werner. Ook met het DNA heeft evolutie problemen. Evolutie zou moeten zorgen voor een toename aan genetische complexiteit, maar wat wordt waargenomen is een afname: genen gaan stuk door mutaties, er komen geen nieuwe genen bij.
Wat jij noemt ‘niet perfect’ noem ik ‘grote problemen’. Evolutie is een theorie in doodsnood.

Tenslotte: het christendom is niet heilig. Het christendom is een religie, een maaksel van mensen. Christus Zelf, dáár moet het om gaan. En het is die Jezus Christus die naar Adam en Noach verwijst als historische figuren. Kijk eens naar de symboliek van de zondeval (naaktheid, dorens, dood, lijden, bloedvergieten, vloek) en lees dan nog eens de verslagen over de kruisiging. Zoek de overeenkomsten. Jezus heeft al deze dingen letterlijk aan het kruis gedragen, wat zegt dit dan over de zondeval?

Als christenen dienen we de Bijbel het hoogste woord te geven. God openbaart zich op de eerste plaats via de Bijbel aan ons. Evolutie en miljoenen jaren is de huidige wetenschappelijke consensus. Het is niet goed om daar je vertrouwen op te stellen, want de wetenschappelijke consensus heeft er in het verleden al vaker naast gezeten.

Alles komt uiteindelijk hier op neer: vertrouw je dat de Bijbel de waarheid spreekt over aardse zaken, of vertrouw je op de mening van (voornamelijk ongelovige) mensen?

Wilco Oelen

Deze keer zal ik het kort houden. Het grote verschil tussen ons beiden is denk ik hoe je de bijbel wilt lezen. Jij moet heel veel aannames uit de kast halen (zoals al die broers en zussen en hun nakomelingen die de wereld rondom Kain al bevolkten toen hij werd weggejaagd de wijde wereld in). Zelf geloof ik niet zo in dat soort zaken. Waarom staat het er dan niet gewoon? Zelfde geldt voor jouw uitleg dat Genesis 1 en 2 elkaar aanvullen. Waarom zo moeilijk? Ik wil wel zo eerlijk zijn dat een interpretatie over miljoenen jaren ook best veel vragen oproept en het ook niet altijd even makkelijk maakt, maar voor mij is wel het grote verschil dat deze uitleg veel, heel veel problemen wegneemt voor wat betreft de observaties van de wetenschap, maar ook sommige lastige theologische problemen (bijv. de vraag van het lijden in onze wereld zonder onderscheid tussen goeden en kwaden). Het is een keuze die ik maak en ik maak een andere keuze dan jij.

Wat voor mij wel blijft staan is dat ik alle christenen, of ze nu geloven in evolutie, een 6-daagse schepping of wat dan ook, beschouw als mijn broeders en zusters zijn God, zolang ze erkennen dat ze leven uit Gods genade door het verlossingswerk van Jezus. Ik stel voor dat we daar maar aan vast moeten houden en dat we als christenen elkaar daar op mogen beoordelen. Voor mij is dat ook het mooie van het geloof in Jezus. We zijn allemaal superverschillend (bijv. evolutie vs. 6-daagse schepping, doop van kinderen vs. volwassenen, rol van Maria in de heilsgeschiedenis) en toch mogen we onszelf allemaal kinderen van dezelfde Vader noemen hoewel we het over dat soort zaken niet eens hoeven te zijn. Eens zal het allemaal duidelijk worden, zowel voor jou als voor mij en dan mogen we met ons beiden lachen over hoe we hier aan het zwoegen waren en er allebei falikant naast zaten . . .

Gert-Jan van Heugten

Jij moet net zo veel aannames uit de kast halen, zoals pre-adamieten. Maar jouw aannames zijn in strijd met de Bijbel, de mijne niet.

De uitleg van miljoenen jaren neemt geen vragen weg mbt de observaties van de wetenschap, maar mbt de interpretaties. De observaties passen prima binnen beide modellen, zie daarvoor mijn blog (die ik volgens mij al eerder heb aangehaald): https://waaromschepping.wordpress.com/2015/07/07/twee-modellen/.

Ik ben het helemaal met je eens dat evolutie geen ‘salvation issue’ is, je wordt niet behouden door in een zesdaagse schepping te geloven, maar door in Jezus te geloven! Maar de praktijk leert dat vooral bij jongeren die die (deels) buiten de kerk zijn opgegroeid evolutie vaak in de weg staat om Jezus aan te nemen. Gooi daar nog eens bovenop dat evolutie en miljoenen jaren niet eens de beste verklaring is voor de wereld om ons heen (ik durf zelfs te stellen dat molecuul-tot-mens evolutie en miljoenen jaren een leugen zijn!) dan is het erg jammer dat er zo veel mensen niet behouden worden omdat christenen geen degelijk antwoord kunnen bieden op de vragen die jongeren hebben. In één van mijn lezingen, over de theologische gevolgen van evolutie, haal ik dit ook aan. De kerk beschouwde en beschouwt Genesis als bijzaak (wat jij hier ook doet), maar het is het fundament van het kruis. Haal je het fundament weg, dan valt het kruis ook om! Zonder Genesis geen reden om in Jezus te geloven!

Wilco Oelen

“Maar jouw aannames zijn in strijd met de Bijbel, de mijne niet.”
In strijd met een bepaalde interpretatie van de bijbel.

“De uitleg van miljoenen jaren neemt geen vragen weg mbt de observaties van de wetenschap, maar mbt de interpretaties”
Het is moeilijk, vrijwel onmogelijk om de observaties uit de wetenschap te interpreteren als een jonge aarde. Je geeft het zelf al aan verderop in je reactie, veel mensen struikelen hierover bij het accepteren van het geloof in Jezus, omdat het gebracht wordt als een ‘one-package deal’. Wil je geloven in Jezus’ verlossingswerk, dan moet je blijkbaar ook geloven in een jonge aarde. Verderop kom ik hier nog op terug.

“Maar de praktijk leert dat vooral bij jongeren die die (deels) buiten de kerk zijn opgegroeid evolutie vaak in de weg staat om Jezus aan te nemen[…]dan is het erg jammer dat er zo veel mensen niet behouden worden omdat christenen geen degelijk antwoord kunnen bieden op de vragen die jongeren hebben.”
Precies! Hier sla je de spijker op de kop! Alleen mijn reactie is een geheel andere dan de jouwe. Als christen zoek ik naar een unificatie van wetenschap en geloof, die de wetenschap ècht recht doet en tegelijkertijd ook de kern van het christelijke geloof recht doet. Dat is nl. het enige antwoord dat de christenheid kan hebben om houdbaar te blijven, ook voor de toekomst. Om die reden ben ik dan ook zo gebrand op het bestrijden van de ‘one-package deal’ van verlossing door Jezus Christus, gecombineerd met een geloof in een onhoudbare ‘wetenschappelijke’ theorie van een jonge aarde, waar zo veel jongeren (en ouderen) op afknappen. Jongeren (ook hoog opgeleide kritsiche en wetenschappelijk onderbouwde) moeten vrijuit kunnen kiezen voor Jezus, zonder dat ze gedwongen worden ook te kiezen voor een wereldbeeld dat echt niet meer houdbaar is op basis van onze wetenschappelijke waarnemingen en wat ook zeker niet door de bijbel wordt afgedwongen.

Persoonlijk ben ik tot geloof gekomen op latere leeftijd en het inzicht dat een interpretatie van schepping in 6 dagen, pakweg 7000 jaar geleden, niet nodig is om de bijbel voluit als Gods Woord te beschouwen was voor mij een bevrijding.

“De kerk beschouwde en beschouwt Genesis als bijzaak (wat jij hier ook doet), maar het is het fundament van het kruis. Haal je het fundament weg, dan valt het kruis ook om! Zonder Genesis geen reden om in Jezus te geloven!”
Helemaal mee eens, Genesis is het fundament van het kruis, want daarin wordt duidelijk dat de mens koos voor zelf als God willen zijn en koos voor ongehoorzaamheid aan God en Genesis maakt ook duidelijk dat al in het zeer verre verleden toen de mens die keuze maakte (kon maken toen er intelligentie en zelfbewustzijn kwam) God een Verlosser zou sturen, simpelweg omdat Hij Zijn schepping oneindig lief had. Deze boodschap vereist echter geen geloof in een onhoudbare ‘wetenschappelijke’ theorie. Genesis vertelt over het WAAROM van de schepping, de wetenschap (zonder aanhalingstekens deze keer) probeert met vallen en opstaan het HOE te achterhalen van de schepping. De bijbel bevat een prachtig scheppingsverhaal waarin God ons heel veel vertelt over Zichzelf en de schepping zelf vertelt ons weer heel veel andere zaken over God. Beiden samen doen ons God beter leren kennen.

Gert-Jan van Heugten

Onzin om over interpretaties te beginnen. Daarmee sla je elke mogelijkheid tot gesprek dood. Dat is hetzelfde als wanneer ik zeg dat Tolkien duidelijk schrijft over de politieke situatie in Nederland vandaag de dag volgens mijn interpretatie van The Lord of the Rings. Jij kunt dan zeggen dat dat niet zo is (waarin je gelijk hebt) maar omdat dit mijn interpretatie is mag ik dat gewoon geloven.
Om tot een correcte ‘interpretatie’ van de Bijbel te komen moet je Schrift met Schrift vergelijken. Wat zegt God in de 10 geboden over Zijn scheppingswerk (6 dagen). Hoe zien Jezus en Petrus de zondvloed (historisch, waar gebeurd). Dat zijn aanwijzingen welke interpretatie je dient te volgen als christen.
Natuurlijk mag je je eigen interpretatie maken, maar dan ben je in feite bezig je eigen geloof samen te stellen, door een beetje van de Bijbel en een beetje van jezelf (en een beetje van Maggi) te vermengen tot een soepje dat op jouw smaak is afgesteld, in plaats van dat je eet wat de pot (God) schaft. (Goed, dit laatste begon als een serieuze zin maar tegen het einde werd het een beetje een poging te zien hoeveel woordspelingen ik er in kon leggen :-)).

Natuurlijk is niet niet moeilijk om observaties te interpreteren vanuit een jonge aardemodel. Net zoals het niet moeilijk is om vanuit een oude aardemodel observaties te interpreteren. Maar als je dit zegt ben ik bang dat je een verkeerd beeld hebt van wat observaties en wat interpretaties zijn. Zie wederom mijn blog waar ik al eerder naar heb verwezen over de 2 modellen. Voor de duidelijkheid: observaties zijn dingen als een fossiel, een aardlaag, een genmutatie. Interpretaties zijn hoe die zaken daar gekomen zijn.

Evolutie is geen wetenschap. Je zegt te zoeken naar een unificatie wetenschap en geloof (dat doe ik ook), maar feitelijk zoek je naar een unificatie tussen de Bijbelse geschiedenis en een anti-theïstische filosofie, die aan de meeste wetenschappelijke interpretaties van zaken over het verleden ten grondslag ligt. Het is geen wetenschap versus geloof, het zijn twee haaks op elkaar staande wereldbeelden. Probeer je ze te vermengen, dan krijg je meer problemen dan je oplost. Evolutie accepteren en daar je geloof op bouwen is niet het antwoord voor de kerk. Want er gaat een moment komen dat de wetenschap overstag gaat en in ziet dat evolutie niet de beste uitleg is van de feiten. Dat moment kwam er ook in de middeleeuwen met het geocentrische wereldbeeld, dat via de geschriften van Aristoteles door de Kerk aan de Bijbel werd gekoppeld. Toen door observaties bleek dat dat niet klopte, had dat implicaties voor de kerk, omdat de kerk dat buitenbijbelse wereldbeeld in de Bijbel had gepropt. Hetzelfde ga je zien met evolutie. De kerk is nu krampachtig bezig om evolutie aan de Bijbel toe te voegen, met allerlei theologische gevolgen van dien, zonder dat ze die theorie wetenschappelijk op waarde weet te beoordelen. De kerk volgt blindelings de wereld.

Je laatste alinea stemt me zeer verdrietig. Je propt je evolutiegeloof al direct in Genesis. Je leest de Bijbel blijkbaar niet eens meer zoals die bedoeld is, enkel met een evolutionistische bril. “kon maken toen er intelligentie en zelfbewustzijn kwam” veronderstelt al dat mensen uit aapachtige voorouders zijn gekomen. Dit is in strijd met de Bijbel, hoe je het ook wendt of keert.
Als die gebeurtenissen in Genesis niet echt gebeurd zijn is er geen reden om Jezus aan te nemen. De mens is dan niet door eigen keuzes gevallen, maar zo geschapen. De dood was er al voor de zondeval, en is er dus niet gekomen door de mens. En het herstel van de wereld naar de ‘paradijslijke’ toestand zal dan ook weer miljoenen jaren van lijden en dood en bloedvergieten zijn.
Maar wat nog veel erger is: door te stellen dat Genesis niet gaat over het hoe, maar over het waarom, maak je God de Vader en Jezus tot leugenaars! God zegt duidelijk (nee, Hij schrijft het zelfs, met Zijn eigen vinger!!!) dat Hij in 6 dagen de hemel en de aarde en de zee en al wat er in is en op de zevende dag rustte. Waarom kun je dat niet gewoon geloven? Feitelijk ben JIJ nu degene die God vertelt: “Jaha, leuk en aardig dat U zegt het in 6 dagen gedaan te hebben, maar mensen die niet in U geloven hebben het eens bekeken en die concluderen dat dat helemaal niet kan. Ik zal zal U eens vertellen hoe U het wel hebt gedaan…”

Vanaf nu reageer ik hier even een weekje niet meer ivm vakantie.

Wilco Oelen

Helaas zie ik een verharding in jouw reactie. Er wordt hier tamelijk hard geoordeeld . Feitelijk zeg je dat ik geen christen ben, maar iemand die zelf maar wat aanrommelt en een mengelmoesje van geloof in elkaar knutselt die mijzelf het beste uitkomt.

Ik wens jou ondanks bovenstaande een goede herfstvakantie en ik hoop van harte dat je in de toekomst in ontmoeting met andere christenen (die mogelijkerwijs niet precies zo denken als jij) de mildheid kunt opbrengen om een eerlijk gesprek met hen aan te gaan.

Gert-Jan van Heugten

Ik zeg niet dat je geen christen bent, dat is iets tussen jou en Jezus. Ik zeg alleen dat je je als christen hopeloos inconsistent gedraagt. Hetzelfde als wanneer je als christen zou liegen of stelen. Het zegt niets over je behoud, maar het is niet in lijn met de Bijbel. Zo ook wanneer je als christen in de evolutietheorie gelooft.

Geef een antwoord