Het is onbegrijpelijk dat deze mooie, Nederlands ondertitelde, evangeliserende natuurfilm met prachtige filmbeelden nog nooit is uitgezonden op de Nederlandse buis. De film benadrukt dat soorten als bij de schepping de mogelijkheid hebben meegekregen om zich aan te passen aan de veranderingen (adaptatie), maar nooit ontstaan nieuwe diertypen. Paarden brengen paarden voort, vissen brengen vissen voort.

vissen_koraal-pixabay

Het eerste deel van de film toont de symbiose van zeedieren. Algenetende papegaaivissen en koralen kunnen niet zonder elkaar: ze hebben dus altijd samen geleefd! De film laat fraai zien hoe er ook symbiose is tussen verschillende leefomgevingen. De dolfijn moet om te kunnen ademen ineens de beschikking over een perfect functionerend blaasgat gehad hebben; bij een langzame evolutionaire route zou de dolfijn allang verdronken zijn! De film laat zo de onmogelijkheid zien dat de dolfijn macro-evolutionair uit een soort ‘koe’ zou zijn ontstaan. Het wonder van onze huid wordt indrukwekkend geïllustreerd in termen van functionaliteit. De diersoorten die leven in de Rode Zee blijken enorm geschakeerd te zijn in hun manier van voortbewegen. Dit is nauwelijks voorstelbar vanuit één gezamenlijke voorouder.

Afrikaanse landdieren staan centraal in het tweede deel van ‘Het verhaal van het leven’. Daarbij komen o.a. de volgende vragen aan bod: Waarom heeft de struisvogels vleugels, terwijl hij niet kan vliegen? Hebben aap en mens een gezamenlijke voorouder? De gnoe is de enige antilope die zelf kan bepalen wanneer ze de nageboorte produceert. Hoe weet de gnoe dat de leeuw gevaarlijk is? Ook uit de paleontologie blijkt dat de unieke gnoes nooit anders zijn geweest. De unieke bouw van de giraffe in symbiose met de acaciaboom, toont aan dat hier geen toeval kan zijn. In de film passeren leeuw, aap, poema, de revue. De doordachte skeletbouw van het jachtluipaard wordt heel boeiend vergeleken met de uitgekiende vorm van het frame van de fiets.

Ook in de wereld van de landdieren kan niet anders geconcludeerd worden, dan dat er nooit nieuwe diertypen uit voorouders zijn ontstaan. Adaptatie leidt ook hier alleen tot nieuwe variatie, tot in standhouding van de soort, zonder macro-evolutie. Voor macro-evolutie is veel extra, nieuwe informatie nodig. Informatie ontstaat niet uit zichzelf. Dat de evolutietheorie veel onzinnige ‘bewijzen’ hanteert, wordt in de film overtuigend getoond. De film eindigt met het wijzen naar de Schepper van de schepping. De film roept op, te geloven in Jezus, als de Redder der mensheid en de Schrift te lezen. Van harte aanbevolen. Ook heel geschikt voor jongeren.

Deze documentaire wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. H. Bos is organisch chemicus en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

8 Comments

Hetty Dolman

“Algenetende papegaaivissen en koralen kunnen niet zonder elkaar: ze hebben dus altijd samen geleefd! De film laat fraai zien hoe er ook symbiose is tussen verschillende leefomgevingen.”

Die zijn dus uitgestorven tijdens de zondvloed?

“De gnoe is de enige antilope die zelf kan bepalen wanneer ze de nageboorte produceert. Hoe weet de gnoe dat de leeuw gevaarlijk is? Ook uit de paleontologie blijkt dat de unieke gnoes nooit anders zijn geweest”

Dit is strijdig met de basistypen hypothese en een goede schepping.

“De dolfijn moet om te kunnen ademen ineens de beschikking over een perfect functionerend blaasgat gehad hebben; bij een langzame evolutionaire route zou de dolfijn allang verdronken zijn!”

Dat hoeft niet. uit fossielen blijkt dat het neusgat steeds iets naar boven is verschoven en uit de anatomie van walvisachtigen blijkt dat de luchtpijp vanaf de longen eerst naar voren komt en een slinger maakt langs de schedel naar boven. De evolutie van walvisachtigen is goed gedocumenteerd. Overigens zullen er flink wat dieren verdronken zijn, zoals dat gaat als een soort zich moet aanpassen. Wel zouden zeezoogdieren bij een zondvloed, zoals beschreven door creationisten, allemaal uitgestorven zijn.

peter b

Over walvisachigen gesproken. De Aetiocetus had zowel balijnen als tanden. We kunnen dus gewoon stoppen met de discussie over Darwin vs Christus, omdat dit fossiel de Frontloaded Evolutionary Hypothese (FET) bewijst en Darwinisme zonder enige twijfel weerlegd. Het toont dat beide genetische programma’s gelijktijdig aanwezig zijn in een beest, dat we kunnen identiofioceren als een schepsel met een nog vrijwel intact baranoom. De FET die ik in mijn boek beschreef is bezig de nieuwe standaard te worden. Veel creation scientists referenen steeds vaker naar deze theorie. (bijvoorbeeld in Creation Magazine van de CMI, afgelopen maand).

Peter

“De unieke bouw van de giraffe in symbiose met de acaciaboom, toont aan dat hier geen toeval kan zijn.”

Waarom wordt het eten van blad van de doornige acacia door de giraffe ‘symbiose’ genoemd? ‘Symbiose’ staat voor wederzijds voordeel, en daar is hier geen sprake van. Er is wel sprake van aanpassing van de acacia aan vreters van acaciablad (de doornen) en aanpassing van de giraffe aan doornige acacia’s (de lange tong). Vooral gaat het om concurrentie tussen acaciabladvretende hoefdieren, waarbij de giraffe het voordeel heeft de enige te zijn die bovenin de acacia kan eten.

“Ook uit de paleontologie blijkt dat de unieke gnoes nooit anders zijn geweest.”

De gnoes behoren tot de familie Bovidae, dus zou volgens creationisten een paartje van het basistype Bovidae op de Ark geweest moeten zijn, en zouden we de evolutie van de gnoe moeten kunnen volgen vanaf de Ark. Er zijn 143 levende soorten Bovidae, dus dit moet een behoorlijk snelle evolutie zijn geweest. Vooral omdat er ook 300 uitgestorven soorten Bovidae bekend zijn. Dan moet die afstamming vanaf de Ark goed te volgen zijn, met tijdspad en geografie. Ik zie graag een verslag daarvan op Logos verschijnen.

“Waarom heeft de struisvogels vleugels, terwijl hij niet kan vliegen?”

Omdat hij vliegende voorouders had. Ik zie graag een creationistische verklaring, maar wel [graag] een andere dan ‘het is nu eenmaal zo’.

peter b

Noem eens een voorouder, Peter. Bijvoorbeeld die van de bovidae. Of die van de struisvogels. (…) Peter kan geen voorouders noemen/identificeren. Vandaar dat men daar is overgegegaan op cladografie, waarbij er slechts afstammingslijnen worden getrokken en hypothetische voorouders niet hoeven benoemen. De organismen zelf bestaan niet, kunnen ook niet worden gevonden, omdat Darwinisme (gradueel selectionisme) waarop de cladografie baseert, nooit waar was, en niet op de waarnemingen baseert, maar op filosofie. De echte data tonen een polyfyletische oorsprong en frontloading, waarbij variatie en speciatie door het genoom zelf wordt veroorzaak, en selectie dus vrijwel geen rol speelt. Hugo de Vries wist dit al 100 jaar geleden.

Peter

[Dit] heeft niets met polyfyletisch te maken.

[@Peter B.,]

[Zoek op:] Eotragus, Mosaicomeryx, Prodremotherium, Amphitragulus, Babameryx, Dremotherium, Bedenomeryx, Lithornithidae

“Darwinisme (gradueel selectionisme) waarop de cladografie baseert”

Ten eerste heet het geen cladografie maar cladistiek. Ten tweede is cladistiek niet gebaseerd op ‘gradueel selectionisme’. Ten derde is cladistiek als methode allang vervangen door Maximum Parsimony, Maximum Likelihood en Bayesian phylogeny.

peter b

Darwins Theorie was fout sinds de dag dat hij ermee kwam, omdat het niet een weerspiegleing is van de waargenomen data. Het was zijn (atheistisch-naturalistische) idee betreffende een geleidelijk ontwikkelingproces, waarbij de fyla pas heel laat onstaan. Maar dat is precies niet wat we waarnemen! We zien eerst de fyla verschijnen in het Cambrium, waarna er slechts nog verdwijnen. Sind het Cambrium is er nooit weer een fylum bijgekomen. Darwins theorie is dus echt helemaal fout! Steeds meer echte wetenschappers zien dat in.

“Ten derde is cladistiek als methode allang vervangen door Maximum Parsimony, Maximum Likelihood en Bayesian phylogeny.”

Inderdaad, maar het zegt allemaal niks over afstamming, alleen over verwantschap. Ik vroeg je [hierboven] een voorouder te geven voor de bovidae en voor struisvogels. [Nu] krijg ik, zoals ik al verwachtte, een zoekopdracht. Bedankt voor de bevestiging van wat ik al wist: Darwinisten kunnen geen voorouders identificeren. Eotragus, Mosaicomeryx en Prodremotheriumeen zijn uitgestorven herkauwers, waarvan men alleen een paar tanden, gebitten of botten heeft. Daar kun je alles mee. Mijn legden vroeger spijkers op een afstamminglijn. En de Lithornithidae zijn een uitgestorven groep hoendervogels. Om het makkelijk te maken, Peter, noem de voorouder van mens en chimp. Of van chimp en gorilla. Neem twee verwante nu levende dieren en vertel me wat de voorouder is.

Peter

Verwacht Peter B. dat de voorouder van de Bovidae nu nog leeft? Natuurlijk moet je onder de uitgestorven beesten zoeken, en de genoemde eeste zijn stamvormen van de groep waar de Bovidae bij hoort. Peter B geeft geen enkel argument waarom dit geen voorouders van de Bovidae zijn. Peter B. geeft geen enkele aanwijzing hoe zijn paartje Bovidae op de Ark eruit zou zien. Mag ik dat [ook] weten? Ik heb mijn deel aan evidence ingebracht – duidelijke evidence als je [naar de] fossielen [kijkt]. Mag ik nu eens creationistische evidence, en geen losse bewering, horen?

Geef een antwoord