Uit de reacties op het vorige deel in deze serie bleek wel dat de standaard thevo-argumenten behoorlijk leven. Daarom in deze editie weer een nieuw argument onder de loep genomen: hoe kunnen dag 1-3 gewone dagen zijn als de zon pas op dag 4 werd geschapen?

lucht_wolken_zonlicht.pixabay

Op basis van de Hebreeuwse woordkeus is er geen twijfel over mogelijk dat alle scheppingsdagen even lang waren en dat ze dezelfde lengte hadden als een gewone dag van 24 uur zoals wij die ook kennen.1 Dat dit voor de laatste vier scheppingsdagen geldt wil men vaak nog wel aannemen. Maar hoe zit het met de eerste drie? De zon was immers pas op dag 4 geschapen.

Gods definitie

Het antwoord ligt besloten in de woordkeus van Genesis 1:3-5. Daar staat:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
Genesis 1:3-5 (HSV)

God maakte het licht en het duister. Het licht noemde Hij ‘dag’, en de duisternis ‘nacht’. Daarmee zijn ‘dag’ en ‘nacht’ nu gedefinieerd en bepaald voor de rest van het hoofdstuk. Later, in vers 16, krijgen de zon en de maan een functie toegewezen: de zon om de dag te beheersen, en de maan om te regeren over de nacht. Het licht (gedefinieerd als ‘dag’) wordt nu ‘gegeven’ aan de zon, net zoals de aarde en de dieren werden gegeven aan de heerschappij van de mens.

Dat betekent ook dat er helemaal geen zon nodig was om de eerste scheppingsdagen te definiëren. Er was licht, en er was duisternis. Die wisselden elkaar af. Hoe dat precies ging staat nergens in de Bijbel vermeld. Ook wat de lichtbron was is niet bekend. Wellicht was het God Zelf, zoals je kunt afleiden uit Openbaring 21:23. De Geest van God zweefde immers over de watermassa die de aarde zou worden, Genesis 1:2.

zonnevlam.pixabay

(Zon)licht

Dat er geen zon was wil natuurlijk niet zeggen dat er geen licht kan zijn. Er zijn talloze lichtbronnen buiten de zon. Een gloeilamp, een vuurtje, het scherm van je computer, tablet of mobiel waar je nu op dit moment naar aan het kijken bent… allemaal lichtbronnen. Pas op dag 4 werd de zon geschapen. Een veelgehoord argument voor waarom dat toen pas gebeurde waar ik helemaal achter sta is om aan te geven dat de zon, maan en sterren ook maar gewoon geschapen dingen zijn. In bijna iedere afgodendienst worden de hemellichamen aanbeden alsof het zelf goden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Egyptische zonnegod Amon-Ra, de hindoeïstische maangod Chandra (rechts) en de vermeende invloed van sterren en planeten op je dagelijks leven volgens astrologen.

Wat lost het op?

Op basis van de Hebreeuwse grammatica zijn alle scheppingsdagen gewone dagen. Op basis van hoe er in andere Bijbelteksten, met name Exodus 20:11, tegen de scheppingsweek wordt aangekeken kun je afleiden dat alle dagen even lang waren. Er is dus geen Bijbelse reden om aan te nemen dat dag 1-3 een andere lengte hadden dan dag 4-6. Daarbij, zelfs al waren dag 1-3 miljarden jaren lang, wat los je ermee op? Op dag 3 werden de planten geschapen. Die kunnen niet duizenden jaren overleven zonder vogels en insecten om ze te bevruchten (die werden op dag 5 en 6 geschapen, respectievelijk). De miljoenen jaren waar de evolutietheorie zo zwaar op leunt zijn nodig om te verklaren hoe het leven zich vanzelf ontwikkelde. Het meeste van dat leven werd geschapen op dag 5 en 6 (alleen de plantenwereld niet). En daar kan men niet omheen, toen was de zon er al, dus dag 5 en 6 waren gewone dagen van 24 uur. Deze ‘oplossing’ creëert dus meer problemen dan er weggenomen worden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://old.logos.nl/hoe-lang-is-een-dag/

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

Geef een antwoord