De Engelse veelschrijver Nick Page onderzoekt in dit boek de verschillende historische facetten die plaatsvonden tijdens de lijdensweek. In een soms poëtisch aandoende schrijfstijl, gaat hij de dagen door van Jezus’ terechtstelling, kruisiging en zijn opstanding. Hiermee laat Page een totaalbeeld zien dat doorgaans verloren gaat voor wie enkel de individuele evangeliën afzonderlijk leest.

De_langste_week.bol

“Page is er daarmee in geslaagd een fantastisch werk neer te schrijven. Vanuit zijn pleidooi voor de betrouwbaarheid van de lijdensweek, is zijn werk een aanrader.”

Bij het lezen van dit boek, merk je meteen al dat Page gefascineerd is door het hedendaagse historisch onderzoek. Zijn werk is doorspekt met historische onderbouwing, die de lezer een breed en diepgaand inzicht bieden in het totaal van de lijdensweek. Soms kan het de lezer wel even duizelen als hij of zij de grondig uitgewerkte historische achtergrond in dit boek doorleest. Door de Nederlandse subtitel: ‘Wat er werkelijk gebeurde in de lijdensweek’, is dat begrijpelijk. Deze subtitel brengt namelijk de gedachte teweeg dat Page zich als centraal onderwerp op de lijdensweek richt. De vele verwijzingen naar de historische achtergrond van die lijdensweek, doen dan aan als zijwegen. Het boek over de lijdensweek bevat zo in de marge een encyclopedisch onderzoek, boordevol informatie naar personen en objecten, uit de lijdensweek. Je krijgt vanuit deze subtitel immers bij het lezen de indruk dat het centrale verhaal van de lijdensweek als dusdanig zijn plaats verliest en enkel nog dienst als geraamte voor het historisch onderzoek.

Die gedachten komen niet bij de lezer op als de Engelse subtitel leest: ‘The Truth about Jesus’ Last Days’. Bij deze subtitel staat namelijk de zoektocht naar de waarheid in de laatste dagen van Jezus centraal. Het grote accent ligt zo op het historisch onderzoek naar de verschillende elementen in die lijdensweek. De zijwegen zijn dan de hoofdwegen. Het is van belang rekening hiermee te houden bij het lezen van dit werk en het te schakeren onder de rubriek ‘historische onderbouwing’.

Om de waarheid aan te tonen van Jezus’ laatste dagen, dient Page zijn aandacht namelijk niet te richten op Jezus. Ook alle randfiguren en verdere elementen die de evangelisten in hun verhaal noemen, dienen de revue te passeren. De laatste dagen van Jezus vinden namelijk plaats in een bredere context die van groot belang is voor een gedegen historische onderzoek naar de betrouwbaarheid ervan. Vragen als: Hoe functioneerde het Sanhedrin?, Hoe zat de toenmalige politiek in elkaar?, Wie was de hogepriester Annas?, Wie waren de Sadduceeën?, Hoe zag een Romeinse executie eruit? en Wat gebeurde er in de stad Jeruzalem als het Pascha aanbrak?, komen zodoende omvangrijk aan bod. In het uitwerken daarvan slaagt Page erin om het verleden helder te verbinden met het heden. De lezer kan zich juist daardoor meermaals optimaal inleven in de tijd van toen. De laatste dagen van Jezus beginnen zich zodoende bij de lezer zichtbaar voor ogen af te spelen.

Page is er daarmee in geslaagd een fantastisch werk neer te schrijven. Vanuit zijn pleidooi voor de betrouwbaarheid van de lijdensweek, is zijn werk een aanrader. Voor hen die volledig willen duiken in de lijdensweek en zich niet tevreden geven met enkele beknopte devotionele penschetsen, is dit boek gewoon een goudmijn. Met die overwegingen: van harte aanbevolen!

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van de website indekerk.be. Voor het originele artikel zie: http://indekerk.be/2014/06/16/de-langste-week/

Dit boek is ook in onze webshop te koop. Zie: https://old.logos.nl/webshop/winkel/boeken/de-langste-week/

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Raymond R. Hausoul is in 2002 afgestudeerd als bouwingenieur. Hij studeerde vanaf 2003 theologie aan de ETF. En werkt daar momenteel aan een proefschift. Sinds 2007 werkt hij voor de ECV in regio West-Vlaanderen. Zijn bediening bestaat voornamelijk uit het geven van onderwijs door prediking, studies en artikelen in binnen- en buitenland. Hij is aan de ETS-Vlaanderen verbonden als docent Oude Testament en Systematische Theologie.

4 Comments

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, wat is het verband, volgens u, tussen de god Ganesha en het bovengenoemde boek over de historiciteit van de lijdensweek van Jezus? M.a.w. waarom brengt u hier, onder dit topic, de god Ganesha in? Voor de meelezers: Ganesha is een godheid uit het pantheon van het hindoeïsme, bekend als deva met het olifantenhoofd. Opgevoerd als beschermheilige van reizigers en als god van de kennis en de wijsheid. Ook wel Ganesh of Ganapati Tantra genoemd.

Ed Vaessen

Geachte heer van Meerten, het Logos Instituut plaatst artikelen waaruit een zekere Bijbelvisie spreekt. Een groot deel ervan dat ik hier zie verschijnen ageert tegen de wetenschap, met name de evolutietheorie, omdat haar bevindingen in strijd zijn met die visie. De manier waarop dat gebeurt is [m.i.] ver onder de maat. (…)

[Beste Ed Vaessen, wij willen graag een inhoudelijke discussie en geen verdachtmakingen, beschuldigingen en andere zaken die een discussie kunnen laten escaleren. (red.)]

Waarom Ganesha? Voornamelijk uit balorigheid. Het had ook Xenu kunnen zijn of een van de duizenden andere waarheden die hier nooit aan bod komen.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, waar ageert het bovenstaande artikel, wat een recensie is van een boek over de lijdensweek van Jezus, tegen ‘de wetenschap’? Waar gaat dit artikel ‘onder de maat’ volgens u? Heeft u het besproken boek gelezen?

Geef een antwoord