Zoals iedere Nederlander weet bouwde Johan Huibers een replica van de Ark van Noach. “Wie is toch deze aannemer, deze man die doet wat God van hem vraagt, wat anderen ook over hem zeggen?” Bekijk het hieronder. Met dank aan Family7 voor de opname.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Zoals iedere Nederlander weet bouwde Johan Huibers een replica van de Ark van Noach. “Wie is toch deze aannemer, deze man die doet wat God van hem vraagt, wat anderen ook over hem zeggen?” Bekijk het hieronder. Met dank aan Family7 voor de opname.

...
Read more

22 Comments

Peter

De Ark van Huibers is niet geheel van hout, de constructie bleek onmogelijk. Het is een constructie op stalen duwbakken, en “… stabiliteitsberekening. Gezien de grootte van deze kracht was een oplossing in hout niet mogelijk.” Er zijn stalen balken en diagonalen voor stabiliteit. Voor gegevens van de bouw zie: http://www.goudstikker.nl/pdf/houtblad-artikel-mm.pdf

Het is dus geen replicatie van de Ark van Noach. Integendeel, de Ark van Huibers toont aan dat de constructie in hout niet mogelijk is. Daarmee is ook aangetoond dat een Ark van Noach als door Huibers opgevat niet mogelijk is.

Er zijn “Er zijn zeven verdiepingen. De verborgen drijvende bodem bestaat uit twaalf aan elkaar gelaste stalen pontons, tezamen 115 m lang en 19 m breed. Daarop rust de eerste verdieping, bestaande uit negen omgekeerde aan elkaar gelaste stalen pontons, die met hout bekleed zijn. Dankzij de pontons heeft de eerste verdieping geen pilaren nodig, het stalen plafond steunt op de pontonwanden.”

J. Wildeman

Hallo Peter, Noach was 480 jaar oud toen hij met de ark begon en bouwde er 120 jaar aan. Hij geloofde om een ark te maken in opdracht van God, met Gods hulp. Wij hebben kranen etc. En dan is alles mogelijk. Hij was gezien zijn leeftijd een wandelende universiteit. Hij kreeg meer tijd om over een ark na te denken en om een ark te maken dan wij in onze tijd gewend zijn. Gods Geest gaf hem geloof en wijsheid. Wij weten bijvoorbeeld dat de gebr. Wright hebben gevlogen. Hadden zij niet in vliegen geloofd, dan waren zij nooit de lucht in gekomen. Hadden zij alles bestudeerd en een verstandige risico-analise gemaakt, ze waren er allicht nooit aan begonnen. De hele wereld bestaat door het principe: eerst proberen, daarna studeren. Zo bestaat de hele maatschappij. Zo komen de mensen aan eten, en aan kinderen, en zo komen de dieren aan jongen, en vul maar in. Daarom loopt de wetenschap bijna altijd achter de feiten aan en zit die er best eens naast. Door geloof en hulp en wijsheid van God heeft Noach zijn opdracht kunnen voltooien. Dat geloof ik, want God spreekt aldus. Wie zijn wij om dat in twijfel te trekken?

Peter

Dit heeft niets met de duur van de bouw te maken of met geloof in God te maken maar met constructieeisen. Het is onmogelijk een boot van hout te bouwen van de opgegeven maat.

J. Wildeman

Hallo Peter, jij gelooft dat dit niet kan? Ik deel in deze zaak jouw geloof niet. Ik denk aan wat grote bomen, woudreuzen van 150 m. hoog o.i.d., aan wat reuzen, aan wat olifanten of nog grotere getemde dieren etc. Noach kreeg opdracht van God. Dan heeft hij de mogelijkheden en de wijsheid (het bouwplan zeggen we tegenwoordig) ook gekregen. Want God is barmhartig en wil het menselijk geslacht redden. En dan doet hij dat. Noach hoefde ook geen 100.000 pk te temmen. Die regels van nu waren toen niet nodig, er golden toen andere regels, nl.: doe wat God zegt. Hij stuurt Zijn engelen mee. En dat geldt nu nog. Onze regels richten de mensheid te gronde. Daarom zijn de mensen nu reeds van plan om, als ze alles hier bedorven hebben, er tussen uit te knijpen naar Mars. Probleem daarbij: mensen die, op reis naar Mars, een jaar bij elkaar in een hokje zitten vermoorden elkaar wellicht. God maakte deze wereld voor de volmaaktheid en dat plan voltooit Hij. Geloof Hem maar. God is goed, geniet maar van alle goede dingen. Liefde is Zijn grondwet. God gaat zijn gang!

Hetty Dolman

Beste J. Wildeman,

Waar het om gaat is dat Huibers geen replica gemaakt heeft. Hij heeft een hele grote boot gebouwd van hout en staal, niet volgens bijbelse beschrijving. Het ziet er hooguit een beetje Bijbels uit. De ark volgens bijbelse beschrijving is niet te repliceren. Al was het maar dat een opening in de bovenkant teveel water binnen zou laten. Het zou wijzer zijn om een lichtopening in de zijkant te maken. Ik zag dat Huibers 4 ramen in het dak heeft.

J. Wildeman

Hetty, jij hebt helemaal gelijk: dit lijkt (misschien) enigszins op Noachs ark, maar het is hem niet. Waar het mij om gaat is dit: Wij onderschatten de ouden altijd. Kijk eens naar de pyramiden, naar Stone Henge, naar de Maya-cultuur en zo voort. Zij konden veeel meer dan wij ons voorstellen. Zij hadden tijd, wij niet. Zij hadden geloof, velen van ons niet. Zij hadden kennis van honderden jaren, wij niet zo, onze kennis loopt steeds achter, omdat wij de kennis van de werkvloer niet koesteren. Kijk maar naar de grote projecten: de kosten lopen daardoor steeds heeel erg uit de hand. Zij hadden reuzen van wel 12 meter groot (Zulke skeletten zijn opgegraven). Die deden hun zware werk. Wij doen het zware werk met kranen.

Maar het is goed dat de discussie opgefrist wordt. Conclusie: Wat God hierover liet opschrijven is geheel geloofwaardig. En dat is het altijd. Tot de verrijzenis van Jezus toe. Als God eenmaal leven kan schenken, waarom niet nog een keer? De wetenschap kan dit niet ontkennen, daarom maken ze het belachelijk. Gods liefde is machtig over ons, vandaar een ark van Noach en Jezus verrijzenis en Zijn zoenoffer voor wie zijn zonden belijdt en in Hem gelooft. En er komt nog veeel meer! Zijn liefde is sterker dan de dood, en is eeuwig.

Dirk van Ogten

Geachte J. Wildeman,

Dat moeten dan wel de skeletten zijn van de reuzen die door de zonen van God verwekt zijn bij de aardse vrouwen, zie Gen 6:4

J. Wildeman

Hallo Dirk,

Zou heel goed kunnen. Maar bij het verslag van de 12 verspieders kom je ook tegen: Wij waren als sprinkhanen in hun ogen en ook in onze eigen ogen. Dit is veel later. Daar zouden het ook skeletten van kunnen zijn. Ik weet het ook niet. Wel weet ik dat wij die mensen van toen voortdurend op veel manieren onderschatten. Conclusie: ons voorstellingsvermogen schiet te kort, geloof maar gerust wat God liet opschrijven. Dat is waar. Jezus wandelde het dodenrijk uit met de sleutels van de dood en het dodenrijk bij zich. Hij is koning, en wat nog komt maakt Hij waar!.

Hetty Dolman

Beste J Wildeman, u zegt: “Conclusie: Wat God hierover liet opschrijven is geheel geloofwaardig.”

Ik blijf het onhandig vinden dat er een lichtopening in de bovenkant moest komen. Dat lijkt mij met 40 dagen regen bijzonder onpraktisch. Het moet met die 1 el aan lichtopening al bijzonder donker zijn geweest, maar ook werd alles nat.

J. Wildeman

Hallo,Hetty, die lichtopening zit jouw dwars? Ik denk daarbij aan een veranda-achtig bouwsel. Is tegelijk ook goed voor de uitwaseming van mens en dier. God had gezegd dat er zware regen zou komen, daartegen kan een veranda goed dienst doen, zo gebruiken wij die in onze dagen ook wel. Lekker fris en beschuttend. Ga met God!

J. Wildeman

Hallo Hetty,

Die lui waren ongetwijfeld practischer ingesteld dan wij tegenwoordig. Als jij gelooft dat dit niet kan, dan deel ik jouw geloof niet Hetty. Die er bij geweest is heeft het opgeschreven / op laten schrijven.

Hallo Peter,

2 bij Cartago en 1 aan de Bosporus las ik.

Peter

@ J. Wildeman,

“2 bij Cartago en 1 aan de Bosporus las ik.”

Waar las je dat? Kun je daar een verwijzing voor geven?

Peter

“Zij hadden reuzen van wel 12 meter groot (Zulke skeletten zijn opgegraven).”

Waar zijn dergelijke mensachtige skeletten van 12 meter groot ooit opgegraven?

Hetty Dolman

Beste J. Wildeman,

“daartegen kan een veranda goed dienst doen”

Zoals we allemaal wel weten maakt een veranda van het huis een stuk donkerder. Niet iedereen kan zo makkelijk aannemen dat het licht en droog genoeg was in de ark, maar dat er toch genoeg water was voor de nijlpaarden, de zeehonden etc. Dat er voldoende UV licht was om voor de koudbloedige dieren te zorgen en om sowieso de dieren op elke verdieping maar te zien, enzovoorts. Vooral de oplossingen die alsmaar worden aangedragen zijn m.i. soms bizar.

J. Wildeman

Hallo Hetty,

Dit bijbelse ooggetuigenverslag (God was er bij en liet het zo opschrijven), dit verslag waag ik niet in twijfel te trekken. Wie zijn wij om deze gebeurtenissen na duizenden jaren in twijfel te trekken? Ons denken is beperkt door de tijd waarin we leven en door ons hokjesdenken. [Laten we] out of the box [denken]! Velen van onze generatie durven dat niet. Een ander geloven op zijn gezag. Zeg maar OK tegen God. Maar geloven op Gods gezag is uit.

Onze generatie doet niet anders dan brainstormen en ze laten de lessen van de werkvloer liggen en doen daar niets mee. Door dat laatste zitten we nu bijv. met een ondeugdelijke brug in Gorkum, met een miljardenstrop bij het vervangen van treinen op de HSL en bij de aanleg van de noord-zuidlijn in Amsterdam, en met een onder water staande kelder van de nieuwe parkeergarage die gebouwd werd op het gedempte Damsterdiep in Groningen. Waar sinds eeuwen water naar toe loopt etc. Onze generatie gaat grandioos [onderuit]! Wereldwijd! Je ziet het rondom je.
Dit soort dingen gebeuren als je alles beter weet dan wat de oude ooggetuigen aandragen. Wat de ark van Noach betreft: Wat er staat geloof ik, omdat God het zegt. En Hij liegt niet, wij kunnen dat van ons zelf niet zeggen. God en Noach wisten heel goed waar ze mee bezig waren, nl. met de redding van de mensen. Wij leven omdat Noach’s ark goed in elkaar stak. Wil je nog meer bewijs?

Hallo Peter,

Dat las ik in het boek De wereldwijde vloed van Tjarko Evenboer. Een nuchter verslag van wat hij allemaal tegenkwam.

Peter

J. Wildeman,

Waar had Tjarko Evenboer dat verhaal over reuzen van 12 meter vandaan?

J. Wildeman, oud-rietsnijder-loonwerker.

Hallo Hetty,

Jouw zorgen over die vensters hebben nog een andere zijde: Noach kon hier drinkwater opvangen. Geloof maar dat het buitenwater de eerste tijd vergiftigd was met alle lijken e.d.

Hetty Dolman

Beste J, Wildeman,

“Wie zijn wij om deze gebeurtenissen na duizenden jaren in twijfel te trekken?”

We zijn geschapen mensen, met een gezonde dosis verstand en de mogelijkheid dat IQ een beetje in te zetten. Als we nu heel zeker weten dat de aarde nooit een jaar onder water heeft gestaan en zeker niet 45 honderd jaar geleden. Dat een houten boot in die grootte niet zeewaardig te krijgen is, dat het niet veertig dagen achter elkaar kan regenen op de hele wereld, dat Australische buideldieren helemaal niet in een week tijd bij de ark kunnen komen, laat staan de Zuid-Amerikaanse luiaard. Dat semi-aquatische dieren zoals walrussen, krokodillen, en nijlpaarden zouden uitsterven, omdat ze het op de ark of daarbuiten niet zouden overleven.

Genesis 6 en 7 beschrijven de herinnering aan een lokale ramp, waarbij de wereld die men toen kende onder water liep, wie weet door een geologisch evenement (zoals het doorbreken van een natuurlijke dam) en veel regen. Zie bijv http://www.meteo-maarssen.nl/pk_06.html Het verhaal van Noach stamt uit een tijd dat meteorologie nog niet bestond en het welzijn van de mensen sterk afhing van wat de natuur in petto had. Elk fenomeen werd verklaard door de wil van God of goden. Tegenwoordig weten we ook wel dat God niet weet ik hoeveel onschuldige baby’s, kinderen en dieren zo zou uitroeien.

J. Wildeman

Hallo, Hetty,
Jij neemt aan dat het niet kan, ik neem aan dat het waar gebeurd is. Als ik een globe van de aarde zie dan heeft er een dramatische overstroming plaatsgevonden. Ik geloof wat er in Genesis beschreven staat, omdat God het zegt. Als we dood zijn zal ons alles duidelijk worden. Voor mij zal dat niet zo lang meer duren want ik ben ongeneeslijk ziek. Ik kan jou het geloof niet geven, ik kan alleen getuigen. We zijn het duidelijk niet eens. Ik sluit deze discussie met jou en wens je het allerbeste in je verdere leven. Lieve Hetty nogmaals het allerbeste.

Hetty Dolman

Beste J. Wildeman,

“Voor mij zal dat niet zo lang meer duren want ik ben ongeneeslijk ziek.”

Dat spijt me heel erg. Ik hoop oprecht dat het geloof je steun en toeverlaat mag zijn nu.

J. Wildeman

Hallo Hetty, God is mijn toeverlaat. Hij is goed en belooft ons het eeuwige goede leven. Hij heeft het goed voor met alle mensen. Lees eens 1 Petrus 3 en 4. Hij geeft ieder mens zijn kans. God heeft geen behagen in de dood van de zondaar, maar daarin dat die zich bekeert en leeft. Maar onrecht, daar kan Hij niet mee leven en dat gaat Hij weg doen. God wil alle mensen Zijn Goddelijke natuur en Zijn Geest geven. Maar er zijn mensen die dat niet willen. Die geeft Hij hun zin. Hetty, Ga met God, het ga je goed.

Geef een antwoord