Volgens het evolutiemodel begon de ontwikkeling van de menselijke taal toen aapachtige wezens tegen elkaar grommende en eenvoudige geluiden maakten. Vermoedelijk werden deze aapmensen het eens over de betekenis van deze geluiden, en daarmee was taal geboren. Deze opvatting verklaart echter niet waarom oude talen complexer zijn dan moderne talen. Bovendien zouvoordat een aapachtig wezen een complexe taal zou kunnen ontwikkelen, niet alleen de structuur van zijn keel moeten veranderen, maar tegelijkertijd moeten zijn hersenen het vermogen ontwikkelen om abstracte geluiden om te zetten in symbolische betekenis.

Afgezien van de aanname van evolutie, is er geen reden om aan te nemen dat de eerste mensen niet volledig in staat waren tot complexe communicatie. Uit de ingewikkelde kunstwerken van grotbewoners en de technische hoogstandjes van de vroegste beschavingen, blijkt duidelijk dat de vroegste mensen zowel intelligent waren als volledig in staat om te communiceren.

De Bijbel stelt duidelijk dat mensen zijn geschapen met een inherent vermogen om complexe taal te gebruiken en te begrijpen. God heeft ons taal gegeven als een methode voor gemeenschap en als bewijs dat we zijn gemaakt naar het beeld van onze Schepper. Vanaf de eerste tekenen van menselijke beschaving is het duidelijk dat mensen altijd complexe taalvaardigheden hebben gehad. Als men conclusies trekt op grond van gegevens in plaats vanuit vooringenomen overtuigingen, wordt duidelijk welk oorsprongsmodel het beste door de wetenschap wordt ondersteund.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van ‘Search for the Truth’. Zie hier voor de website van deze organisatie.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Volgens het evolutiemodel begon de ontwikkeling van de menselijke taal toen aapachtige wezens tegen elkaar grommende en eenvoudige geluiden maakten. Vermoedelijk werden deze aapmensen het eens over de betekenis van deze geluiden, en daarmee was taal geboren. Deze opvatting verklaart echter niet waarom oude talen complexer zijn dan moderne talen.

...
Read more