In het begin heeft God de hemel en de aarde gemaakt. (Genesis 1:1; Het Boek)

In_the_beginning.leefjegeloof

De Bijbel vertelt ons over het ontstaan van hemel en aarde.
God staat aan het begin van alles.
Hij sprak en het gebeurde.
Alles ontstond door Zijn scheppend woord.
Genesis 1 en 2 vertelt hoe God alles maakte.

Op de eerste dag schiep Hij het licht.
Daarmee maakte Hij scheiding tussen licht en donker.
Het licht noemde Hij dag, het donker de nacht.
Op de tweede dag liet God de watermassa uit elkaar gaan,
waardoor de wolkenhemel en de zeeën werden gevormd.

Op de derde dag liet God de wateren onder de hemel samenstromen.
Daardoor kwam er droog land tevoorschijn.
Het droge land noemde God aarde.
De samengestroomde wateren noemde Hij zeeën.
En God zag dat het goed was.
Daarna liet God bomen en planten groeien op de aarde.
De zaden hiervan zullen steeds weer nieuwe planten en bomen voortbrengen.
Ook nu zag God dat het goed was.

Op de vierde dag schiep God zon, maan en sterren.
Deze lichten aan de hemel verschijnen om de aarde te verlichten.
Ze regelen de seizoenen en bepalen onze dagen en jaren.
En God zag dat het goed was.

Op de vijfde dag vormde God de vissen, de zeedieren en de vogels.
De zeeën wemelden van vis en ander leven
en de lucht was vol met allerlei soorten vogels.
God keek er met plezier naar en zegende ze.

Op de zesde dag maakte God allerlei dieren.
Kruipende dieren, wilde dieren, vee, elk naar hun eigen soort.
God zag dat ook dat goed was.
Toen zei God: Laat ons mensen maken die op Ons lijken.
En God schiep de mens naar Zijn evenbeeld.
God zegende de mens en gaf hen de opdracht
om de aarde te onderwerpen en
te heersen over heel de dierenwereld.
Hij gaf hen de zaaddragende planten en vruchtbomen tot voedsel.
Het gras en de planten gaf Hij de dieren tot voedsel.
En God overzag alles wat Hij had gemaakt en het was heel goed.

Op de zevende dag rustte God van al Zijn scheppend werk.
Hij maakte die dag tot een bijzondere, heilige dag
omdat Hij op die dag Zijn scheppingswerk besloot.
Zo werden hemel en aarde en al wat leeft door God gemaakt.

Spiegelmoment:
Wat geloof jij over het ontstaan van deze wereld?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Leef je Geloof. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. H. Snoeijer-Hoekstra (1968) is getrouwd, moeder van 3 volwassen kinderen en christen. In haar werkzame leven is ze psycholoog en relatiecoach in haar eigen praktijk SpiegelRuimte. Ze verzorgt diverse cursussen en gespreksgroepen en schrijft regelmatig blogberichten op haar blogs https://spiegelgedachten.blogspot.nl/ en https://leefjegeloof.blogspot.nl/.

1 Comment

Hetty

Ik vraag me wel af hoe Hillie Snoeijer haar artikel precies bedoelt. Ik lees bijv:
“Op de tweede dag liet God de watermassa uit elkaar gaan, waardoor de wolkenhemel en de zeeën werden gevormd.”

Wat niet klopt met het verslag uit de bijbel waarin we lezen dat God een gewelf of uitspansel schiep om de wateren te scheiden die boven en onder de hemel zijn. In dat uitspansel zijn ook de zon, de maan en sterren geplaatst en heeft dus niets te maken met de scheiding tussen wolken en zee.

Maar ook: “Spiegelmoment: Wat geloof jij over het ontstaan van deze wereld?”

Worden we [hier] aangespoord om Genesis 1 letterlijk op de vatten of is dit juist meer dichterlijk bedoeld? Genesis 2:4 is het begin van nog een scheppingsverhaal. Waarin God wachtte met het scheppen van een vrouw tot alle dieren waren geschapen en bleek dat niet één dier voldoende bij Adam paste. Pas toen alle dieren een naam hadden gekregen van Adam werd de vrouw geschapen. Daar valt ook veel wel of niet van te geloven, dus wat is de bedoeling?

Geef een antwoord