Hoe kan een God die liefde is mensen naar de hel sturen? Dr. G.A. van den Brink gaat in de onderstaande video in op deze aangrijpende vraag. Met dank aan Geloofstoerusting voor de opname:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Drs. G.A. van den Brink is godsdienstfilosoof en predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Rotterdam-Kralingse Veer. In 2010 schreef hij het boek: Er is geen God en Philipse is zijn profeet. De onredelijkheid van een atheïst.

6 Comments

Hetty Dolman

Het woord ‘hel’ zoals door het christendom gebruikt, komt in de bijbel niet voor, bij mijn weten. Dit woord is verzonnen om, zoals ook in dit filmpje, christenen op het rechte pad te houden door het aanjagen van angst. Om die reden werd al vroeg het Hebreeuwse woord voor ‘graf’ vertaald als ‘hel’. Persoonlijk vind ik een geloof op basis van angst voor de hel geen geloof.

Wat me verder opviel was dat de heer van den Brink de eeuwige straf vergoelijkt met de bewering dat mensen na hun dood, in de hel, doorzondigen. Het is me een raadsel hoe hij daarbij komt.

peter b

De Schepper van universum en leven stuurt geen mensen naar de hel. Het hel begrip berust op een foute vertaling van Luther. Christus spreekt nooit van de hel, maar vrijwel uitsluitend van “Gehenna” en er staat een keer “Hades”. In context gelezen blijkt het over eeuwige vernietiging te gaan. Gehenna refereert naar het dal van GeHinnon, vlak bij Jeruzalem, waar eerder de Moloch werd vereerd, en waar de stad Jeruzalem in Jezus dagen het vuil vernietigde. Jezus gebruikt Gehenna als beeldspraak, zoals Hij altijd beeldspraak gebruikte. Hier betekent het het absolute einde, de eeuwige dood, het definitieve vernietiging van van de zonde, dit i.t.t. opstanding en leven in aanwezigheid van God. Net als Darwins anti-evangelische boodschap, houdt de middeleeuwse voorstelling van de hel mensen af van de blijde boodschap.

peter b

Als je Genesis leest (en gelooft dat God schiep en dat er een eerste mensenpaar bestond), dan zie je daar dat de straf voor de rebellie tegen God de dood is en niet de hel. Ook Paulus weet dit. Dat theologen dit niet weten is mij een groot raadsel. Let wel, elk systeem dat baseert op informatie gaat “dood”, omdat er geen wet van behoud van informatie bestaat, en genetische entropie juist tegen informatie werkt. Alleen het Woord kan informatie voortbrengen en instandhouden. Zonder het Woord is/gaat alles uiteindelijk dood.

Marcel D

Na het zien van dit filmpje ben ik blij dat ik niet behoor tot de groep van mensen die dit gelooft. Het is [een] droevige (…) en negatieve kijk op het leven. (…) Gelukkig zie ik dat niet iedere Christen het met deze donkere visie eens is.

Peter

Minuut 1:23: “God stuurt geen onschuldige mensen naar de hel. Als dat zo was, ja dan was deze vraag begrijpelijk.”

Deze predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente lijkt onbekend met de Dordtse leerregels, toch een van de belijdenisgeschriften van zijn kerk. In de leer van Clavijn heb je de Uitverkiezing: https://nl.wikipedia.org/wiki/Predestinatie. ”Het calvinisme kent de dubbele predestinatie, het leerstuk dat God van tevoren heeft bepaald, welke mensen hij zal uitverkiezen en welke hij zal verwerpen.” Dat is predestinatie zonder dat de mens er iets aan doet: ook een gelovig strikt goed levend mens kan naar de hel gaan op basis van het vrije wilsbesluit Gods. Dat was het standpunt van de Dordtse Synode van 1618-1619. Vandaar de vraag is of de God van de Dordtse Leerregels goed is. Joost van de Vondel schreef over de Dordtse Leerregels dat die God het gezicht van Satan gaven:
“Soo ras d’Aertslastertong van ’t huychelaers Synode,
Den aerd des Duyvels, Gode
Aenteegh, en had Gods Naem, tot suyvring van haer’ saeck,
Gebrandmerckt, op haer’ Kaeck”

http://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe03_01/vond001dewe03_01_0051.php#3122 heeft noten ter uitleg.

Wat Van de Brink hier zegt is eerder Arminius dan Gomarus.

Bee

Helaas heb ik die angst nu wel: kijk maar op YouTube voor vele mensen die een duidelijke hel ervaring hebben gehad! Angelica Zambrano, Bill Wiese en Howard Storm. Ik dacht zelf ook: waarom zou God mensen naar de hel sturen, maar blijkbaar ‘kiezen’ we hier zelf voor. Ook het besef dat je het dus (op basis van Zambrano’s ervaring), eigenlijk niet goed genoeg kan doen vindt ik heel beangstigend.

Geef een antwoord