Hoe kan Jezus God zijn als Hij zei dat God hem verlaten had? Christenen worden wel eens overvallen door deze vraag terwijl dat niet nodig is, sterker nog volgens de apologeten van DeoVolente is het een geweldige kans om te getuigen van de waarheid van het Christendom. In het onderstaande filmpje gaan zij hierop in.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Deo Volente NL is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus. Dit wordt ook wel Apologetiek genoemd. Daarbij moet je niet denken aan het Engelse woord ‘Apologize’ maar het Griekse woord ‘Apologia’ wat ‘verdediging’ betekent. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit het informeren van de gewone christen en niet-christen over de zaken die vanuit apologetisch oogpunt een rol spelen onder christenen. Denk hierbij aan het verdedigen van ons geloof tegenover bijvoorbeeld atheïsten en moslims. Dat doen we door middel van video’s waarmee we in gewone mensentaal de soms lastige theologische kwesties uitleggen waar christenen mee worstelen of waar critici hun pijlen op richten. Dit kan gaan over kritiek die men heeft geuit op de Bijbel, waar wij een academisch verantwoorde weerlegging voor aanbieden die de gewone man op straat ook kan begrijpen. Maar het kan ook een kritische noot zijn richting een andere religie. Niet om mensen aan te vallen maar om de kritiek die wij krijgen ook eens om te draaien, om te zien of de religie van waaruit critici soms redeneren wel zo goed te verdedigen is als men doet voorkomen. Daarnaast ligt één van onze speerpunten op het voeren van publiekelijk debat. Waarom publiekelijk? Omdat discussie voeren op zichzelf vrijwel nooit (direct) zal leiden tot het overtuigen van de gesprekspartner. Die heeft immers zelf ook een mening waar hij sterk in gelooft. Debat is dan ook voor de toeschouwer; voor de twijfelaar die nog niet weet waar hij moet zoeken of die de antwoorden van twee religies naast elkaar wil leggen. Kortgezegd: Wij bestaan uit een groep christenen die bij elkaar is gekomen voor één gemeenschappelijk doel: Het Evangelie verkondigen vanuit een theologische, probleemoplossende basis. De Bijbel geeft ons daarbij in 1 Petrus 3:15 de moed en inspiratie: “Wees altijd bereid tot verantwoording (brontaal: Apologia) aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.”

2 Comments

wilm Edelbroek

1 Kor. 15:26-28: “Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij Al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Want alles heeft Hij (De Vader) aan Zijn (Jezus Christus) voeten onderworpen. Maar wanneer Hij(de Vader) zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij (de Vader) uitgezonderd, die Hem (Jezus Christus) alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem (Jezus Christus) onderworpen is, zal ook de Zoon Zich Zelf aan Hem (de Vader) onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft. Opdat God (de Vader zij alles in allen.”

Let wel, het gaat hier niet over de taak van Jezus Christus, maar Hij zal Zich Zelf onderwerpen aan de Vader! Hopende nog van u te mogen vernemen! De vraag die daar in ligt besloten is: Hoe valt dat te rijmen met een laat ontstane leer als de drie-eenheid? Een van de drie-eenheid zou zich onderwerpen?

E.van der Klift

[Hier worden] véél woorden [gegeven maar] weinig duidelijkheid over het feit dat Jezus niet JHWH kán zijn omdat Hij de Zoon is en JHWH dan ook zijn Vader noemt.

Geef een antwoord