Hoe kwam Noach aan spijkers, voor het bouwen van de ark? Johan Huibers vertelt erover in een opname. Met dank aan Geloofstoerusting voor deze opname.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

12 Comments

E. van der Klift.

Dat, beste Hetty, staat duidelijk in de Bijbel het Woord van JHWH nietwaar? Anders zou ‘Tubal-Kaïn’ het kunnen bewerken.

Peter

De Hettieten (Anatolië dus) waren de eersten die ijzer uit erts konden smelten, tussen 1500 en 1200 voor Christus. Je hebt helemaal geen spijkers nodig voor een Ark: een beetje verstandige vroege scheepbouwer werkte met deuvels van hout, touw en teer.

Hetty Dolman

H. van Iwaarden schreef: “waarom zou dat niet hebben bestaan”

De geologische processen die hebben geleid tot het bestaan van ijzererts lijken mij niet in overeenstemming met een jonge aarde, en dergelijke processen worden nogal vaak door creationisten aan de zondvloed toegeschreven. Maar ik weet niet hoe creationistische geologen denken over ertsen in de aarde.

@E. van der Klift.
“Dat, beste Hetty, staat duidelijk in de Bijbel het Woord van JHWH nietwaar? Anders zou ‘Tubal-Kaïn’ het kunnen bewerken.”

[Dat is] een anachronisme. Stel dat we een verhaal horen van middeleeuwse koning die TV kijkt in zijn kasteel dan weten wij heel zeker dat dit niet waar kan zijn want een de televisie bestond niet in de middeleeuwen. Het is een anachronisme. Ook in de Bijbel staan anachronismen. Dat betekent dat er dingen in staan die niet passen bij de tijd waarin het gebeurd zou zijn. In de tijd waarover het gaat in Genesis, 3000 (ofzo) [jaar] voor de jaartelling, was er geen sprake van een ijzertijd of ijzerbewerking. Het bestond gewoon echt nog niet. Mede daardoor weten wij dat de Bijbel pas veel later is geschreven en dat men latere kennis heeft geïnjecteerd in de historie. Lees ook het zondvloedverhaal waar alle dieren per 2 aan moeten komen en dan ineens ook heel onhandig en onduidelijk per zeven vanwege een reinheidsgebod wat nog lang niet bestond. Dat was behalve een contradictie ook nog een anachronisme. De Bijbel is minder perfect dan [gedacht wordt].

Ad M.

Peter,

In de Bijbel lezen we in Genesis 4:22 het volgende: “Ook Zilla baarde: Tubal Kaïn, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers; en de zuster van Tubal Kaïn was Naëma.” Dit was nog voor de zondvloed, pakweg 2500-3000 jaar voor Christus! Dit wil niet zeggen dat Noach ijzeren spijkers gebruikt heeft, wat dat betreft zou jouw voorstelling van houten deuvels (pinnen), touw en teer (pek) ook heel goed kunnen!

E. van der Klift

In de Bijbel staat niets wat niet klopt. Het Woord van JHWH is en blijft wáárheid en bewijst zichzelf herhaaldelijk! Terwijl anderen (o.a. de ‘wetenschap’) zichzelf stééds moeten ‘bijstellen’!

Hetty Dolman

Beste E. van der Klift
“In de Bijbel staat niets wat niet klopt. Het Woord van JHWH is en blijft wáárheid en bewijst zichzelf herhaaldelijk! Terwijl anderen (o.a. de ‘wetenschap’) zichzelf stééds moeten ‘bijstellen’!”

Het klopt inderdaad dat de wetenschap zich voortdurend moet verbeteren om tot vooruitgang te komen. Oude inzichten worden vervangen door nieuwe, vandaar dat u in een ziekenhuis uitstekend behandeld zult worden als uw heup is versleten of als u lijdt aan een hersenvliesontsteking. Zonder steeds te werken aan verbetering zou u niet op het internet zitten. Historisch gezien begon de ijzertijd pas 1500 voor Chr. Archeologie en de Bijbel gaan heel moeilijk samen zoals u wellicht weet.

Overigens heeft het 200 jaar geduurd voordat christenen konden aanvaarden dat de zon niet om de aarde draait hoewel in Jozua echt staat dat de zon stil kwam te staan. Ook het christendom moet soms dingen aanvaarden die tegen de Bijbel ingaan.

Verder wil ik u erop wijzen dat mensen die geloven in een jonge aarde talloze argumenten en hypothesen hebben moeten bijstellen. [Zie:]
http://creation.com/arguments-we-think-creationists-should-not-use

E. van der Klift

Beste mevrouw Dolman, u slaat tweemaal de spijker op de kop maar in de totaliteit van uw betoog slaat u de plank mis! De medische wetenschap, een tak in de wetenschap, heeft veel vooruitgang geboekt maar vooruitgang is géén bijstellen. En het daaraan inherente onnoemelijke leed van dierproeven noemt u maar niet. Een ándere tak in de wetenschap heeft verschrikkelijke massa vernietigingswapens ontwikkeld die m.i. amoreel zijn. Is dat ook ‘vooruitgang’ in de wetenschap? Daarbij bedoel ik die takken in de ‘wetenschap’ die steeds wéér de Bijbelse Wáárheid aanvallen met ‘onwrikbare zekerheden en berekeningen’ en de Bijbel, Het Woord van JHWH, willen ‘corrigeren’ en die ‘onwrikbare berekeningen’ moeten bijstellen omdat de Bijbelse Waarheid eeuwig ís, blijft én zichzelf bewijst! Dan de christenheid die u aanhaalde, weer een spijker op de kop. Die christenheid kwam toen met met menselijke beweringen die niet door Bijbel gestaafd werden noch zijn. Die christenheid had pausen die door corruptie en/of moord hun ‘ambt’ veroverden! Had pausen die vrouwen hadden en kinderen verwekten. Had kardinalen die zo liederlijk leefden dat het niet te beschrijven is. Die christenheid verkocht aflaat brieven, hoereerde in nonnen kloosters verspreidde plaatjes waar mensen aan een spit geregen eeuwig in de hel geroosterd werden. Maar dat waren allemaal menselijke gruwelen die niets met de waarheid in het boek van JHWH te maken hebben. En daarmee slaat u de plank mis! Ook de huidige christenheid gaat zich te buiten aan misbruik van minderjarige kinderen en verzwijgt dat voor de buitenwereld. Maar ook dat heeft niets te maken met de Wáárheid in de Bijbel. Als de mensheid werkelijk zou gaan leven volgens Zijn vérboden, géboden én inzettingen zou de wereld een héél wat beter gezicht hebben. Ik ‘geloof’ niet omdat JHWH, Zijn Zoon Jezus en engelen voor mij absolute zékerheden zijn. Amen

Hetty Dolman

“Beste mevrouw Dolman, u slaat tweemaal de spijker op de kop maar in de totaliteit van uw betoog slaat u de plank mis! De medische wetenschap, een tak in de wetenschap, heeft veel vooruitgang geboekt maar vooruitgang is géén bijstellen.”

U vergist zich m.i., elke tak van wetenschap die nieuwe vaardigheden ontwikkeld moet oude inzichten laten vallen. Dat gaat zo in geneeskunde, geologie, biologie en waar ook niet. Wanneer men weet hoe een infectieziekte op een goede manier te bestrijden is laat men dus oudere methoden vallen. Zo werkt het echt. Vroeger werd er enorm veel adergelaten, voor van alles en nog wat, dat is allang bijgesteld.

Voor de Bijbel adviseer ik u om te lezen wat er precies in de Bijbel staat over het wereldbeeld en wat vrijwel elke christen heeft bijgesteld. (Nog afgezien van stenigen, slavernij en andere culturele verschillen met het hedendaags christelijk beeld.)

“Zon sta stil boven Gilboa” komt er ook in voor.
https://www.amen.nl/artikel/720/het-bijbelse-wereldbeeld-deel-1

Ik ben het trouwens niet erg mee eens met die pagina. Volgens de Bijbel is er een uitspansel waarin zowel vogels vliegen als sterren in geplaatst zijn. Hoe ziet u dat?

E. van der Klift

Ik lees exáct wat er in de Bijbel, Het Woord en Wáárheid van JHWH, stáát. Hiermee sluit ik de ‘discussie’ met ú af. Met vriendelijke groet en de oprechte hoop dat óók u de werkelijke waarheid mag ervaren want de Bijbel bewijst zich keer op keer als dé Waarheid. Voor uw informatie, ik ben geen belijdend lid van één van de zeer vele ‘kruis religiën’. Ik ben geen Jehova’s Getuige. Ben geen Mormoon en geen lid van welke sekte dan ook! Ik probeer volgens Zijn boek te leven wat met mate lukt maar leef wel met Hem en zijn Zoon Jezus de Christus onze, óók uw, Heer.

Geef een antwoord